InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana: o politica de viitor in domeniul pescuitului

13.07.2011
 

In propunerile sale de reformă majoră a politicii comune in domeniul pescuitului (PCP) a UE, Comisia Europeană a stabilit o abordare radicală in ceea ce privește gestionarea pescuitului in Europa. Planurile vor asigura atat conservarea stocurilor de pește, cat și menținerea in viitor a mijloacelor de subzistență ale pescarilor, punand capăt in același timp pescuitului excesiv și epuizării stocurilor de pește. Reforma va introduce o abordare descentralizată a gestionării pescuitului pe baze științifice pentru fiecare regiune și bazin marin, precum și standarde de guvernanță mai bune in UE și la nivel internațional, prin acorduri privind pescuitul durabil.
Durabilitatea și soluțiile pe termen lung sunt punctele esențiale ale propunerilor avansate ,care prevăd următoarele elemente:
•Toate stocurile de pește vor trebui aduse la niveluri durabile pană in 2015, ceea ce este in concordanță cu angajamentele pe care și le-a asumat UE pe plan internațional.
•Se va adopta o abordare ecosistemică pentru toate pescăriile, cu planuri de gestionare pe termen lung bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile.
•Se va elimina treptat practica de irosire a resurselor de hrană, precum și pierderile economice cauzate de aruncarea inapoi in mare a capturilor secundare. Pescarii vor fi obligați să debarce toți peștii capturați.
•De asemenea, propunerile includ obiective și termene clare pentru stoparea pescuitului excesiv, abordări de piață precum cote de captură individuale tranzacționabile, măsuri de sprijin pentru pescăriile de mici dimensiuni, imbunătățirea colectării datelor și strategii de promovare a acvaculturii durabile in Europa.
•Consumatorii vor putea obține informații imbunătățite cu privire la calitatea și durabilitatea produselor pe care le cumpără.
•Principiile și obiectivele de politică generale vor fi stabilite la Bruxelles, in timp ce statele membre vor trebui să decidă și să aplice măsurile de conservare cele mai adecvate. Pe langă simplificarea procesului, aceasta va favoriza adoptarea de soluții adecvate pentru necesitățile regionale și locale.
•Operatorii din intregul sector al pescuitului vor trebui să ia propriile decizii economice in ceea ce privește adaptarea dimensiunii flotei lor la posibilitățile de pescuit. Organizațiile de pescari vor juca un rol mai important in coordonarea ofertei de pe piață și in sporirea profiturilor pentru pescari.
•Se va acorda sprijin financiar numai inițiativelor ecologice care contribuie la o creștere inteligentă și durabilă. Un mecanism strict de control va elimina orice finanțare contraproductivă a activităților ilegale sau a supracapacităților.
•In cadrul organismelor internaționale și in relațiile sale cu țările terțe, UE va acționa peste hotare la fel cum acționează pe plan intern și va promova buna guvernanță și o bună gestiune a mărilor in restul lumii.

Documentele de politică și alte informații se găsesc la adresa: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_ro.htm