InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana intentioneaza sa modernizeze dreptul european al societatilor comerciale si guvernanta corporativa

13.12.2012
 

Comisia Europeană a adoptat in 12 decembrie 2012 un plan de acțiune in care sunt prezentate viitoarele inițiative in domeniul dreptului societăților comerciale și al guvernanței corporative. Dreptul european al societăților comerciale și guvernanța corporativă trebuie să garanteze că societățile sunt competitive și sustenabile. Analiza Comisiei și consultările realizate in ultimii doi ani indică in mod clar că se pot face imbunătățiri suplimentare, prin incurajarea și facilitarea implicării acționarilor pe termen lung, prin creșterea nivelului de transparență intre societăți și acționarii lor și prin simplificarea operațiunilor transfrontaliere ale societăților europene.
Elementele cheie ale planului de acțiune :
1. Creșterea nivelului de transparență intre societăți și acționarii lor in vederea imbunătățirii guvernanței corporative. Printre aceste elemente se vor regăsi in special:
 creșterea transparenței societăților in ceea ce privește diversitatea consiliului de administrație și politicile de gestionare a riscurilor;
 imbunătățirea raportării privind guvernanța corporativă;
 o mai bună identificare a acționarilor de către emitenți;
 consolidarea regulilor de transparență in ceea ce privește politicile investitorilor instituționali in materie de vot și implicare.
2. Inițiative menite să incurajeze și să faciliteze implicarea acționarilor pe termen lung, cum ar fi:
 o mai mare transparență in ceea ce privește remunerarea in general și remunerația individuală a membrilor consiliului de administrație, precum și un drept de vot al acționarilor asupra politicii de remunerare și asupra raportului privind remunerarea;
 un drept extins al acționarilor de supraveghere a tranzacțiilor cu părți afiliate, adică tranzacțiile dintre societate și membri ai consiliului de administrație sau acționari majoritari;
 crearea de reguli corespunzătoare de desfășurare a activității pentru consilierii de vot (adică firmele care oferă servicii acționarilor, in special consultanță in materie de vot), mai ales in ceea ce privește transparența și conflictele de interese;
 clarificarea conceptului "acțiune concertată" pentru a facilita cooperarea dintre acționari in ceea ce privește chestiunile de guvernanță corporativă;
 studierea posibilității de a incuraja acționariatul salariat
. Inițiative in domeniul dreptului societăților comerciale menite să sprijine societățile europene și să incurajeze dezvoltarea și competitivitatea acestora:
 realizarea unei analize cu privire la o posibilă inițiativă referitoare la transferul transfrontalier al sediului societăților;
 facilitarea fuziunilor transfrontaliere;
 reguli UE clare pentru divizările transfrontaliere;
 măsuri in continuarea propunerii de statut al societății private europene (IP/08/1003) in vederea imbunătățirii oportunităților transfrontaliere ale IMM-urilor;
 o campanie de informare privind statutul societății europene/statutul societății cooperative europene;
 măsuri specifice privind grupurile de societăți, și anume recunoașterea conceptului de interes al grupului, și mai multă transparență in ceea ce privește structura grupurilor.
In plus, planul de acțiune prevede integrarea intr-un instrument unic a tuturor directivelor principale privind dreptul societăților comerciale. Aceasta ar permite imbunătățirea accesibilității și a inteligibilității dreptului societăților comerciale și ar reduce riscul unor viitoare inconsecvențe