InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana ia masuri pentru consolidarea respectarii normelor de combatere a practicilor comerciale neloiale

18.03.2013
 

Comisia Europeană a definit o serie de acțiuni menite să combată in intreaga UE practicile comerciale agresive, cum ar fi falsele oferte "gratuite", publicitatea de tip "capcană și deturnare" la produse care nu pot fi furnizate și indemnurile adresate copiilor. La cinci ani de la intrarea in vigoare a Directivei privind practicile comerciale neloiale, Comisia a reexaminat aplicarea acesteia și a anunțat măsuri de intensificare a procesului de asigurare a respectării normelor, in vederea sporirii increderii cetățenilor atunci cand fac cumpărături pe piața internă a Europei.
Inițiativa se inscrie in eforturile de stimulare a increderii consumatorilor, depuse de Comisie in conformitate cu Agenda consumatorului european (IP/12/491). Atunci cand fac cumpărături online in alte state ale UE, consumatorii pot alege dintr-o paletă de produse de pană la 16 ori mai mare, dar 60 % din consumatori nu profită incă de acest avantaj. Prin urmare, consumatorii nu beneficiază pe deplin de varietatea de alegere și de prețurile mai mici existente pe piața unică. Sporirea increderii consumatorilor printr-o asigurare mai atentă a respectării normelor poate da un impuls major creșterii economice in Europa. Studiile sunt concludente in acest sens: numărul consumatorilor interesați să facă cumpărături transfrontaliere și dispuși să cheltuiască mai mulți bani la nivel transfrontalier a crescut față de 2006, cand normele UE nu intraseră incă in vigoare.
"Cheltuielile de consum reprezintă 56 % din PIB-ul UE, dar lipsa de incredere a consumatorilor atunci cand e vorba să cumpere din alte state ale UE inseamnă că nu valorificăm incă piața unică la intregul său potențial", a declarat dna Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție."Dispunem de o legislație adecvată in materie de protecție a consumatorilor, insă trebuie să ne asigurăm că respectarea acesteia este controlată mai bine, cu deosebire in cazurile transfrontaliere. Imi doresc să nu existe nicio toleranță pentru comercianții necinstiți, astfel incat consumatorii să știe exact ce cumpără și să nu fie escrocați. De aceea este necesară o abordare uniformă pentru asigurarea respectării aceluiași set de norme."
Datorită Directivei privind practicile comerciale neloiale, organizațiile naționale de protecție a consumatorilor au fost in măsură să descurajeze o gamă largă de practici comerciale neloiale, cum ar fi furnizarea unor informații mincinoase consumatorilor sau utilizarea unor tehnici agresive de influențare a alegerilor acestora. Inlocuind 27 de cadre normative naționale cu un singur set de norme, directiva a simplificat normele de combatere a practicilor comerciale neloiale și a permis consumatorilor să iși cunoască drepturile, indiferent statul membru UE in care iși fac cumpărăturile. Insă atat in randul consumatorilor, cat și al comercianților persistă o incertitudine in ceea ce privește modul in care diferitele organisme naționale competente vor asigura respectarea acestor norme.
Patru din cinci consumatori online din UE (81 %) au folosit serviciile unui site de comparare a prețurilor in 2010. Insă instrumentele de acest gen pot contribui la stimularea increderii consumatorilor numai dacă informațiile pe care le furnizează sunt clare și exacte, ceea ce nu este intotdeauna cazul in prezent. Diverse părți interesate au semnalat probleme cu site-urile de comparare a prețurile, cum ar fi lipsa de transparență și caracterul incomplet al informațiilor furnizate.
Mai mult, problemele recurente sau practicile comerciale emergente, cum ar fi cele care se desfășoară in mediul online, au deseori o dimensiune transfrontalieră și ridică aceleași semne de intrebare pentru autoritățile naționale de asigurare a respectării legislației. Din acest motiv este nevoie de o abordare mai coerentă in ceea ce privește asigurarea respectării legislației.
Pentru a da un exemplu, un important actor de pe piața echipamentelor electronice a fost amendat de o autoritate națională de asigurare a respectării legislației pentru că a oferit cumpărătorilor 2 ani de garanție cu plată pentru produsele sale, in ciuda faptului că legislația UE prevede dreptul consumatorilor de a beneficia de acest serviciu in mod gratuit. Dat fiind că preocupări similare au fost semnalate și in alte state membre, doamna vicepreședinte Viviane Reding a scris tuturor miniștrilor responsabili in domeniul consumatorilor pentru a le atrage atenția asupra cazului și pentru a le solicita informații cu privire la măsurile intreprinse la nivel național in scopul asigurării respectării legislației. Din răspunsurile primite a reieșit o lipsă de coerență in ceea ce privește interpretarea și asigurarea respectării Directivei de către autoritățile naționale.
Comisia va incerca, așadar, să joace un rol mai important in consolidarea cooperării dintre organismele naționale de asigurare a respectării legislației, prin următoarele acțiuni:
• consolidarea eficienței rețelei europene de protecție a consumatorilor și continuarea demersului de promovare a unor acțiuni coordonate de asigurare a respectării legislației ("acțiuni de verificare");
• sprijinirea statelor membre in asigurarea unei aplicări eficace a directivei, prin furnizarea de orientări și schimb de bune practici;
• dezvoltarea unor indicatori de asigurare a respectării legislației, in vederea detectării lacunelor și a deficiențelor care necesită anchete și/sau măsuri corective ulterioare;
• introducerea unor ateliere tematice periodice intre autoritățile naționale de asigurare a respectării legislației și organizarea unor cursuri de formare pentru autoritățile de asigurare a respectării legislației și magistrați.
S-a constatat că principalele sectoare in care consumatorii continuă să fie dezavantajați și in care este nevoie de eforturi suplimentare sunt turismul și transporturile, sectorul produselor digitale, serviciile financiare și piețele imobiliare. In plus, autoritățile insărcinate cu asigurarea respectării legislației trebuie să examineze cu mai multă atenție invocarea de către comercianții cu amănuntul a considerentelor "de mediu" și "ecologice" in practicile lor comerciale, afirmațiile făcute de aceștia in acest context fiind adesea foarte generale, vagi și nu intotdeauna utilizate in mod responsabil.
Context
In Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale, adoptată in 2005, sunt stabilite norme armonizate de combatere a practicilor comerciale neloiale. In ceea ce ii privește pe consumatori, se asigură faptul că aceștia nu sunt induși in eroare sau expuși unor tehnici agresive de comercializare și că orice afirmație făcută de comercianți in UE este clară, exactă și justificată, permițand consumatorilor să facă alegeri pertinente in cunoștință de cauză. De asemenea, directiva urmărește să asigure, să promoveze și să protejeze concurența loială in domeniul practicilor comerciale. Avand o sferă largă de aplicare, directiva se aplică in toate sectoarele economice.
Ea cuprinde și dispoziții specifice prin care se previne exploatarea consumatorilor vulnerabili, cum ar fi copiii. Directiva conține, de asemenea, o "listă neagră" a practicilor precum "publicitatea-capcană" și "falsele oferte gratuite", practici interzise in toate circumstanțele.
In raportul de astăzi, statele membre și părțile interesate au semnalat faptul că aplicarea corespunzătoare a legislației riscă să fie subminată de lipsa de resurse, de complexitatea procedurilor interne și de lipsa unor sancțiuni disuasive.
Summitul european dedicat consumatorilor din 18-19 martie 2013, care este organizat de Comisie, va constitui un prilej de dezbatere, cu toate părțile interesate, a unor soluții concrete de imbunătățire a modului de asigurare a respectării drepturilor consumatorilor, in interiorul granițelor naționale și dincolo de acestea, și de analizare a modalităților de furnizare a unor răspunsuri eficace la cazurile cu relevanță pentru UE survenite in piața unică.
Pentru informații suplimentare
Dosar de presă - Practici comerciale neloiale:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/130314_en.htm