InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana ia masuri pentru a facilita accesul la justitie in litigiile transfrontaliere

25.07.2011
 

Soluționarea litigiilor și a dezacordurilor prin intermediul instanțelor judecătorești este deseori costisitoare și necesită mult timp. Cauzele transfrontaliere sunt deosebit de complexe din cauza legislațiilor naționale diferite, precum și din cauza unor aspecte practice precum cheltuielile și regimul lingvistic. Directiva Uniunii Europene privind medierea, care a fost adoptată la 21 mai 2008 și care este in vigoare din 21 mai 2011, se aplică atunci cand două părți implicate intr-un litigiu transfrontalier sunt de acord in mod voluntar să soluționeze litigiul prin intermediul unui mediator imparțial. Toate statele membre ale UE ar trebui să dispună in prezent de măsuri de transpunere a legislației UE. Cu toate acestea, nouă state membre nu au notificat incă toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune pe deplin in aplicare directiva. Ca urmare, Comisia Europeană a inițiat proceduri judiciare prin trimiterea de "scrisori de punere in intarziere" pentru următoarele țări: Republica Cehă, Spania, Franța, Cipru, Luxemburg, Țările de Jos, Finlanda, Slovacia și Regatul Unit. Țările au la dispoziție două luni pentru a răspunde.
"Accesul la justiție este o piatră de temelie a spațiului european de justiție", a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție. "Medierea este o alternativă importantă la prezentarea in instanță in cazul litigiilor transfrontaliere și părțile pot fi ajutate să ajungă la o ințelegere amiabilă. Astfel se economisesc timp și bani, iar părțile implicate in cazuri familiale care au deja o componentă emoțională sunt scutite de traumele suplimentare pe care le presupune infățișarea in instanță. Fac apel la cele nouă state membre să procedeze de urgență la finalizarea transpunerii astfel incat cetățenii și intreprinderile să iși poată exercita pe deplin drepturile lor."
Statele membre trebuie să se asigure de faptul că acordurile rezultate in urma medierii pot fi executate. Conform unui studiu recent finanțat de UE, timpul pierdut prin neutilizarea medierii este estimat, in medie, la intre 331 și 446 de zile suplimentare in UE, costurile juridice suplimentare variind de la 12 471 de euro la 13 738 de euro pe caz.
Context
Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii in materie civilă și comercială a fost adoptată la 23 aprilie 2008 .Comisia a propus această directivă in octombrie 2004.
Medierea poate rezolva problemele dintre intreprinderi, angajatori și angajați, proprietari și chiriași sau familii, astfel incat relațiile dintre aceștia să poată fi menținute și chiar consolidate, intr-un mod constructiv - un rezultat care nu poate fi intotdeauna realizat prin intermediul procedurilor judiciare. Soluționarea litigiilor in afara instanței economisește resursele sistemelor de justiție și ar putea duce la reducerea cheltuielilor aferente. Un element esențial al medierii este increderea in proces, in special atunci cand cele două părți provin din țări diferite. Normele UE, prin urmare, incurajează statele membre să asigure controlul calității, să instituie coduri de conduită și să ofere cursuri de formare pentru mediatori pentru a se asigura că există un sistem eficace de mediere.
Incepand de astăzi, in 17 state membre aceste norme UE sunt in vigoare, in timp ce Danemarca a optat pentru neaplicarea acestor norme - o prerogativă de care dispune in temeiul unui protocol anexat la tratatele UE. Pană in prezent, nouă țări (Republica Cehă, Spania, Franța, Cipru, Luxemburg, Țările de Jos, Finlanda, Slovacia și Regatul Unit) nu au informat Comisia dacă au adoptat reglementările necesare pentru a transpune integral directiva.
Comisia poate iniția acțiuni judiciare impotriva statelor membre care nu transpun corect legislația UE sau nu notifică adoptarea de măsuri naționale pentru punerea in aplicare a normelor UE. Procedura in constatarea neindeplinirii obligațiilor (infringement) debutează cu o cerere de informații ("scrisoare de punere in intarziere") adresată statului membru vizat, care trebuie să răspundă intr-un termen specificat, de obicei două luni.
In cazul in care Comisia nu este mulțumită de informațiile primite și concluzionează că statul membru in cauză nu și-a indeplinit obligațiile care ii revin in conformitate cu dreptul UE, aceasta poate trimite statului membru o cerere oficială pentru a se conforma legislației UE (un "aviz motivat"), prin care invită statul membru să informeze Comisia cu privire la măsurile luate pentru a se conforma intr-o anumită perioadă de timp, de obicei in termen de două luni.
In cazul in care un stat membru nu iși indeplinește obligația de a se conforma cu legislația UE, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE. Cu toate acestea, in peste 90% din cazurile de neindeplinire a obligațiilor, statele membre se conformează inainte de sesizarea Curții. Dacă hotărarea Curții nu este favorabilă statului membru, acesta trebuie să ia măsurile necesare pentru a respecta hotărarea.
Pentru informații suplimentare
sala de presă pe teme de justiție:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom
Comisia Europeană - Justiție civilă:
http://ec.europa.eu/justice/civil