InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana a publicat un raport referitor la o consultare publica care a generat 85 000 de raspunsuri

01.08.2011
 

Direcția Generală pentru Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene a publicat in 27 iulie 2011 rezultatele consultării publice prilejuită de apropiata revizuire a directivei privind produsele din tutun. Consultarea publică a generat 85 000 de răspunsuri, un număr nemaiintalnit pană in prezent. Marea majoritate a contribuțiilor au provenit de la cetățeni individuali, ceea ce ilustrează interesul major pe care il suscită politica UE in materie de control al consumului de tutun. Alți respondenți au reprezentat industria, organizațiile neguvernamentale, guvernele și autoritățile publice.
Consumul de tutun este cauza individuală cea mai importantă a imbolnăvirilor evitabile in Uniunea Europeană (UE) și se estimează că este cauza decesului a peste 650 000 de persoane anual in UE. La nivel mondial, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că aproape șase milioane de persoane vor deceda doar in acest an ca urmare a consumului de tutun. Acest număr ar putea ajunge la opt milioane pană in 2030, in cazul in care nu se iau măsuri pentru a inversa această tendință ingrijorătoare. Prin urmare, necesitatea de a acționa la nivelul UE este destul de evidentă. In toamna trecută a fost lansată o consultare publică prilejuită de revizuirea directivei privind produsele din tutun, prin care respondenții au fost invitați să-și exprime opinia cu privire la o serie de politici in domeniu, cum ar fi:
• avertismentele imagistice obligatorii indicand amenințarea sănătății - imagini grafice - pe pachetele produselor din tutun;
• ambalajele standardizate sau generice;
• reglementarea substanțelor nocive și atractive prezente in produsele din tutun; și
• restricționarea sau interzicerea vanzării de produse din tutun prin intermediul internetului și al distribuitoarelor automate.
Contribuțiile au diferit in mod semnificativ. De exemplu, cele in favoarea avertismentelor imagistice obligatorii indicand amenințarea sănătății și a ambalajelor standardizate au scos in evidență faptul că aceste măsuri vor diminua in mod semnificativ atractivitatea comercială a ambalajului și vor oferi protecție egală pentru cetățenii europeni. Opozanții, pe de altă parte, au exprimat preocupări de ordin juridic, susținand că aceste măsuri ar avea un impact mic sau inexistent asupra adoptării obiceiului de a fuma.
Cele in favoarea reglementării ingredientelor au susținut că restricționarea anumitor aditivi pe langă cei care conferă senzația de dulce, fructat, floral și a altor arome ar putea impiedica tinerii să inceapă să fumeze și ar facilita comerțul intra-UE prin uniformizarea reglementărilor naționale cu privire la ingrediente. Opozanții au susținut ca reglementarea ingredientelor și aditivilor ar avea o contribuția minoră in a impiedica tinerii să inceapă să fumeze și ar putea să discrimineze anumite soiuri și mărci de produse de tutun.
John Dalli, comisarul european pentru sănătate și consumatori, a declarat: "Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit cu punctele lor de vedere. Rezultatele acestei vaste dezbateri publice vor contribui la conturarea eforturilor noastre de combatere a efectelor nocive ale tutunului și, foarte important, vor descuraja tinerii să inceapă să fumeze."
Raportul este publicat de Direcția Generală Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene. Rezultatele acestei consultări vor fi luate in considerare in studiul de impact aflat in curs de elaborare, care vizează impactul economic, social și asupra sănătății, precum și fezabilitatea diferitelor opțiuni de politici in domeniu. Rezultatul evaluării impactului va fi prezentat, impreună cu o propunere legislativă, anul viitor.
Context
Consumul de tutun reprezintă cauza individuală cea mai importantă de decese evitabile in Uniunea Europeană, fiind responsabil de aproximativ 650 000 de decese premature in fiecare an.
Directiva privind produsele din tutun in vigoare (2001/37/CE) datează din 2001. De atunci, s-au inregistrat progrese științifice și evoluții internaționale semnificative. Mai exact, UE și 26 dintre statele sale membre sunt părți la Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), care a intrat in vigoare in februarie 2005.
Revizuirea directivei privind produsele din tutun este o consecință a acestei convenții. Unele dintre actualele dispoziții ale directivei sunt perimate, ceea ce determină existența unei diferențe semnificative intre legislațiile statelor membre referitoare la fabricarea, prezentarea și vanzarea produselor din tutun.
Revizuirea reprezintă totodată o reacție la solicitările formulate de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri, precum și la propriul raport al Comisiei referitor la punerea in aplicare a directivei privind produsele din tutun, din noiembrie 2007, care a identificat domeniile care ar putea fi imbunătățite.
Consultarea publică s-a desfășurat in perioada 24 septembrie 2010 - 17 decembrie 2010. Părțile interesate au fost invitate să ofere răspunsuri cu privire la posibilele opțiuni de politici in domeniu și să-și exprime opinia cu privire la șase domenii¬cheie: sfera de cuprindere, produsele din tutun afumigene, informarea consumatorilor, raportarea cu privire la ingrediente, reglementarea ingredientelor și accesul la produsele din tutun.
Procedură/ce urmează?
Rezultatele consultării publice iși vor aduce o contribuție utilă in cadrul procesului de revizuire a directivei privind produsele din tutun, aflat in derulare.
Mulți participanți au furnizat răspunsuri foarte detaliate, unele dintre acestea incluzand noi surse de informații. O mare parte din aceste rezultate vor fi luate in considerare in cadrul studiului de impact, aflat in curs de elaborare, care va studia impactul economic, social și asupra sănătății, precum și fezabilitatea din punct de vedere juridic a diferitelor opțiuni de politici in domeniu. Rezultatul acestei analize va fi prezentat impreună cu propunerea legislativă aferentă, eveniment care va avea loc in cursul anului viitor.
Informații suplimentare:
Raportul care rezumă consultarea publică prilejuită de revizuirea directivei privind produsele din tutun:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm
Directiva privind produsele din tutun in vigoare (2001/37/CE):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32001L0037:RO:PDF