InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana a prezentat al aaptelea raport privind progresele inregistrate catre o uniune a securitatii efectiva si autentica

17.05.2017
 

Raportul furnizează informații actualizate privind progresele inregistrate in dosare-cheie și, in plus, se axează pe activitatea in curs desfășurată in vederea imbunătățirii gestionării informațiilor in materie de frontiere și securitate și stabilește noua abordare a Comisiei care are ca obiectiv realizarea, pană in 2020, a interoperabilității sistemelor UE de informații pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației. In urma atacurilor cibernetice care au avut loc recent la nivel mondial, raportul subliniază, de asemenea, angajamentul Comisiei de a accelera activitatea de revizuire a Strategiei de securitate cibernetică a UE din 2013, in scopul de a oferi un răspuns eficace la amenințările cibernetice.

 

In aprilie 2016, Comisia a prezentat o comunicare privind sisteme de informații mai puternice și mai inteligente in materie de frontiere și securitate și a lansat lucrările Grupului de experți la nivel inalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea.

 

Grupul de experți la nivel inalt și-a prezentat raportul la 11 mai 2017, confirmand punctele de vedere exprimate in comunicarea din aprilie 2016 și formuland recomandări in vederea asigurării interoperabilității sistemelor de informații. Raportul de astăzi evaluează recomandările Grupului de experți la nivel inalt și propune calea de urmat pentru remedierea deficiențelor structurale in cadrul următoarelor trei domenii principale: (i) optimizarea utilității sistemelor de informații existente; (ii) in cazul in care este necesar, dezvoltarea unor sisteme complementare pentru eliminarea deficiențelor in materie de informații și (iii) asigurarea interoperabilității intre sistemele noastre.

 

Pe parcursul anului trecut, Comisia a prezentat o serie de propuneri care au ca obiectiv eliminarea deficiențelor restante in materie de informații, inclusiv crearea de noi sisteme, cum ar fi sistemul UE de intrare/ieșire și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), precum și consolidarea celor existente, de exemplu Sistemul de informații Schengen, Eurodac și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).

 

Raportul actual stabilește o nouă abordare privind gestionarea datelor care prevede ca toate sistemele UE de informații centralizate in materie de gestionare a securității, a frontierelor și a migrației să fie interoperabile cu respectarea deplină a protecției datelor și a drepturilor fundamentale. Principalele elemente ale acestei abordări sunt următoarele:

 

  • portalul de căutare european- menit să permită efectuarea de căutări simultane in cadrul sistemelor, cu respectarea deplină a garanțiilor privind protecția datelor și, eventual, cu norme mai simplificate pentru accesarea sistemelor de către autoritățile de aplicare a legii;

 

  • serviciul comun de corespondențe biometrice- menit să permită căutări intre diferite sisteme de informații care conțin date biometrice, eventual cu marcaje de tip răspuns pozitiv/negativ ("hit/no hit") care să indice legătura cu datele biometrice aferente găsite in cadrul altui sistem;

 

  • registrul comun de date de identitate- care se bazează pe datele de identitate alfanumerice (de exemplu, date de naștere, numere de pașaport) și care detectează dacă o persoană este inregistrată cu identități multiple in baze de date diferite.

 

Abordarea propusă ar elimina fragilitatea actuală din cadrul arhitecturii UE de gestionare a datelor, eliminand unghiurile moarte. In consecință, agenția UE responsabilă cu gestionarea sistemelor informatice, eu-LISA, va avea un rol crucial in furnizarea de expertiză tehnică și avansarea activității in vederea asigurării interoperabilității sistemelor de informații. Pentru ca eu-LISA să poată pune in aplicare această nouă abordare, in iunie 2017 Comisia va prezenta o propunere legislativă de consolidare a mandatului agenției.

 

Etapele următoare

Comisia va discuta noua abordare cu Parlamentul European și cu Consiliul, pentru a ajunge, inainte de sfarșitul anului 2017, la o ințelegere comună cu privire la calea de urmat. Discuțiile vor sta la baza propunerii privind interoperabilitatea, pe care Comisia o va prezenta cat mai curand.

 

In același timp, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să treacă rapid la realizarea priorităților legislative referitoare la sistemele de informații in materie de gestionare a securității, a frontierelor și a migrației.

 

In domeniul securității aviației, Comisia a facilitat contactele la nivel politic pentru a asigura acțiuni coordonate intre Statele Unite și UE. La 17 mai 2017 va avea loc la Bruxelles o reuniune intre Statele Unite și UE, in vederea evaluării in comun a riscurilor potențiale și pentru a avansa in direcția unei abordări comune care să răspundă eventualelor amenințări in derulare.