InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia Europeana a facut primul pas spre revizuirea normelor privind timpul de lucru

24.03.2010
 

Comisia Europeană a cerut părerea reprezentanților lucrătorilor și
angajatorilor privind opțiunile de revizuire a normelor UE privind timpul de
lucru. Prima etapă a consultărilor cere partenerilor sociali europeni să se
pronunțe asupra necesității unei acțiuni la nivel UE in legătură cu Directiva
privind timpul de lucru (2003/88/CE) și asupra domeniului de aplicare al
acestei acțiuni. Acesta reprezintă primul pas către o revizuire cuprinzătoare a
directivei și urmează impasului la care au ajuns incercările de reexaminare a
legislației existente in aprilie 2009.
László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și
incluziune a declarat: "Dacă nu am reușit să ajungem anul trecut la un acord privind
revizuirea legislației privind timpul de lucru, nu inseamnă că problemele normelor
actuale au dispărut. Trebuie in continuare să găsim o soluție echilibrată la
necesitățile reale ale lucrătorilor, intreprinderilor și consumatorilor din secolul 21." El
a subliniat: "Avem nevoie de o revizuire cuprinzătoare a normelor, pe baza unei
evaluări profunde a impactului cu o puternică dimensiune socială. Astăzi ii invităm pe
partenerii sociali să reflecteze asupra acestui subiect crucial de o manieră generală
și să prezinte propuneri inovatoare prin care să depășim dezbaterile fără succes din
trecut."
In 2004, Comisia a prezentat, in urma unor consultări extinse, o propunere de
modificare a Directivei 2003/88/CE. Propunerea avea drept obiectiv abordarea unei
serii de probleme rămase nerezolvate de legislația existentă și de jurisprudența Curții
de Justiție, mai precis să clarifice modul de aplicare al directivei la timpul de gardă in
anumite sectoare de activitate; să acorde o mai mare flexibilitate la calcularea
timpului de lucru săptămanal; și să revizuiască excluderea voluntară individuală de la
limita de 48 de ore. Cu toate acestea, in aprilie 2009, reprezentanții guvernelor și
Parlamentul European au concluzionat că nu pot ajunge la un acord cu privire la
propunere, in ciuda negocierilor prelungite.
Intre timp s-au adăugat la dezbatere alte subiecte care reflectă schimbări
fundamentale survenite in ultimii 20 de ani in universul muncii. De exemplu, timpul
de lucru mediu săptămanal in UE a scăzut de la 39 de ore in 1990, la 37,8 ore in
2006, iar procentajul lucrătorilor cu timp parțial in totalul forței de muncă a crescut de
la 14 % in 1992, la 18,8 % in 2009. De asemenea, timpul de lucru individual variază
din ce in ce mai mult de la individ la individ de-a lungul unui an și de-a lungul intregii
activități lucrative, reflectand un accent mai mare pus pe măsuri de echilibrare a
relației intre muncă și viața personală, de exemplu programul de muncă flexibil și
sistemele de credit-timp, precum și sporirea autonomiei lucrătorilor in paralel cu
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere.
Drept rezultat, Comisia plănuiește o revizuire cuprinzătoare a normelor existente
privind timpul de lucru, incepand cu o evaluare profundă a dispozițiilor actuale și a
problemelor de aplicare a acestora, inainte de a se lua in considerare diferitele
opțiuni de rezolvare a acestor probleme. Revizuirea va fi incadrată de un set de
obiective politice, inclusiv protejarea sănătății și securității lucrătorilor, imbunătățirea
echilibrului intre muncă și viața personală, acordarea de flexibilitate intreprinderilor și
lucrătorilor fără să se adauge sarcini administrative inutile pentru intreprinderi, in
special pentru IMM-uri.
Prima etapă a consultărilor partenerilor sociali reprezintă un pas important către o
astfel de revizuire cuprinzătoare a Directivei privind timpul de lucru. Partenerii sociali
au la dispoziție șase săptămani pentru a-și prezenta observațiile Comisiei. In paralel
cu consultările, Comisia va realiza o evaluare extinsă a impactului, inclusiv o
examinare a aplicării juridice a directivei in statele membre și un studiu al aspectelor
sociale și economice relevante pentru o revizuire cuprinzătoare a directivei.
Context
Prima fază a consultărilor cu partenerii sociali la nivel UE este prevăzută la articolul
154 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. In această fază,
Comisia solicită opiniile partenerilor sociali privind necesitatea unei acțiuni la nivelul
Uniunii Europene in legătură cu Directiva privind timpul de lucru și in legătură cu
domeniul de aplicare al unei astfel de inițiative.
Comisia va examina opiniile exprimate in timpul acestei prime faze și va decide apoi
dacă acțiunea UE este recomandabilă. In cazul in care decide că acțiunea este
recomandabilă, Comisia va lansa o a doua etapă de consultări cu partenerii sociali la
nivel UE. Această etapă va lua in discuție conținutul oricărei propuneri de acțiune, in
conformitate cu articolul 154 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene.
Informații suplimentare
Directiva privind timpul de lucru
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=ro&intPageId=205