InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comisia a prezentat un raport despre modul in care politica de coeziune a UE poate ajuta regiunile cu venituri mici si cu crestere scazuta din UE

11.04.2017
 

Intr-un raport publicat in 11.04.2017, referitor la regiunile din Uniune care sunt rămase in urmă in ceea ce privește creșterea sau bogăția, Comisia  a identificat modalități clare de sprijinire a strategiilor de creștere regionale, cu ajutorul fondurilor UE.

Raportul evaluează factorii care sprijină sau impiedică competitivitatea acestor regiuni și motivele pentru care acestea nu au ajuns incă la nivelurile de creștere și venituri preconizate pentru UE. Și mai important este faptul că raportul identifică nevoile in materie de investiții ale regiunilor, și anume capitalul uman, inovarea, calitatea instituțiilor, accesibilitatea sporită, precum și instrumentele disponibile in cadrul politicii de coeziune a UE care le-ar putea sprijini in viitor.

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: "Pentru fiecare obstacol in calea dezvoltării, există un răspuns in cadrul politicii de coeziune. Strategiile de dezvoltare regională personalizate, combinate cu precondițiile pentru investiții de succes, pot transforma aceste regiuni in locuri atractive pentru locuitori, lucrători și intreprinderi. Iată ce facem: ajutăm regiunile să-și identifice nevoile și atuurile concurențiale și le oferim instrumentele necesare pentru o mai bună elaborare a politicilor."

Un număr de 47 de regiuni din opt state membre au fost studiate cu atenție și clasificate fie ca "regiuni cu creștere economică scăzută", cu un PIB pe cap de locuitor de pană la 90 % din media UE, dar cu o lipsă persistentă a creșterii, fie ca "regiuni cu venituri mici", in care PIB-ul pe cap de locuitor este in creștere, dar este incă sub 50 % din media UE. In aceste regiuni locuiesc 83 de milioane de locuitori, adică 1 din 6 rezidenți ai UE. Un grup este concentrat mai ales in sudul Europei, iar un al doilea este concentrat in est.

Economiile regiunilor cu venituri mici pot fi stimulate printr-un amestec eficace de investiții in inovare, capitalul uman și conectivitate

Strategiile de specializare inteligentă pot contribui la imbunătățirea capacităților de inovare ale regiunilor care au punctaje mici potrivit indicelui competitivității regionale și in situațiile in care nu există o interacțiune eficientă intre mediul academic și mediul de afaceri local.

Ar trebui stimulate investițiile in capitalul uman și imbunătățirea competențelor forței de muncă, prin intermediul formării profesionale și al invățării pe tot parcursul vieții, ambele putand fi sprijinite din fondurile politicii de coeziune. Se pot evita astfel deprecierea competențelor și nepotrivirile dintre oferta educațională și cererea de pe piața forței de muncă.

Sporirea atractivității unei regiuni pentru tinerele talente și pentru intreprinderi presupune, de asemenea, strangerea legăturilor dintre orașele din regiuni și marginile și zonele rurale ale acestora. Acest lucru va genera un efect sporit de propagare dinspre principalii poli economici, cu beneficii pentru intreaga regiune. Numeroase regiuni cu venituri mici se confruntă cu lacune semnificative in materie de infrastructură, motiv pentru care investițiile in rețelele de transport principale ar trebui să fie o prioritate.

Pentru regiunile cu creștere scăzută ar fi benefice o capacitate instituțională mai puternică și reformele structural

Raportul oferă dovezi suplimentare potrivit cărora politicile de dezvoltare pot da cele mai bune rezultate doar intr-un mediu propice investițiilor și doar dacă sunt puse in aplicare de administrații puternice, in mod transparent, responsabil și eficient.

Acest lucru este deosebit de relevant in cazul regiunilor cu creștere scăzută, care au demonstrat imbunătățiri limitate ale capacității lor instituționale, care nu au putut să profite la maximum de intervențiile din cadrul politicii de coeziune și care, prin urmare, au crescut mai puțin și au fost mai expuse la efectele crizei economice.

 

Pentru ca impactul cheltuielilor UE, naționale și regionale să fie mai mare, ar trebui eliminate barierele orizontale și sectoriale care impiedică investițiile. Condițiile prealabile pentru succesul investițiilor din cadrul politicii de coeziune pot fi stimulente puternice pentru inlăturarea principalelor obstacole din calea investițiilor identificate in raport.

Prioritățile ar trebui să fie crearea unor medii de afaceri mai flexibile, cu mai puțină birocrație, mai puțin timp și costuri mai mici implicate in inființarea de noi intreprinderi și in funcționarea IMM-urilor, creșterea eficienței, a transparenței și a responsabilității administrațiilor și serviciilor publice și modernizarea achizițiilor publice cu ajutorul procedurilor digitale.

 

Sursa:CE

Fisiere atasate

Document PDF
raport regiuni.pdf
raport regiuni.pdf
2,75 MBytes
11.04.2017 15:30