InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Comercializarea certificatelor de emisii: CE prezinta optiunile pentru reformarea pietei europene a carbonului

15.11.2012
 

Comisia Europeană ia două măsuri importante pentru a remedia dezechilibrul tot mai mare dintre oferta și cererea de certificate de emisii din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Ca o primă măsură imediată, pentru a face față acumulării rapide de certificate de emisii excedentare, Comisia a prezentat o propunere oficială de revizuire a profilului temporal al licitațiilor și de amanare a scoaterii la licitație a unui număr de 900 de milioane de certificate de emisii (back-load, concentrarea volumelor licitate către sfarșitul etapei de tranzacționare) in cea de-a treia etapă a EU ETS, care incepe anul viitor. Totodată, Comisia a adoptat astăzi un raport privind situația pieței europene a carbonului, in care sunt prezentate o serie de măsuri structurale posibile pentru rezolvarea excedentului de certificate.
Certificatele de emisii excedentare s-au acumulat in primul rand deoarece criza economică a condus la o reducere mai mare decat se anticipase a emisiilor industriale de gaze cu efect de seră, ceea ce a determinat o scădere a cererii de cote din partea intreprinderilor. Este de așteptat ca surplusul să persiste in a treia etapă a sistemului, care va acoperi perioada 2013-2020.
Concentrarea volumelor licitate către sfarșitul etapei de tranzacționare: un prim pas necesar
De la 1 ianuarie 2013, dată la care incepe a treia etapă a EU ETS, licitarea va deveni principala metodă prin care certificatele de emisii sunt alocate intreprinderilor. In luna iulie a acestui an, Comisia a publicat un proiect de modificare a regulamentului privind licitațiile EU ETS vizand amanarea scoaterii la licitație a unui număr de certificate .In urma unor discuții inițiale cu statele membre, in cadrul Comitetului privind schimbările climatice, și a unei consultări publice, Comisia propune reducerea cu 900 de milioane a numărului de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație in perioada 2013-2015 și creșterea cu aceeași valoare a numărului de certificate scoase la licitație in ultima parte a etapei a treia.
Această concentrare a volumelor licitate către sfarșitul etapei de tranzacționare va permite reducerea numărului de certificate scoase la licitație pe termen scurt, cat cererea va rămane slabă, și creșterea corespunzătoare intr-o fază ulterioară, cand este probabil ca cererea să iși fi revenit. Informații suplimentare privind impactul sunt furnizate in cadrul unei evaluări a impactului (a se vedea mai jos).
Lansarea unei ample dezbateri privind măsurile structurale posibile
Raportul privind piața carbonului publicat astăzi prezintă o listă de șase opțiuni și include o invitație adresată părților interesate de a iși exprima punctul de vedere. Atat Parlamentul European cat și Consiliul au solicitat Comisiei să examineze opțiunile privind măsurile structurale cu cel mai mare potențial de adoptare rapidă, inclusiv inghețarea permanentă a numărului de certificate, necesară eliminării excedentului.
Orice propunere legislativă de măsuri structurale prezentată de Comisie in lumina dezbaterii publice va face obiectul unei consultări publice și al unei evaluări cuprinzătoare a impactului.
Context: Etapa a 3-a a EU ETS
EU ETS acoperă in prezent aproximativ 11 000 de instalații industriale și in jur de 40 % din totalul emisiilor generate in UE. Incepand din acest an, EU ETS se aplică de asemenea sectorului aviației.
In a treia etapă, emisiile provenite de la instalații industriale și centrale electrice trebuie să fie reduse, pană in 2020, cu 21% față de nivelurile din 2005. Principalele modificări in a treia etapă sunt:
• introducerea unui plafon de emisii unic la nivelul UE, in locul sistemului actual care cuprinde 27 de plafoane naționale;
• licitarea devine principala metodă de alocare a certificatelor, inlocuind alocarea cu titlu gratuit; in 2013, mai mult de jumătate din numărul total de certificate vor fi scoase la licitație, iar această proporție va crește progresiv in fiecare an;
• pentru certificatele care continuă să fie alocate cu titlu gratuit, introducerea unor reguli armonizate bazate pe valori de referință la nivelul UE in ceea ce privește performanțele in materie de reducere a emisiilor.
Mai multe informații despre EU ETS sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm