InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Combaterea spalarii banilor: norme mai stricte pentru a raspunde noilor amenintari

06.02.2013
 

Comisia a adoptat două propuneri de consolidare a normelor UE existente cu privire la combaterea spălării banilor și la transferurile de fonduri. Amenințările asociate spălării banilor și finanțării terorismului sunt intr-o continuă evoluție, iar acest lucru impune actualizări periodice ale normelor in domeniu.
Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: "Uniunea se află in fruntea eforturilor internaționale de combatere a spălării banilor proveniți din săvarșirea unor infracțiuni. Fluxurile de bani murdari pot prejudicia stabilitatea și reputația sectorului financiar, in timp ce terorismul zdruncină temeliile societății noastre. Pe langă abordarea bazată pe dreptul penal, un efort in materie de prevenire prin intermediul sistemului financiar poate contribui la impiedicarea spălării banilor. Scopul nostru este să propunem norme clare care să sporească vigilența băncilor, a juriștilor, a contabililor și a tuturor celorlalte categorii profesionale implicate."
Comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström, a declarat: "Banii murdari nu au ce căuta in economia noastră, indiferent de sursa din care provin: afaceri cu droguri, comerț ilegal cu arme sau trafic de ființe umane. Trebuie să ne asigurăm că nu este posibil pentru criminalitatea organizată să iși spele fondurile prin intermediul sistemului bancar sau al sectorului jocurilor de noroc. Pentru a proteja economia legală, in special in vremuri de criză, nu trebuie să existe nicio portiță legală care să permită criminalității organizate sau teroriștilor să se strecoare. Băncile noastre nu ar trebui niciodată să servească drept «mașini de spălat» pentru banii mafiei sau să faciliteze finanțarea terorismului."
Pachetul de astăzi, care vine in completarea altor acțiuni luate sau planificate de către Comisie in ceea ce privește lupta impotriva criminalității, a corupției și a evaziunii fiscale, include:
•o directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar in scopul spălării banilor și al finanțării terorismului;
•un regulament privind informațiile care insoțesc transferurile de fonduri, pentru a asigura "trasabilitatea adecvată" a acestor transferuri.
Ambele propuneri țin seama pe deplin de cele mai recente recomandări1 ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) ,organismul la nivel mondial de combatere a spălării banilor, și merg mai departe intr-o serie de domenii, pentru a promova cele mai inalte standarde de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Mai exact, ambele propuneri prevăd o abordare bazată pe risc, care se concentrează mai bine asupra unor obiective mai precise.
In special, noua directivă:
•sporește claritatea și coerența normelor in toate statele membre
•prin oferirea unui mecanism clar de identificare a beneficiarilor efectivi. In plus, persoanele juridice vor trebui să păstreze registre cu informații privind identitatea persoanelor care se află de fapt in spatele societății respective;
•prin sporirea clarității și transparenței normelor referitoare la obligația de precauție privind clientela, pentru a asigura existența unor controale și proceduri adecvate care asigură o mai bună cunoaștere a clienților și o mai bună ințelegere a naturii activităților acestora. In special, este important să se asigure că procedurile simplificate nu sunt percepute greșit drept scutiri totale de la obligația de precauție privind clientela;
•precum și prin extinderea dispozițiilor referitoare la persoanele expuse politic (și anume, persoanele care pot fi expuse unui risc mai ridicat in virtutea poziției lor politice), pentru a include acum și persoanele expuse politic "naționale" (cele care iși au reședința intr-un stat membru UE) (in plus față de cele "străine") și cele care lucrează in cadrul organizațiilor internaționale. Această categorie include, printre altele, șefi de state, membri ai guvernului, membri ai parlamentelor, judecători ai curților supreme;
•iși extinde domeniul de aplicare pentru a răspunde unor amenințări și vulnerabilități noi
•asigurand, de exemplu, acoperirea sectorului jocurilor de noroc (fosta directivă acoperea numai cazinourile) și incluzand o trimitere explicită la infracțiunile fiscale;
•promovează standarde ridicate pentru combaterea spălării banilor
•depășind cerințele GAFI prin includerea in domeniul său de aplicare a tuturor persoanelor care fac afaceri cu mărfuri sau furnizează servicii de plată in numerar in valoare de cel puțin 7 500 EUR, deoarece anumite părți interesate au sugerat că actualul prag de 15 000 EUR nu este suficient. Aceste persoane vor face in prezent obiectul prevederilor directivei, care includ necesitatea indeplinirii obligației de precauție privind clientela, a păstrării de registre, a existenței unor controale interne și a prezentării de rapoarte privind tranzacțiile suspecte. Prin urmare, directiva prevede o armonizare minimă, iar statele membre pot decide să reducă și mai mult acest prag;
•consolidează cooperarea dintre diferitele unități naționale de informații financiare (UIF), ale căror atribuții constau in primirea, analizarea și transmiterea către autoritățile competente a unor rapoarte privind suspiciunile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
Cele două propuneri prevăd consolidarea atribuțiilor in materie de sancțiuni care revin autorităților competente prin introducerea, de exemplu, a unui set de norme minime bazate pe principii in vederea inăspririi sancțiunilor administrative, precum și obligația acestora de a-și coordona acțiunile atunci cand se ocupă de cazuri transfrontaliere.
Propunerea de actualizare a normelor juridice va trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliul de Miniștri in conformitate cu procedura legislativă ordinară.
Sursa:CE