InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Combaterea fraudei: S-au adoptat noi programe antifrauda pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene pana in 2020

20.12.2011
 

In fiecare an, politica UE de luptă antifraudă contribuie semnificativ la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și a bugetelor statelor membre. Această politică garantează că bugetul Uniunii și bugetele naționale sunt bine protejate, că fondurile sunt cheltuite in scopurile pentru care sunt destinate și că ajung la beneficiarii cuveniți.
Pentru a continua activitatea in acest domeniu, Comisia Europeană a adoptat astăzi două propuneri pentru programele Hercule III și Pericles 2020. Cu un buget de 110 milioane de euro și, respectiv, de 7,7 milioane de euro, aceste programe se vor derula pe parcursul a șapte ani, incepand cu ianuarie 2014.
Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: "Fraudarea bugetului UE nu este o infracțiune fără victime. Este o infracțiune care ii afectează pe toți cetățenii Europei, deoarece implică banii tuturor. Intrucat Uniunea Europeană se află in mijlocul unei crize financiare mondiale, este deosebit de important să ne protejăm veniturile și să ne asigurăm că cetățenii noștri beneficiază la maximum de fondurile UE."
Hercule III
Misiunea programului Hercule III este să combată frauda, corupția și orice alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Acesta se axează in special pe cooperarea dintre Comisie, prin intermediul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), autoritățile competente din statele membre, precum și alte instituții și organisme europene.
Programul urmărește să asigure condiții echivalente de protecție in statele membre și in toate instituțiile, organismele și agențiile Uniunii. Măsurile prevăzute in cadrul programului Hercule III includ: asistență tehnică și operațională, in lupta impotriva activităților ilegale transfrontaliere, pentru autoritățile insărcinate cu aplicarea legii in statele membre, precum și activități de formare profesională.
Programul anterior Hercule a inregistrat rezultate importante, cum ar fi 70 de proiecte de asistență tehnică care au finanțat cumpărarea de echipamente tehnice sofisticate pentru agențiile insărcinate cu aplicarea legii care luptă impotriva fraudei, precum și programe de formare in domeniul combaterii fraudei, de care au beneficiat mai mult de 5 300 de membri ai personalului insărcinat cu aplicarea legii.
Pericles 2020
Programul Pericles 2020 este un program de schimb, asistență și formare in vederea consolidării protecției bancnotelor și a monedelor euro, atat la nivel european, cat și la nivel mondial.
Proiectele finanțate in cadrul programului Pericles includ, printre altele, un seminar asupra strategiei Uniunii pentru protecția monedei euro in zona mediteraneană, un curs de formare privind falsificarea banilor in America Latină și o serie de schimburi de personal intre autorități, atat in interiorul, cat și in afara UE.
Etapele următoare
Proiectul de regulament va fi discutat in cadrul Consiliului și al Parlamentului European, in vederea adoptării sale pană la sfarșitul anului 2012, astfel incat noul program să poată incepe la 1 ianuarie 2014.
Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru intregul buget al Uniunii Europene vor continua in paralel (a se vedea MEMO/11/468)
Pentru informații suplimentare asupra programului Hercule III și Pericles 2014-2020, a se vedea: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/
Pentru textul legislativ, a se vedea: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/