InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Combaterea fraudei- reduceri ale cazurilor de suspiciune de frauda care afecteaza fondurile UE

19.07.2012
 

Potrivit raportului anual al Comisiei privind "Protejarea intereselor financiare ale UE", cazurile de fraudă care afectează bugetul UE au scăzut cu 35 % in 2011. In cadrul politicii de coeziune, in comparație cu 2010, s-au inregistrat cu 41 % mai puține cazuri de suspiciune de fraudă, iar in domeniul agriculturii numărul cazurilor de fraudă raportate a scăzut cu 66 %. Această scădere a ratei fraudelor constatată in 2011 se datorează atat unor măsuri mai ferme și unor controale mai stricte aplicate la nivelul finanțării UE, cat și unei serii de aspecte tehnice.
Incheierea unei perioade de programare in cadrul politicii de coeziune și o metodă mai omogenă de raportare in cadrul noului sistem de control pentru agricultură au contribuit, de asemenea, la reducerea, față de anul 2010, a cazurilor de fraudă raportate. In total, 295 de milioane de euro din fondurile UE au fost afectate de fraudă, respectiv 0,2 % din buget, sumă care trebuie recuperată in conformitate cu normele UE. In raportul său, Comisia subliniază necesitatea reducerii in continuare a cazurilor de fraudă care afectează bugetul UE și formulează o serie de recomandări adresate statelor membre, care ar putea contribui la realizarea acestui obiectiv.
Recuperarea fondurilor UE care au făcut obiectul unor nereguli și al unor fraude s-a imbunătățit, Comisia solicitand anul trecut restituirea a circa 2 miliarde EUR sub formă de corecții financiare și recuperări. Statele membre au realizat, de asemenea, unele progrese in ceea ce privește recuperările de la beneficiarii finali, in special in domeniul asistenței pentru preaderare. In raportul său, Comisia indeamnă statele membre care prezintă in continuare rate scăzute de recuperare să aducă imbunătățirile necesare și să pună sechestru pe activele beneficiarilor care nu rambursează sumele afectate de nereguli și fraude. Recenta propunere a Comisiei privind protejarea intereselor financiare ale UE prin măsuri de drept penal ar putea contribui in mod considerabil la recuperarea fondurilor, precum și la descurajarea persoanelor care comit fraude.
In 2011, Comisia a prezentat peste douăsprezece propuneri legislative sau noi inițiative care vizau imbunătățirea luptei impotriva fraudelor care afectează fondurile UE
In afara datelor privind cazurile de fraudă și neregulile raportate, sumele recuperate și nivelurile de raportare din statele membre, Comisia selectează, de asemenea, in fiecare an, un domeniu in vederea efectuării unei analize aprofundate. Anul acesta, raportul se concentrează asupra politicii de coeziune. Se constată imbunătățiri la nivelul sistemelor de control financiar și de gestionare a riscurilor, de exemplu in ceea ce privește dispozițiile legale și orientările, procedurile administrative și cooperarea dintre autoritățile naționale in acest domeniu. Cu toate acestea, statele membre trebuie să imbunătățească metodele de monitorizare a rezultatelor anchetelor administrative și penale, inclusiv recuperarea fondurilor de coeziune de la beneficiarul final.
Sursa:CE