InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Combaterea evaziunii si a fraudei fiscale: Comisia prezinta directiile de actiune

23.04.2013
 

"Aproximativ o mie de miliarde de euro se pierd anual in UE prin evaziune și fraudă fiscală. Această sumă nu este doar o pierdere scandaloasă de venituri foarte necesare, ci și o amenințare la adresa impozitării corecte. In timp ce statele membre trebuie să inăsprească măsurile naționale de combatere a evaziunii fiscale, doar aplicarea de soluții unilaterale nu va da rezultate. In cadrul unei piețe unice, intr-o economie globalizată, neconcordanțele și lacunele din legislațiile naționale devin instrumentele celor care caută să se sustragă de la plata impozitelor. Prin urmare, este esențială o poziție puternică și coerentă a UE impotriva evazioniștilor și a celor care ii favorizează" a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare.
In acest sens, Comisia a prezentat astăzi un plan de acțiune pentru a reacționa mai eficient la nivelul UE impotriva evaziunii și a fraudei fiscale. Planul conține un set de măsuri cuprinzător, care vizează atat prezentul, cat și viitorul, fiind destinat să ajute statele membre să iși protejeze bazele de impozitare și să recupereze miliarde de euro care li se cuvin in mod legitim.
Ca primă acțiune imediată, Comisia a adoptat astăzi și două recomandări, menite să incurajeze statele membre să ia măsuri imediate și coordonate cu privire la anumite probleme stringente.
Prima recomandare prevede o poziție puternică a UE impotriva paradisurilor fiscale, care este mai fermă decat măsurile internaționale actuale. Statele membre sunt incurajate să identifice, utilizand criterii comune, paradisurile fiscale și să le plaseze pe "liste negre" naționale. Sunt prezentate și măsuri detaliate destinate să convingă aceste țări din afara UE să aplice standardele de guvernanță ale UE.
A doua recomandare se referă la planificarea fiscală agresivă. Recomandarea sugerează modalități de a aborda aspecte tehnice și lacune juridice pe care unele intreprinderi le exploatează pentru a evita plata impozitelor la un nivel just. Statele membre sunt incurajate să iși revizuiască convențiile privind evitarea dublei impozitări, pentru a evita ca ele să determine absența totală a obligațiilor fiscale. Statele membre ar trebui să adopte și o regulă generală comună antiabuz, in temeiul căreia ele ar putea să ignore orice ințelegere artificială realizată in vederea comiterii evaziunii fiscale și să stabilească in schimb impozite pe baza activității economice propriu-zise.
Alte inițiative prevăzute in planul de acțiune prezentat astăzi includ un Cod al contribuabililor, un Număr de identificare fiscală la nivelul UE, o revizuire a dispozițiilor antiabuz din directivele UE relevante, precum și ghiduri comune de urmărire a fluxurilor financiare.
In scopul de a imbunătăți și mai mult activitatea din cadrul UE referitoare la concurența fiscală dăunătoare, statele membre sunt incurajate să revigoreze activitățile referitoare la Codul de conduită al UE privind impozitarea intreprinderilor. In cazul in care soluțiile de eliminare a anumitor neconcordanțe nu sunt convenite și puse in aplicare in timp util și in mod eficient, Comisia, dacă este cazul, va elabora propuneri legislative in acest sens. Se recomandă, de asemenea, extinderea sferei de cuprindere a codului de conduită prin includerea de regimuri fiscale speciale pentru persoanele fizice foarte bogate.
Planul de acțiune prezentat astăzi reprezintă o contribuție solidă a UE la dezbaterea internațională cu privire la evaziunea și frauda fiscală, in special in cadrul OCDE și al G20. Ca atare, el va sprijini poziția UE in eforturile ei de a impune la nivel mondial standarde mai inalte de bună guvernanță fiscală.
Etapele următoare
Pentru a se asigura că planul de acțiune prezentat astăzi este aplicat, Comisia va inființa instrumente de monitorizare activă și tabele de punctaj noi, pentru a menține ritmul in lupta impotriva evaziunii și a fraudei fiscale. O nouă Platformă pentru buna guvernanță fiscală va monitoriza și va raporta cu privire la aplicarea de către statele membre a recomandărilor.
Planul de acțiune și Recomandările vor fi prezentate Consiliului miniștrilor de finanțe al UE și Parlamentului European.
Context
La Consiliul European din martie 2012, statele membre au solicitat Comisiei "să elaboreze rapid modalități concrete de imbunătățire a luptei impotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, inclusiv in ceea ce privește țările terțe."
Ca un prim răspuns la această solicitare, Comisia a adoptat o comunicare in iunie, in care erau prezentate principalele provocări reprezentate de frauda fiscală și de evaziunea fiscală, precum și măsurile concrete pentru a le soluționa (a se vedea IP/12/697). In comunicarea sa, Comisia a anunțat, de asemenea, că va prezenta un plan de acțiune inainte de sfarșitul anului, impreună cu idei specifice privind modul de a aborda mai bine problema paradisurilor fiscale și planificarea fiscală agresivă. Este exact ceea ce Comisia a prezentat astăzi.
Pe langă acțiunea la nivelul UE, Comisia a evidențiat și necesitatea ca statele membre să imbunătățească respectarea obligațiilor fiscale și să intețească lupta impotriva evaziunii fiscale la nivel național. In acest sens, zece state membre au primit recomandări specifice fiecărei țări in cursul Semestrului european 2012.
Linkuri utile
Pagina de internet a comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm
Planul de acțiune al Comisiei și Recomandările pot fi consultate la adresa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm