InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Cerere deschisa de propuneri-Cooperarea europeana in domeniul stiintei si tehnologiei (COST)

11.06.2013
 

COST reunește cercetători și experți din diferite țări care lucrează pe tematici specifice. COST NU finanțează cercetarea in sine, dar sprijină organizarea de activități in rețea, cum ar fi reuniunile, conferințele, schimburile științifice pe termen scurt și acțiunile de informare a publicului. Programul susține in prezent circa 250 de rețele (acțiuni) științifice.
COST invită la depunerea de propuneri de acțiuni care să contribuie la dezvoltarea științifică, tehnologică, economică, culturală sau societală a Europei. Sunt binevenite, in special, propunerile care au rol de precursor pentru alte programe europene și/sau sunt inițiate de cercetători care se află la inceputul carierei.
Dezvoltarea unor legături mai stranse intre cercetătorii europeni este esențială pentru crearea Spațiului
european de cercetare (SEC). COST stimulează rețelele de cercetare noi, inovatoare, interdisciplinare și
cuprinzătoare din Europa. Activitățile COST sunt desfășurate de echipe de cercetare cu scopul de a
consolida bazele pe care se construiește excelența in domeniul științific in Europa.
COST este structurată pe nouă domenii generale (biomedicină și bioștiințe moleculare; chimie și științe și tehnologii moleculare; științele Pămantului și gestionarea mediului; alimentație și agricultură; silvicultură, produse și servicii forestiere; persoane, societăți, culturi și sănătate; tehnologiile informației și comunicațiilor; materiale, fizică și nanoștiințe; transporturi și dezvoltare urbană). Sfera vizată de fiecare domeniu este explicată la: http://www.cost.eu
Candidații sunt invitați să iși incadreze tematica intr-un singur domeniu. Cu toate acestea, propunerile
interdisciplinare care nu se incadrează strict intr-un singur domeniu ar trebui depuse ca propuneri
specifice transdisciplinare (TDP) și vor fi evaluate separat.
Propunerile trebuie să includă cercetători din cel puțin cinci state membre ale COST. Sprijinul financiar
pentru o acțiune la care participă 19 țări se situează in jurul valorii de 130 000 EUR pe an, in mod normal
pe o perioadă de patru ani, in funcție de bugetul disponibil.
Propunerile vor fi evaluate in două etape (cu excepția TDP - a se vedea mai jos). Propunerile preliminare
(maximum 1 500 de cuvinte/3 pagini), depuse prin completarea formularului disponibil online la: http://
www.cost.eu/opencall, trebuie să conțină o descriere succintă a propunerii și a impactului preconizat al
acesteia.
Propunerile care nu corespund criteriilor de eligibilitate ale COST (de exemplu, care solicita finanțare pentru cercetare) vor fi respinse. Propunerile eligibile vor fi evaluate de comitetele de domeniu relevante in conformitate cu criteriile publicate la: http://www.cost.eu. Candidații ale căror propuneri preliminare sunt selecționate sunt invitați să depună o propunere completă. Propunerile complete fac obiectul unei evaluări inter pares in conformitate cu criteriile de evaluare disponibile la: http://www.cost.eu/opencall
In mod normal, decizia este luată in termen de șase luni de la data depunerii, iar acțiunile sunt preconizate să inceapă in termen de trei luni de la luarea deciziei.
Data pentru depunerea propunerilor preliminare este 27 septembrie 2013, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).
Circa 20 % dintre candidații selecționați preliminar vor fi invitați să prezinte propuneri complete pentru
selecția finală a circa 40 de acțiuni noi, in funcție de bugetul disponibil. Propunerile complete vor fi
solicitate pană la 22 noiembrie 2013, urmand ca acestea să fie depuse pană la 24 ianuarie 2014.
Propunerile depuse in cadrul TDP urmează o procedură-pilot specifică de evaluare, care prevede depunerea unei singure propuneri, și trebuie inregistrate pană la 27 septembrie 2013, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).
Data pentru depunerea TDP este 8 noiembrie 2013, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). Propunerea va fi
evaluată de la distanță in două etape, urmate de audieri ale comisiei TDP și supravegheate de comisia TDP.
Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: http://www.cost.eu/domains_actions/TDP
Deciziile de aprobare a acțiunii sunt așteptate in mai 2014.
Se preconizează ca următoarea dată de depunere să fie 8 martie 2014, care va include depunerea specifică a TDP in conformitate cu procedura-pilot.
Candidații pot contacta coordonatorul național COST (CNC) pentru informații și indrumare - a se vedea:
http://www.cost.eu/cnc
Propunerile trebuie depuse online pe site-ul internet al biroului COST.
COST primește sprijin financiar pentru activitățile sale de coordonare prin programul-cadru CDT al UE.
Biroul COST, inființat de Fundația Europeană pentru Știință (FES), acționand in calitate de agent de punere in aplicare a COST, asigură și gestionează serviciile administrative, de secretariat științific și tehnic pentru COST, precum și pentru comitetele de domenii și acțiunile acestuia.
Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene