InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Cartea verde privind promovarea savorilor Europei

15.07.2011, sursa: Comisia Europeana
 

Bruxelles, 14 iulie 2011 - Comisia Europeană a lansat astăzi o dezbatere pe tema viitorului schemelor de promovare și informare pentru produsele agricole din UE. Odată cu publicarea Cărții verzi care tratează această temă, Comisia examinează modul in care poate să contureze o strategie mai bine orientată și mai ambițioasă pentru viitor, de natură să edifice consumatorii din interiorul și din afara UE in privința calității, tradițiilor și valorii adăugate a produselor agricole și alimentare din Europa.

La prezentarea Cărții verzi care a avut loc astăzi la Bruxelles, Dacian Cioloș, comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, a afirmat: "Pentru a proteja sănătatea consumatorilor, fermierii din Europa se conformează unor norme mai stricte decat concurenții lor din alte părți ale lumii in ceea ce privește siguranța alimentară, condițiile de mediu și bunăstarea animalelor. Sectorul agricol european necesită o politică de promovare ambițioasă și eficace, care să evidențieze valoarea adăugată a sectorului. Este de asemenea important pentru creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă in Europa ca sectorul agroalimentar din UE să iși poată imbunătăți poziția pe piețele tradiționale și pe cele emergente. Prin urmare, trebuie să ne gandim la soluția optimă de adaptare a schemelor noastre in sprijinul acestui obiectiv."

Cartea verde ridică o serie de probleme complexe și invită toate părțile interesate (consumatori, producători, distribuitori și autorități) să iși prezinte comentariile și sugestiile pană la 30 septembrie 2011. Pe baza acestor răspunsuri, Comisia va redacta o comunicare in vederea publicării anul viitor, menită să ducă la formularea unor propuneri legislative.

Cartea verde conține patru secțiuni: valoarea adăugată la nivel european a acestei politici de promovare, obiective și măsuri de utilizat pe piața internă a UE, inclusiv pe piețele locale și regionale, obiective și măsuri de utilizat pe piețele mondiale și chestiuni mai ample referitoare la conținutul și gestionarea politicii. Diversele intrebări formulate, in număr de 16, vizează diferite aspecte și conțin o serie de sugestii concepute pentru a stimula răspunsurile. De exemplu, intrebările ating subiecte precum nevoile specifice de informare și promovare, atat pe piața UE, cat și pe cea externă, și prioritățile care ar trebui stabilite. Una dintre intrebări abordează de asemenea tema programelor destinate mai multor țări și a măsurilor care pot fi luate pentru incurajarea programelor cu o dimensiune europeană mai amplă.

Context

Normele UE referitoare la informarea și promovarea in sectorul agroalimentar au fost elaborate in anii ′80. In decursul anilor au fost adaptate, in special cu ocazia creșterii numărului de etichete calitative. Bugetul UE alocat promovării in temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului a atins 50,6 milioane EUR in 2007, 53,2 milioane EUR in 2008, 47,4 milioane EUR in 2009 și 47,4 milioane EUR in 2010. In sistemul actual, majoritatea programelor sunt orientate către piața UE (71% din programe, reprezentand 74% ca valoare) și aproximativ 8% sunt orientate spre mai multe țări. Intre 2006 și 2010 au fost aprobate 190 de programe, majoritatea fiind scheme cu durata de 3 ani, in valoare totală de 259,4 milioane EUR din bugetul UE1 (N.B: acestea trebuie cofinanțate de organizațiile participante și de statele membre). De asemenea, conform regulilor stricte care se aplică, aproximativ 59% din solicitări au fost refuzate in perioada 2006-2010.