InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE va trimite Malta si Romania in fata Curtii pentru neimplementarea normelor UE ref. la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

28.01.2018
 

Comisia Europeană a decis  să trimită Malta și Romania in fața Curții de Justiție a UE pentru neindeplinirea obligației de a notifica cadrele naționale de politică in temeiul Directivei 2014/94/UE referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Cadrele naționale de politică constituie principalul instrument care asigură crearea coordonată a unei infrastructuri suficiente pentru combustibilii alternativi, inclusiv a punctelor de reincărcare pentru vehiculele electrice și a punctelor de realimentare pentru gaze naturale și hidrogen. Instituirea unor astfel de cadre ajută totodată la evitarea fragmentării pieței interne prin introducerea coordonată a combustibililor alternativi.

Statelor membre li s-a solicitat să notifice Comisiei cadrele naționale de politică pană la 18 noiembrie 2016. Pană in prezent, Malta și Romania nu au dat curs acestei solicitări, deși au primit din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere și un aviz motivat la 15 februarie, respectiv la 13 iulie 2017.

Accelerarea instalării infrastructurii pentru combustibilii alternativi este esențială pentru a le oferi tuturor europenilor o mobilitate ecologică și competitivă, așa cum a anunțat Comisia in "Pachetul privind mobilitatea curată", adoptat in noiembrie 2017.

Context

La 8 noiembrie 2017, Comisia a adoptat un Pachet privind mobilitatea curată, menit să consolideze poziția de lider mondial a UE in sectorul vehiculelor nepoluante. Respectivul pachetul legislativ reprezintă un pas decisiv in ceea ce privește punerea in aplicare a angajamentelor asumate de UE in cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea obligatorie cu cel puțin 40 % a emisiilor de CO2 pe plan intern pană in 2030. Printre altele, pachetul cuprinde o evaluare amănunțită a cadrelor naționale de politică, dar și un plan de acțiune și soluții de investițiipentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi in UE.

 

Obiectivul este de a incuraja crearea unor planuri naționale mai ambițioase, de a imbunătăți gradul de informare a consumatorilor și de a spori investițiile in acest domeniu. Statele membre au avut obligația de institui cadre naționale de politică in care să definească obiectivele și țintele la nivel național și care să cuprindă acțiuni și măsuri de sprijin pentru dezvoltarea pieței in ceea ce privește combustibilii alternativi, inclusiv pentru instalarea infrastructurii necesare.