InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch:







 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE urmeaza sa recupereze de la statele membre 414 milioane EUR reprezentand cheltuieli in cadrul PAC

27.02.2013
 

In cadrul așa-numitei proceduri de verificare și inchidere a conturilor, Comisia Europeană revendică astăzi o sumă totală de 414 milioane EUR, reprezentand fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite in mod incorect de statele membre. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile in mod corect. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Cifra menționată este cea oficială, dar, deoarece unele dintre aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar net al deciziei de astăzi va fi, de fapt, de aproximativ 393 de milioane EUR.
Principalele corecții financiare
In conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la 22 de state membre: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Lituania, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:
• 111,7 milioane EUR (impact financiar net1: 99,4 milioane EUR) imputate Regatului Unit - Anglia pentru deficiențe in ceea ce privește sistemele de identificare a parcelelor agricole și de informații geografice (LPIS GIS), prelucrarea cererilor, controalele administrative incrucișate și controalele la fața locului referitoare la ajutoarele pe suprafață;
• 48,3 milioane EUR (impact financiar net1: 48,1 milioane EUR) imputate Italiei pentru incălcarea obligațiilor legate de ecocondiționalitate: control insuficient in privința mai multor cerințe legale in materie de gestionare, trei GAEC (bune condiții agricole și de mediu) nedefinite și aplicarea incorectă a unor sancțiuni;
• 40,6 milioane EUR imputate Spaniei pentru deficiențe in ceea ce privește gestionarea și controlul restituirilor la export: controale ex ante deficiente in sectorul cărnii de vită, deficiențe in desfășurarea controalelor fizice, controale inadecvate privind producția și stocurile de zahăr, notificarea prealabilă a exportatorilor cu privire la controalele fizice;
• 34,4 milioane EUR imputate Poloniei pentru deficiențe in gestionarea regimului de pensionare anticipată in cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
• 29 de milioane EUR imputate Franței pentru deficiențe in ceea ce privește controalele la fața locului privind handicapurile naturale și măsurile de agromediu din cadrul FEADR;
• 17,9 milioane EUR imputate Italiei pentru un sistem de control care prezintă deficiențe grave și pentru fraudă in sectorul prelucrării citricelor;
• 17,7 milioane EUR (impact financiar net2: 15,7 milioane EUR) imputate Regatului Unit - Irlanda de Nord pentru deficiențe in ceea ce privește LPIS-GIS, controalele la fața locului, plățile și sancțiunile referitoare la ajutoarele pe suprafață;
• 16 milioane EUR imputate Spaniei pentru deficiențe in alocarea de drepturi pentru beneficiarii ajutoarelor pe suprafață;
• 12,5 milioane EUR imputate Romaniei pentru deficiențe ale controalelor privind eligibilitatea și cheltuielile beneficiarilor, precum și pentru deficiențe in aplicarea de sancțiuni in cadrul măsurii "modernizarea exploatațiilor agricole" din cadrul FEADR.
Context
Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor de plăți directe ale fermierilor. Comisia desfășoară peste 100 de audituri in fiecare an, verificand dacă controalele efectuate și măsurile aplicate de statele membre in cazul deficiențelor sunt suficiente, și are dreptul să recupereze arieratele dacă auditurile constată că modul de gestionare și controalele statului membru nu reușesc să garanteze că fondurile UE au fost cheltuite in mod adecvat
Sursa:CE

 

Fisiere atasate

Document PDF
IP-13-160_RO.pdf
IP-13-160_RO.pdf
155,30 KBytes
27.02.2013 10:15