InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE solicita o reactie mai puternica la degradarea solului

15.02.2012
 

Degradarea solului este un fenomen ingrijorător in UE. Intre 1990 și 2006 s-au pierdut definitiv cel puțin 275 hectare de sol pe zi prin impermeabilizarea solului - acoperirea terenurilor fertile cu material impermeabil - insumand 1 000 km² pe an, respectiv o suprafață de dimensiunea Ciprului la fiecare zece ani. Se estimează că eroziunea solului cauzată de apă afectează 1,3 milioane km² in Europa, o suprafață de 2,5 ori mai mare decat teritoriul Franței. Degradarea solului afectează capacitatea noastră de a produce alimente, de a preveni seceta și inundațiile, de a opri pierderea biodiversității, precum și de a combate schimbările climatice. Acestea sunt cateva dintre principalele constatări formulate in două noi rapoarte prezentate de Comisia Europeană privind aspecte științifice și de politică legate de solul european.
Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: "Aceste rapoarte evidențiază importanța conservării solurilor europene, dacă dorim să avem la dispoziție in continuare alimente de calitate și apă subterană curată, spații de agrement sănătoase și emisii de gaze cu efect de seră mai reduse. Trebuie să utilizăm in mod mai sustenabil resursele provenind din solurile noastre și acest lucru s-ar realiza cel mai bine printr-o abordare comună in intreaga UE. Comisia a prezentat propuneri legislative și sper că noile noastre rapoarte vor ajuta Consiliul și Parlamentul să treacă la acțiune."
Rapoartele subliniază necesitatea de a lua măsuri pentru a preveni deteriorarea suferită in prezent de solurile din Europa. Eroziunea, impermeabilizarea solului și acidificarea s-au intensificat in ultimul deceniu, iar tendința va continua, probabil, dacă nu sunt abordate provocări precum exploatarea in creștere a terenurilor, utilizarea ineficientă a resurselor naturale și conservarea materiei organice in sol. Conform raportului de politică, după cinci ani de la adoptarea unei strategii tematice privind solul nu există incă o monitorizare și o protecție sistematică a calității solului in Europa. Aceasta inseamnă că măsurile existente nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel adecvat de protecție pentru toate solurile din Europa.
In pregătirea acțiunilor avute in vedere la nivelul UE, Comisia a depus eforturi pentru a sprijini inițiativele de sensibilizare privind solul, proiectele de cercetare și monitorizare, cum ar fi ancheta LUCAS privind acoperirea și utilizarea terenurilor, precum și indicatorii de agromediu, realizată de Eurostat. Comisia a continuat, de asemenea, să integreze obiectivul protecției solului in alte politici ale UE, inclusiv politica agricolă și de dezvoltare rurală. Aproximativ 3,1 miliarde EUR au fost alocate pentru reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate in cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Ungaria, Republica Cehă și Germania au alocat cele mai multe fonduri (475, 371, respectiv 332 milioane EUR).
In plus față de acțiunile in curs care vizează combaterea degradării solului, Comisia intenționează să sprijine cercetarea și monitorizarea solurilor, să finalizeze orientările privind impermeabilizarea solului și să integreze considerente suplimentare legate de sol in viitoarea revizuire a directivei privind evaluarea impactului asupra mediului. Comisia va propune, de asemenea, contabilizarea emisiilor cauzate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF) in cadrul angajamentului UE in materie de schimbări climatice pentru anul 2020, precum și acțiuni la nivel internațional in vederea promovării inițiativelor legate de sol.
Raportul științific "Starea solului in Europa" a fost publicat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, in colaborare cu Agenția Europeană de Mediu, și oferă o imagine cuprinzătoare a cunoștințelor de care dispunem in prezent despre resursele solului și procesele de degradare. Raportul concluzionează că este nevoie de cercetări suplimentare și de colectarea mai bună a datelor pentru a ne imbunătăți cunoștințele și a sensibiliza publicul cu privire la importanța solului.
Etapele următoare
Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să iși prezinte punctele de vedere cu privire la raportul de politică.
Context
In 2006, Comisia Europeană a adoptat o directivă-cadru privind solul care abordează protecția solului, inclusiv in ceea ce privește aspectele transfrontaliere. Directiva iși propune să asigure productivitatea solului, in special in ceea ce privește producția alimentară, să limiteze riscurile la adresa sănătății umane și la adresa mediului, să ofere oportunități pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și să stimuleze oportunitățile de afaceri pentru asanarea solurilor. Odată adoptată, Directiva, care se află incă in dezbatere la Consiliu și la Parlamentul European, va contribui la abordarea unora dintre aspectele critice evidențiate in raport.
Informații suplimentare:
Raportul de politică: http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
Raportul științific: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.