InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE simplifica formalitatile vamale pentru nave

31.07.2013
 

UE, transportul maritim are un rol primordial in schimburile comerciale realizate cu celelalte părți ale lumii și in cadrul pieței interne. Cu toate acestea, in interiorul UE, transportul maritim nu este utilizat la intregul său potențial, in principal din cauza cerințelor administrative considerabile. Intr-adevăr, cu toate că legislația UE a introdus proceduri administrative simplificate pentru transportul maritim, navele care se deplasează intre porturi ale UE continuă să se confrunte cu numeroase proceduri complexe, care presupun costuri și intarzieri care pot face ca acest mod de transport să fie mai puțin atractiv pentru deplasarea mărfurilor pe piața internă a UE.
Reducerea birocrației a fost considerată un element important pentru promovarea utilizării mai ample a transportului maritim pe distanțe scurte și a comerțului maritim intre porturi ale UE. In plus, reducerea numărului de controale asupra mărfurilor - in special la incărcăturile care nu ar fi verificate dacă ar fi transportate pe uscat - ar permite autorităților să concentreze pe zonele de risc mai ridicat.
Care sunt normele in vigoare?
Apele teritoriale sunt considerate frontierele externe ale UE. Așadar, din punct de vedere tehnic, navele care se deplasează intre porturi ale UE părăsesc teritoriul vamal al UE. In consecință, procedurile de vămuire sunt necesare atunci cand nava părăsește portul de plecare și, din nou, in momentul in care nava sosește in portul de destinație [cu excepția cazului in care nava se deplasează in cadrul unei scheme de servicii de transport maritim regulat (RSS)]. Toate mărfurile transportate la bord sunt considerate mărfuri din afara UE și trebuie să fie supuse controalelor vamale. Aceasta inseamnă că ele trebuie să fie identificate ca mărfuri din UE (caz in care sunt reintroduse pe piața internă) sau ca mărfuri provenind cu adevărat din afara UE (caz in care sunt supuse formalităților vamale normale).
Ce propunem?
Comisia va propune un pachet aferent proiectului "Centura albastră", avand două măsuri principale: reducerea sarcinii administrative inutile pentru industria maritimă și extinderea suplimentară a avantajelor pieței unice pentru transportul maritim, continuandu-se totodată garantarea siguranței și protecției transportului de mărfuri către, dinspre și in UE.

O nouă simplificare a procedurii de depunere a cererii pentru "serviciul de transport maritim regulat", mai exact un sistem de facilitare a procedurilor vamale pentru navele care transportă in principal mărfuri UE, avand ca destinație regulată aceleași porturi europene, este o primă parte a pachetului.
Cu toate acestea, marea majoritate a traficului containerizat se face cu incărcături mixte, adică atat cu mărfuri provenind din Uniune, cat și cu mărfuri non-UE care tranzitează in mod regulat prin porturi din afara UE (de exemplu, in Marea Baltică, Marea Mediterană și Marea Neagră), situație in care conceptul de "serviciu de transport maritim regulat" nu poate fi aplicat. Prin urmare, se va introduce un nou instrument administrativ, așa-numitul eManifest, un manifest electronic armonizat pentru mărfuri, intocmit pe baza formularelor FAL existente. Acest lucru va permite dovedirea provenienței mărfurilor (din UE sau din afara UE), chiar și atunci cand produsele au părăsit teritoriului vamal al UE. Această simplificare răspunde așteptărilor de lungă durată ale sectorului comerțului maritim pentru o declarație armonizată la nivelul UE și va permite in același timp respectarea cerințelor, precum și facilitarea și accelerarea procedurilor vamale pentru mărfurile provenind din UE.
Care sunt avantajele?
Cu ajutorul acestor inițiative, "Centura albastră" va deveni realitate și va stimula o reală "creștere albastră". Principalele obiective sunt:
• imbunătățirea competitivității sectorului prin reducerea sarcinii și a costurilor administrative;
• imbunătățirea atractivității transportului maritim;
• stimularea ocupării forței de muncă;
• reducerea impactului de mediu al transportului maritim.
Acest lucru ar aduce in egală măsură avantaje industriei și consumatorilor, care vor putea să beneficieze de pe urma unui transport maritim mai eficient și mai ieftin, precum și activităților portuare și de transport maritim, care vor deveni mai atractive. De asemenea, autoritățile vamale vor beneficia de o procedură armonizată pe intreg teritoriul UE și de o imbunătățire a calității datelor primite.
Cum va funcționa in practică "Centura albastră"? Exemple concrete
Fapte și cifre
• In UE, 1 loc de muncă la bordul unei nave inseamnă 9 locuri de muncă pe uscat.
• O creștere cu 1 milion de tone a volumului de mărfuri care trec printr-un port va determina crearea a 300 de noi locuri de muncă.
• Pană in 2030 vor exista cu 15 % mai multe locuri de muncă in sectorul portuar.
• 74 % din mărfurile importate și exportate de UE trec prin porturi maritime.
• 37 % dintre schimburile comerciale in interiorul Uniunii trec prin porturi maritime.

• UE are trei porturi care se numără printre cele mai mari 15 porturi din lume: Rotterdam este al unsprezecelea in clasament, Hamburg este al paisprezecelea, iar Anvers este al cincisprezecelea.
• In 20 de ani, numărul de containere a crescut de peste patru ori la nivel mondial.
Mai multe fapte și cifre esențiale la adresa: