InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE saluta acordul privind noua retea transeuropeana de transport

04.06.2013
 

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de transporturi, a salutat acordul dintre Comisie, Consiliu și Parlament cu privire la propunerile de a transforma mozaicul actual de drumuri, căi ferate, aeroporturi și canale europene intr-o rețea unificată de transport (TEN-T).
Prin acest acord se stabilește o rețea centrală de transport care urmează să fie instituită pană in 2030 pentru a reprezenta coloana vertebrală a transporturilor in cadrul pieței unice. Finanțarea transportului in cadrul mecanismului Conectarea Europei (pentru perioada 2014-2020) se va concentra, de asemenea, pe această rețea centrală de transport, completand verigile lipsă la nivel transfrontalier, inlăturand blocajele și transformand-o intr-o rețea mai inteligentă.
Noua rețea TEN-T centrală va fi susținută de o rețea cuprinzătoare de rute la nivel regional și național care aduc trafic in rețeaua centrală. Aceasta din urmă va fi in mare parte finanțată de statele membre, cu cateva posibilități de finanțare UE și regionale din fonduri destinate transporturilor, inclusiv noi instrumente de finanțare inovatoare. Scopul este ca treptat, pană in 2050, cea mai mare parte a cetățenilor și a intreprinderilor din Europa să se afle la cel mult 30 de minute distanță, ca timp de deplasare, de această rețea globală.
Luată in ansamblu, noua rețea de transport va oferi:
 călătorii mai sigure și mai puțin aglomerate,
 precum și călătorii mai fluente și mai rapide.
Acest acord, la care s-a ajuns in cadrul negocierilor trilaterale dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană, trebuie să fie aprobat in mod oficial de către plenul Parlamentului European și Consiliu.
Acordul:
Noua politică UE in materie de infrastructură are ca scop crearea unei veritabile rețele și nu mai pune accentul pe proiectele izolate. Orientările conțin hărți precise ale rețelei care a fost identificată pe baza unei metodologii obiective.
Noul regulament prevede termene pentru a garanta că toate proiectele care contribuie la rețeaua centrală de transport sunt puse in aplicare cu titlu prioritar. El stabilește norme menite să asigure faptul că trenurile, navele, avioanele, camioanele și automobilele pot utiliza infrastructura de transport in condiții de siguranță și fără nicio problemă tehnică. Rețeaua centrală urmează să fie finalizată pană in 2030.
De exemplu, pană in 2030, rețeaua feroviară centrală va fi dotată cu sistemul european de semnalizare ERTMS, care permite desfășurarea de operațiuni feroviare transfrontaliere cu ușurință și in condiții de siguranță. Statele membre vor trebui să ofere suficient spațiu de parcare de-a lungul drumurilor rețelei centrale pentru utilizatorii comerciali. Combustibilii alternativi ecologici trebuie să fie disponibili la principalele noduri ale rețelei.
Vor fi create coridoare ale rețelei centrale pentru a promova dezvoltarea coordonată de infrastructură și modalități de utilizare a acesteia eficiente din punctul de vedere al resurselor. Noua politică se concentrează pe cele mai importante elemente: proiectele transfrontaliere, interoperabilitatea și a intermodalitatea intre diferite mijloace de transport. Coordonatorii europeni vor sprijini statele membre și promotorii proiectelor in așa fel incat să se obțină beneficii optime din toate investițiile.
Sursa:CE