InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE protejeaza dreptul contribuabililor la rambursarea TVA

16.07.2010
 

Comisia Europeana a adoptat in 15.06.2010, o propunere pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de rambursare a TVA aferente anului 2009.Avand in vedere implementarea cu intarziere de către statele membre a noii proceduri de rambursare a TVA, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2010, Comisia propune acordarea unui termen suplimentar in care contribuabilii să poată depune cereri de rambursare a taxei.Comisia propune totodată armonizarea anumitor caracteristici ale portalurilor web naţionale pentru rambursarea TVA, pentru ca acestea să devină mai interoperabile şi mai accesibile pentru contribuabili.
Directiva privind rambursarea TVA a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2010 şi permite rambursarea TVA pentru cheltuielile aferente activităţii economice suportate de persoanele impozabile intr-un stat membru in care nu sunt stabilite.Directiva introduce un sistem electronic prin care persoanele impozabile pot depune cererea de rambursare prin intermediul unui portal web dezvoltat de statul membru de stabilire.Statele membre aveau obligaţia de a pune la dispoziţie acest portal web la 1 ianuarie 2010.
Cu toate acestea, unele state membre au lansat portalurile web cu intarziere, iar altele au avut probleme tehnice pentru a le face operaţionale. Astfel s-a creat o situaţie in care persoanele impozabile nu au putut să depună cererile de rambursare.
Din cauza acestor intarzieri, şi pentru a proteja dreptul contribuabililor la deducerea TVA, este necesar ca termenul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente cheltuielilor din 2009 să fie prelungit din septembrie 2010 pană in martie 2011.
In plus, intrucat statele membre au opinii diferite asupra aplicării din punct de vedere tehnic a directivei, este necesar să se creeze un mecanism eficient pentru armonizarea unor cerinţe detaliate din acest domeniu. In acest scop, Comisia propune să i se acorde competenţa de a adopta - sub rezerva unui aviz pozitiv al Comitetului permanent pentru cooperare administrativă - prevederile tehnice necesare pentru ca un astfel de sistem paneuropean să devină complet interoperabil.

Context

Directiva privind rambursarea TVA a inlocuit procedura pe hartie pentru cererile de rambursare a TVA prevăzută in legislaţia din 1979.Potrivit procedurii anterioare, pentru a primi o rambursare integrală, contribuabilii trebuiau să trimită facturile originale tuturor statelor membre in care au plătit TVA. Noua directivă urmăreşte simplificarea acestui proces şi reducerea sarcinii administrative prin introducerea unei proceduri electronice prin care contribuabilul să introducă o singură cerere de rambursare in statul membru de stabilire.
Unele portaluri web naţionale au fost lansate cu mare intarziere (ultimul la jumătatea lunii mai) şi s-au primit numeroase reclamaţii din partea intreprinderilor care invocau diferenţele existente de la un stat membru la altul in ceea ce priveşte detaliile tehnice relative la funcţionarea practică a portalurilor.Comisia a luat deja o serie de iniţiative pentru a conveni cu statele membre asupra imbunătăţirilor posibile in acest domeniu, insă conform directivei, proiectarea portalurilor web naţionale este exclusiv responsabilitatea statelor membre.Comisia a lansat un apel ferm statelor membre pentru ca portalurile web naţionale să devină complet operaţionale cat mai curand posibil, astfel incat să se reducă consecinţele negative asupra intreprinderilor.

Sursa CE