InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE propune un important pas inainte pentru piata unica a telecomunicatiilor

12.09.2013
 
CE propune un important pas inainte pentru piata unica a telecomunicatiilor
  • Planuri pentru o telefonie mobilă la nivelul UE fără taxe de roaming
  • Norme mai simple pentru a ajuta intreprinderile să investească mai mult È™i să se extindă in străinătate
  • ProtecÈ›ia in premieră la nivelul UE a neutralității internetului
  • DesfiinÈ›area tarifelor majorate pentru convorbirile telefonice internaÈ›ionale in interiorul Europei

Comisia Europeană a adoptat astăzi cel mai ambiÈ›ios plan al său in 26 de ani de reformă in domeniul pieÈ›ei telecomunicaÈ›iilor. Cu ocazia discursului său privind starea Uniunii din 2013, preÈ™edintele Comisiei, José Manuel Barroso, a lansat pachetul legislativ "Continentul conectat". După ce acest pachet va fi adoptat, vor avea loc reduceri ale costurilor suportate de consumatori, se vor simplifica procedurile administrative greoaie cu care se confruntă intreprinderile È™i se vor crea noi drepturi atat pentru utilizatori, cat È™i pentru furnizorii de servicii, pentru ca Europa să redevină un lider mondial pe piaÈ›a digitală.

José Manuel Barroso, preÈ™edintele Comisiei Europene, a declarat: "Pentru interesele strategice ale Europei È™i pentru avansarea sa economică, pentru sectorul telecomunicaÈ›iilor in sine È™i pentru cetățenii nemulÈ›umiÈ›i că nu au un acces deplin È™i echitabil la serviciile de internet È™i de telefonie mobilă este esenÈ›ial să se realizeze noi progrese pe calea unei pieÈ›e unice europene a telecomunicaÈ›iilor."

Neelie Kroes, vicepreÈ™edinte al Comisiei È™i comisar pentru agenda digitală responsabil cu elaborarea pachetului legislativ, a declarat: "Pachetul legislativ propus astăzi este un semn extraordinar pentru viitorul telefoniei mobile È™i al internetului in Europa. Comisia Europeană spune nu tarifelor majorate pentru roaming. Ea spune da neutralității internetului, investiÈ›iilor, noilor locuri de muncă. Punerea la punct a sectorului telecomunicaÈ›iilor nu priveÈ™te doar acest sector, ci inseamnă È™i sprijinirea dezvoltării durabile a tuturor sectoarelor." Sectorul telecomunicaÈ›iilor reprezintă 9 % din economia digitală a Europei, deoarece, pentru a fi competitive la nivel mondial È™i pentru a furniza servicii, toate sectoarele depind tot mai mult de conectivitate.

In ciuda unor valuri succesive de reforme pe care le-a intreprins Uniunea Europeană È™i care au contribuit la transformarea modului de furnizare a serviciilor de telecomunicaÈ›ii in Uniunea Europeană, acest sector continuă să funcÈ›ioneze preponderent pe baza a 28 de pieÈ›e naÈ›ionale. Nu există nicio companie de telecomunicaÈ›ii care să funcÈ›ioneze in toată UE, ceea ce face ca atat operatorii, cat È™i clienÈ›ii să se confrunte cu preÈ›uri È™i norme diferite.

Principalele elemente prevăzute in pachetul de astăzi pentru soluționarea acestor probleme sunt expuse in cele ce urmează.

Simplificarea normelor UE pentru operatorii de telecomunicații

O autorizație unică de funcționare in toate cele 28 de state membre (in loc de 28 de autorizații), un prag legal sever pentru reglementarea subpiețelor de telecomunicații (care ar trebui să determine o reducere a numărului de piețe reglementate) și continuarea procesului de armonizare a modului in care operatorii pot inchiria accesul la rețelele deținute de alte companii, in vederea furnizării unor servicii concurențiale.

Eliminarea de pe piață a tarifelor majorate pentru roaming

Ar urma ca de la 1 iulie 2014 să se desfiinÈ›eze taxele pentru apelurile primite in roaming. Companiile de telecomunicaÈ›ii ar urma să aleagă intre 1) a oferi pachete care vor fi valabile oriunde in Uniunea Europeană ("vorbeÈ™ti afară la tarife ca acasă") È™i ale căror preÈ›uri vor fi dictate de concurenÈ›a internă È™i 2) a permite clienÈ›ilor să se "decupleze", adică să opteze pentru un furnizor de roaming care oferă tarife mai mici (fără a trebui să cumpere o nouă cartelă SIM). Această prevedere are la bază Regulamentul privind serviciile de roaming din 2012, prin care operatorii sunt obligaÈ›i să reducă preÈ›urile cu ridicata cu 67 % in cazul datelor incepand cu luna iulie a anului 2014.

Desființarea tarifelor majorate pentru apelurile internaționale efectuate in interiorul Europei

In prezent se observă o tendință a companiilor de a aplica tarife majorate pentru apelurile in reÈ›ele fixe sau mobile efectuate de consumatori din È›ara lor de origine in alte țări ale UE. Conform propunerii de astăzi, companiile nu ar mai putea percepe pentru un apel efectuat intr-o reÈ›ea fixă din interiorul UE un tarif mai mare decat pentru un apel naÈ›ional interurban. Tariful pentru apelurile efectuate intr-o reÈ›ea mobilă din interiorul UE nu ar putea depăși 0,19 EUR pe minut (plus TVA). La stabilirea preÈ›urilor, companiile ar putea recupera costurile justificate in mod obiectiv, insă ar dispărea profiturile arbitrare realizate din apelurile efectuate in interiorul UE.

Protejarea legală a internetului deschis (neutralitatea internetului)

Ar urma să se interzică practicile de blocare sau de incetinire a conÈ›inutului de internet, utilizatorii urmand să aibă acces la internet deplin È™i deschis, indiferent de preÈ›ul sau de viteza stipulate in abonamentul lor de internet. Companiile ar putea, in continuare, să furnizeze "servicii specializate" de calitate garantată, cum ar fi televiziunea prin internet (IPTV), video la cerere, anumite aplicaÈ›ii, precum imagistica medicală de inaltă rezoluÈ›ie, săli de operaÈ›ie virtuale, aplicaÈ›ii cloud care necesită prelucrarea unor cantități mari de date È™i care sunt vitale pentru activitatea intreprinderilor, in măsura in care acest lucru nu afectează vitezele de internet promise altor clienÈ›i Consumatorii ar avea dreptul de a verifica dacă beneficiază de vitezele de internet pentru care plătesc È™i să rezilieze contractul dacă angajamentele prevăzute in acesta nu sunt respectate.

Noi drepturi pentru consumatori și armonizarea tuturor drepturilor in Europa

Noi drepturi, cum ar fi dreptul la contracte care să fie redactate intr-un limbaj simplu È™i care să conÈ›ină informaÈ›ii mai lesne comparabile, drepturi sporite in ceea ce priveÈ™te trecerea la alt furnizor sau la un alt tip de contract, dreptul la un contract de 12 luni in cazul in care nu se doreÈ™te un contract mai lung, dreptul de a rezilia contractul dacă nu se asigură vitezele de internet promise È™i dreptul de a beneficia de redirecÈ›ionarea e­mailurilor la o nouă adresă după trecerea la un alt furnizor de internet.

Alocarea coordonată a spectrului de frecvențe radio

Se va asigura astfel că europenii beneficiază de un acces sporit la serviciile mobile 4G și de mai multe conexiuni Wi-Fi. Operatorii de telefonie mobilă vor fi in măsură să elaboreze planuri de investiții mai eficiente și transfrontaliere, grație unei mai bune coordonări a momentului ales pentru alocarea spectrului de frecvențe radio, a duratei acestei alocări și a condițiilor in care aceasta are loc. Statele membre ar urma in continuare să răspundă de acest domeniu și să obțină venituri din taxele percepute de la operatorii de telefonie mobilă, insă cadrul de funcționare ar fi unul caracterizat de o mai mare uniformitate. Acest cadru ar determina, de asemenea, extinderea pieței echipamentelor avansate de telecomunicații.

Mai multă siguranță pentru investitori

Recomandarea privind metodologiile de calcul al costurilor È™i nediscriminarea constituie al doilea element al acestui pachet. Ea completează propunerea de regulament È™i este intrinsec legată de aceasta. Obiectivul recomandării este de a spori siguranÈ›a investitorilor, de a mări nivelurile de investiÈ›ii È™i de a reduce divergenÈ›ele dintre autoritățile de reglementare. Acest lucru presupune, in primul rand, armonizarea intr-o È™i mai mare măsură È™i stabilizarea costurilor pe care operatorii istorici le pot aplica pentru a acorda acces la reÈ›elele lor de cabluri din cupru È™i altor operatori È™i, in al doilea rand, asigurarea faptului că operatorii interesaÈ›i de acces beneficiază cu adevărat de un acces echivalent la reÈ›ele. In momentul in care aceste constrangeri concurenÈ›iale È™i obligaÈ›ii de nediscriminare vor fi asigurate, ar urma ca preÈ›urile pentru accesul cu ridicata la reÈ›elele in bandă largă de "nouă generaÈ›ie" să fie determinate de piață, È™i nu de autoritățile de reglementare, ceea ce se traduce prin reducerea procedurilor administrative greoaie pentru operatori.