InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE propune o serie de acte legislative care sa amelioreze protectia consumatorilor in domeniul serviciilor financiare

04.07.2012
 

Criza financiară a devenit o criză a increderii consumatorilor. Din cauza lipsei de transparență, a nivelului scăzut de informare privind riscurile și a tratării necorespunzătoare a conflictelor de interese, consumatorilor din intreaga UE le-au fost vandute in mod repetat produse de investiții și de asigurare care nu erau potrivite nevoilor lor. Increderea consumatorilor in sectorul financiar a fost zdruncinată. In plus, legislația existentă nu s-a dezvoltat suficient de rapid pentru a reflecta complexitatea tot mai mare a serviciilor financiare.
Problema nivelului scăzut de incredere al consumatorilor poate fi soluționată doar prin luarea de măsuri pentru a rezolva aceste deficiențe, creand baze solide pentru creșterea economică in UE. Pentru intărirea increderii consumatorilor și creșterea economică pe termen mediu și lung sunt necesare piețe cu amănuntul solide, bine reglementate, care să fie axate pe interesele consumatorilor. De aceea, Comisia a prezentat astăzi un pachet legislativ care ridică standardele și elimină lacunele in beneficiul consumatorilor. Mai precis, pachetul propune noi standarde favorabile consumatorilor in ceea ce privește informațiile referitoare la investiții, crește standardele privind consilierea și inăsprește anumite reguli privind fondurile de investiții pentru a garanta siguranța acestora.
Principalele elemente ale pachetului
Pachetul este alcătuit din trei propuneri legislative: o propunere de regulament privind documentele care cuprind informații esențiale pentru pachetele de produse de investiții cu amănuntul (PRIPS), o revizuire a directivei privind intermedierea in asigurări (IMD), precum și o propunere vizand sporirea protecției pentru cei care cumpără fonduri de investiții [domeniu reglementat in prezent de Directiva privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM)].
Pachetele de produse de investiții cu amănuntul (PRIPS)
Propunerea Comisiei referitoare la PRIPS imbunătățește calitatea informațiilor furnizate consumatorilor in momentul analizării investițiilor. Produsele de investiții sunt complexe, iar comparația acestora, precum și ințelegerea deplină a riscurilor aferente pot fi dificile.
Consecințele asumării unor riscuri neașteptate și ale confruntării cu pierderile aferente pot fi devastatoare pentru consumatori, dat fiind că investițiile reprezintă adesea elementul esențial al economiilor de o viață intreagă ale acestora. Dat fiind că piața UE de investiții cu amănuntul se ridică la 10 000 de miliarde de euro, cumpărarea unor produse greșite sau inadecvate poate deveni rapid o problemă majoră.
Propunerea Comisiei urmărește să informeze consumatorii, intr-un format ușor de ințeles, prin introducerea unui standard nou și inovator pentru informațiile despre produse, exprimate succint, intr-un limbaj obișnuit, fiind astfel mult mai ușor de ințeles de către consumatori. Acest document este denumit "Documentul privind informațiile esențiale" (KID). Propunerea prevede ca fiecare producător de produse de investiții (de ex. administratori de fonduri de investiții, bănci, asigurători) să trebuiască să prezinte un asemenea document pentru fiecare produs de investiții.
Fiecare KID va furniza informații cu privire la caracteristicile principale ale produsului, precum și la riscurile și costurile asociate investiției in produsul respectiv. Informațiile referitoare la riscuri trebuie să fie cat mai clare și mai comparabile posibil, fără a simplifica prea mult produse adesea complexe. KID va clarifica fiecărui consumator dacă ar putea sau nu pierde bani cu un anumit produs și cat de complex este produsul.
KID-urile vor urma un standard comun in ceea ce privește structura, conținutul și prezentarea. In acest fel, consumatorii vor putea utiliza documentul pentru a compara diferitele produse de investiții și, in cele din urmă, a alege produsul care se potrivește cel mai bine necesităților lor.
Produsele pentru care va fi necesar un KID cuprind toate tipurile de fonduri de investiții, investiții bazate pe asigurări și produse structurate cu amănuntul, pe langă fondurile de pensii private.
Revizuirea Directivei privind intermedierea in asigurări (IMD)
Comisia propune o revizuire a IMD, care reglementează in prezent practicile comerciale pentru toate produsele de asigurare, de la produse de asigurări generale, precum cele pentru autovehicule și locuințe, la cele care conțin elemente de investiții. Adesea, consumatorii nu sunt conștienți de riscurile asociate cu achiziționarea unei asigurări. Cu toate că furnizarea unei consilieri profesionale adecvate este esențială pentru vanzarea asigurărilor, sondaje recente1 arată că mai mult de 70 % din produsele de asigurare sunt vandute fără o consiliere adecvată. Consilierea profesională precisă este vitală in sectorul asigurărilor. Actuala legislație a UE nu abordează in detaliu vanzarea de produse de asigurare, normele diferă de la un stat membru la altul și se aplică numai intermediarilor.
Obiectivul propunerii Comisiei este de a imbunătăți protecția consumatorilor in sectorul asigurărilor prin crearea de standarde comune la nivelul tuturor vanzărilor de asigurări și prin asigurarea consilierii adecvate. Aceasta se va realiza prin sporirea transparenței și prin instituirea unor condiții de concurență egale pentru vanzările de asigurări de către intermediari și de către intreprinderile de asigurare. In acest scop, se propun următoarele modificări:
• Același nivel de protecție a consumatorilor se aplică indiferent de canalul prin care consumatorii achiziționează un produs de asigurare. Indiferent dacă un consumator achiziționează un produs direct de la o intreprindere de asigurare sau indirect de la un intermediar (de ex. un agent sau un broker), consumatorul va beneficia de același nivel de protecție. Acest lucru nu există in momentul de față, intrucat IMD actuală nu reglementează decat vanzările realizate de intermediari.
• Consumatorilor le vor fi furnizate in avans informații clare cu privire la statutul profesional al persoanei care vinde produsul de asigurare. Se vor introduce reguli vizand o combatere mai eficace a riscurilor de conflict de interese, inclusiv divulgarea remunerației primite de vanzătorii de produse de asigurare.
• Vanzările de produse de asigurare vor trebui să fie insoțite de o consiliere profesională onestă.
• Va fi mai ușor pentru intermediari să desfășoare activități transfrontaliere, promovand astfel crearea unei piețe interne reale in domeniul serviciilor de asigurare.
Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM)
Directiva inițială privind OPCVM a creat piața internă pentru fondurile de investiții din Europa. Legislația actuală a UE privind fondurile de investiții (Directiva OPCVM) a constituit baza unei piețe integrate care facilitează ofertele transfrontaliere de fonduri de investiții colective. Administrand aproape 6 000 de miliarde de euro in active2, OPCVM s-au dovedit a fi de succes și sunt utilizate pe scară foarte largă de investitorii cu amănuntul din Europa. De asemenea, OPCVM sunt vandute in mod regulat investitorilor din afara UE, care le apreciază datorită nivelului ridicat de protecție a investitorilor pe care il prezintă.
Modificările propuse de Comisie in ceea ce privește normele OPCVM actuale se bazează pe experiența dobandită in urma crizei financiare, astfel incat să garanteze in continuare siguranța investitorilor și integritatea pieței. In special, propunerea va asigura faptul că "marca" OPCVM iși menține gradul de incredere, garantand că sarcinile și răspunderea depozitarului (entitatea responsabilă cu activele) sunt clare și uniforme la nivelul intregii UE3.
Propunerea de astăzi se referă la trei domenii:
• o definire exactă a sarcinilor și răspunderilor tuturor depozitarilor care acționează in numele unui fond OPCVM;
• reguli clare privind remunerarea administratorilor de OPCVM-uri: modul in care sunt remunerați nu trebuie să incurajeze asumarea de riscuri excesive. Politica de remunerare va fi mai bine corelată cu interesul pe termen lung al investitorilor și cu realizarea obiectivelor de investiții ale OPCVM; și
• o abordare comună privind modalitatea de sancționare a principalelor incălcări ale cadrului juridic privind OPCVM și introducerea de standarde comune privind nivelul amenzilor administrative, pentru a se asigura că acestea depășesc intotdeauna potențialele beneficii rezultate din incălcarea dispozițiilor.
Sursa:CE