InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE propune o legislatie europeana comuna optionala in materie de vanzare in vederea stimularii comertului si a cresterii optiunilor pentru consumatori

12.10.2011
 

In pofida succesului inregistrat de piaţa unică, obstacolele in calea comerţului transfrontalier persistă. Multe dintre acestea sunt cauzate de legislaţiile diferite in materie de vanzare din cele 27 de state membre. Acestea au ca efect creşterea costurilor şi produc complicaţii in momentul efectuării tranzacţiilor transfrontaliere, in special pentru intreprinderile mici.
Comercianţii care sunt descurajaţi să incheie tranzacţii transfrontaliere ca urmare a obstacolelor create de dreptul contractual pierd cel puţin 26 de miliarde de euro anual in cadrul comerţului intracomunitar. In acelaşi timp, 500 de milioane de consumatori europeni nu pot beneficia de accesul la o ofertă mai bogată şi de preţuri mai mici, ca urmare a numărului redus de intreprinderi care prezintă oferte transfrontaliere, in special pe pieţele naţionale mai mici.
Astăzi, Comisia Europeană a propus o legislaţie europeană comună opţională in materie de vanzare care va contribui la inlăturarea acestor obstacole şi va oferi consumatorilor mai multe opţiuni şi un nivel ridicat de protecţie. Aceasta va facilita schimburile comerciale prin instituirea un set unitar de norme pentru contractele transfrontaliere in toate cele 27 de ţări ale UE.
Legislaţia europeană comună in materie de vanzare elimină obstacolele şi maximizează beneficiile pentru consumatori şi intreprinderi.
1. Avantaje pentru intreprinderi:
- punerea la dispoziţie a unui sistem comun (dar opţional) de drept al contractelor, care este identic pentru toate cele 27 de state membre, astfel incat comercianţii nu mai trebuie să se confrunte cu dificultăţile legate de incertitudinile create de aplicarea mai multor legislaţii naţionale in materie contractuală; conform unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi, 71% din intreprinderile europene au declarat că, in cazul in care ar avea posibilitatea de a alege, ar aplica o singură legislaţie europeană in materie contractuală pentru toate vanzările transfrontaliere către consumatori din alte ţări ale UE;
- reducerea costurilor de tranzacţionare pentru intreprinderile care doresc să efectueze tranzacţii transfrontaliere; in prezent, intreprinderile care doresc să efectueze tranzacţii transfrontaliere trebuie să se adapteze unui număr de 26 de legislaţii naţionale diferite, să le traducă şi să angajeze avocaţi care costă, in medie, 10 000 EUR pentru fiecare piaţă de export suplimentară;
- ajutarea intreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) in vederea extinderii activităţilor pe pieţe noi. In prezent, doar 9,3% din intreprinderile europene efectuează tranzacţii transfrontaliere şi pierd, astfel, peste 26 de miliarde de euro anual.
2. Avantaje pentru consumatori:
- oferirea aceluiaşi nivel ridicat de protecţie a consumatorilor in toate statele membre; consumatorii vor putea să se bazeze pe legislaţia europeană comună in materie de vanzare ca pe o marcă de calitate; de exemplu, aceasta oferă consumatorilor dreptul de a alege in mod liber măsurile reparatorii in cazul in care cumpără un produs defect
- chiar la mai multe luni de la cumpărare. Aceasta oferă posibilitatea consumatorilor să rezilieze contractul, să solicite inlocuirea, repararea produsului sau o reducere de preţ. In prezent, o asemenea alegere libera a măsurilor reparatorii există in cinci state membre ale UE (Franţa, Grecia, Lituania, Luxemburg, Portugalia).
- o ofertă mai variată de produse, la preţuri mai reduse: in prezent, consumatorilor care caută in mod proactiv oferte mai bune in UE, in special online, li se refuză adesea vanzarea sau livrarea de către comerciant. Anual, cel puţin 3 milioane de consumatori se confruntă cu această situaţie.
- asigurarea securităţii cu privire la drepturile acestora in cadrul tranzacţiilor transfrontaliere: 44% din consumatori afirmă că necunoaşterea drepturilor de care beneficiază ii descurajează să cumpere din alte ţări ale UE.
- creşterea transparenţei şi a increderii consumatorilor: consumatorii vor fi informaţi intotdeauna, in mod clar, şi vor trebui să işi dea acordul pentru incheierea unui contract in baza legislaţiei europene comune in materie de vanzare. In plus, un aviz de informare va stabili in mod clar drepturile consumatorilor, in propria lor limbă.
Legislaţia europeană comună in materie de vanzare va fi aplicabilă:
- numai in cazul in care ambele părţi sunt in mod voluntar şi expres de acord cu aceasta;
- contractelor transfrontaliere, in cazul cărora apar cele mai numeroase probleme legate de costurile suplimentare şi complexitatea juridică. De asemenea, statele membre vor avea opţiunea de a aplica legislaţia europeană comună in materie de vanzare şi contractelor incheiate pe plan intern;
- contractelor privind vanzarea de bunuri - cea mai mare parte a comerţului intracomunitar - precum şi contractelor cu conţinut digital, precum muzică, filme, programe informatice sau aplicaţii pentru telefoane inteligente;
- atat tranzacţiilor dintre intreprinderi şi consumatori, cat şi tranzacţiilor dintre intreprinderi;
- in cazul in care una dintre părţi este stabilită intr-un stat membru al UE. Comercianţii ar putea folosi acelaşi set de clauze contractuale in raport cu alţi comercianţi din interiorul şi din afara UE, conferind legislaţiei europene comune in materie de vanzare o dimensiune internaţională.
Sursa CE