InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE propune norme pentru a contribui la protectia impotriva furtului de informatii de afaceri confidentiale

29.11.2013
 

Comisia Europeană a propus o serie de norme noi privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) impotriva dobandirii, utilizării și divulgării ilegale a acestora.
Propunerea de directivă introduce o definiție comună a secretelor comerciale, precum și o serie de mijloace prin care cei care sunt victime ale insușirii abuzive a secretelor comerciale pot obține despăgubiri. Aceasta va ajuta instanțele naționale să trateze cazurile de insușire abuzivă a informațiilor de afaceri confidențiale, să scoată de pe piață produsele care incalcă secretul comercial și va permite victimelor să obțină despăgubiri in cazul acțiunilor ilegale.
In actuala economie bazată pe cunoaștere, capacitatea intreprinderilor de a inova și de a intra in concurență poate fi grav afectată atunci cand informații confidențiale sunt fie furate, fie utilizate in mod abuziv. Potrivit unui sondaj recent1, in ultimii zece ani, o intreprindere din cinci a făcut obiectul a cel puțin unei tentative de furt al secretelor sale comerciale. Potrivit unui alt studiu recent2, aceste cifre sunt in creștere, 25 % din intreprinderi raportand furturi de informații in 2013, in comparație cu 18 % in 2012.
Există diferențe considerabile la nivelul legislațiilor in vigoare in țările UE in ceea ce privește protecția impotriva insușirii abuzive a secretelor comerciale. Unele țări nu dispun de legislație specifică cu privire la acest subiect. Intreprinderile intampină dificultăți in a ințelege și a avea acces la sistemele din alte state membre și, atunci cand sunt victime ale insușirii abuzive a know-how-ului confidențial, acestea au reticențe in ceea ce privește inițierea de acțiuni in instanța civilă, deoarece nu sunt sigure că instanțele vor păstra confidențialitatea secretelor lor comerciale. Actualul sistem fragmentat are un efect negativ asupra cooperării transfrontaliere dintre intreprinderi și partenerii de cercetare și reprezintă un obstacol semnificativ in calea utilizării pieței unice a UE ca vector al inovării și al creșterii economice.
Propunerea prezentată are drept scop să ofere intreprinderilor un nivel adecvat de protecție și o cale de atac eficace in cazul in care secretele lor comerciale sunt furate sau utilizate in mod abuziv. Acest sistem solid, echilibrat și armonizat de protecție a secretului comercial va pune la dispoziția intreprinderilor și a cercetătorilor un mediu mai sigur in care să poată crea, impărtăși și proteja prin licență know-how-uri și tehnologii valoroase, in intreaga piață unică. Acest sistem va favoriza, de asemenea, angajamentul intreprinderilor și al cercetătorilor din diferite țări ale UE in cadrul unor proiecte comune și bazate pe colaborare in domeniul inovării și cercetării.
Context
In cadrul inițiativei emblematice "O Uniune a inovării", care este unul dintre pilonii "Strategiei UE 2020", Comisia s-a angajat să creeze un mediu favorabil inovării. In acest cadru, Comisia a adoptat o strategie cuprinzătoare pentru a asigura funcționarea armonioasă a pieței unice in ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală.Această strategie se extinde, de asemenea, și la domenii complementare domeniului drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), cum ar fi secretele comerciale.
Secretele comerciale (denumite și "informații de afaceri confidențiale" sau "informații nedivulgate") sunt utilizate de intreprinderi de toate dimensiunile, din toate sectoarele economice, pentru a proteja o paletă largă de informații, cum ar fi procesul de fabricare a cauciucurilor Michelin, rețeta "Pasteis de Belém" (tartă portugheză cu cremă), tehnologia și know-how-ul utilizate pentru aeronavele Airbus și algoritmul de căutare pe Google. Secretele comerciale sunt deosebit de importante pentru intreprinderile mai mici, care nu dispun de resursele umane și financiare necesare pentru a explora, gestiona și asigura respectarea unui portofoliu amplu de drepturi de proprietate intelectuală.
Spre deosebire de invențiile brevetate sau de romanele protejate prin dreptul de autor, deținătorul unui secret comercial, cum ar fi o formulă, un proces comercial, o rețetă sau un concept de marketing, nu este proprietarul unui drept exclusiv asupra creării acestuia. Concurenții și alte părți terțe pot, prin urmare, să descopere, să dezvolte și să utilizeze in mod liber aceeași formulă. Secretele comerciale sunt protejate din punct de vedere juridic numai in cazurile in care o persoană a obținut informațiile confidențiale prin mijloace nelegitime (de exemplu, prin furt sau dare de mită).
Așadar, secretele comerciale sunt substanțial diferite de DPI, care conferă exclusivitate. Cu toate acestea, secretele comerciale trebuie să fie protejate din aceleași motive pentru care există drepturile de proprietate intelectuală: pentru a stimula inovarea prin asigurarea faptului că creatorii au posibilitatea de a fi răsplătiți pentru eforturile depuse. Directiva propusă realizează acest lucru prin punerea la dispoziția inovatorilor a unor mijloace de apărare impotriva practicilor necinstite prin care se urmărește obținerea in mod ilegal a informațiilor lor confidențiale, pentru a profita de soluțiile inovatoare fără să suporte nicio investiție asociată cu cercetarea sau cu ingineria inversă.
Sursa:CE