InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE propune norme legislative mai stricte privind dezmembrarea navelor

23.03.2012
 

Comisia Europeană a propus o serie de noi norme menite să garanteze că navele europene vor fi reciclate exclusiv in instalații ecologice și sigure pentru lucrători. Peste 1 000 nave comerciale vechi de mari dimensiuni, cum ar fi petrolierele și navele container, sunt reciclate in fiecare an pentru a se obține fier vechi, insă numeroase nave europene ajung să fie dezmembrate in instalații necorespunzătoare pe plajele cu maree din Asia de Sud. In majoritatea cazurilor, aceste instalații nu respectă măsurile de siguranță și de protecție a mediului necesare pentru a gestiona materialele periculoase aferente navelor scoase din uz. Printre acestea se numără: azbestul, bifenilii policlorurați (PCB), tributilstaniu și reziduuri de hidrocarburi. Acest lucru duce la un număr ridicat de accidente și de riscuri pentru sănătatea lucrătorilor și provoacă daune importante mediului.
Noile norme, care vor lua forma unui regulament, propun un sistem de control, certificare și autorizare aplicabil in cazul navelor maritime comerciale mari care arborează pavilionul unui stat membru al UE. Regulamentul respectiv va viza intregul ciclu de viață al navelor, de la construcție la exploatare și reciclare.
Acest sistem are la bază prevederile Convenției de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor, adoptată in 2009. Propunerea de astăzi are ca obiectiv punerea in aplicare rapidă a convenției, fără a se aștepta ratificarea și intrarea sa in vigoare, un proces care se va extinde pe mai mulți ani. Pentru a accelera intrarea oficială in vigoare a Convenției de la Hong Kong, Comisia a prezentat astăzi și un proiect de decizie prin care se solicită statelor membre să ratifice convenția.
In temeiul noului sistem, navele europene vor trebui să elaboreze un inventar al materialelor periculoase prezente la bord și să depună cerere pentru emiterea unui certificat de inventar. Cantitatea de deșeuri periculoase prezente la bord (inclusiv in reziduurile de incărcătură, in păcură etc.) trebuie redusă inainte ca nava să fie trimisă intr-o instalație de reciclare.
Instalațiile de reciclare a navelor vor trebui să indeplinească o serie de cerințe in materie de siguranță și de protecție a mediului pentru a fi incluse pe o listă a instalațiilor autorizate la scară mondială. Navele europene vor putea fi reciclate numai in cadrul instalațiilor aflate pe lista respectivă. O parte dintre cerințele care trebuie respectate de instalațiile de reciclare a navelor sunt mai stricte decat cele prevăzute de Convenția de la Hong Kong. Acest lucru va asigura o mai bună trasabilitate a navelor europene și va garanta că deșeurile rezultate din dezmembrare (și orice materiale periculoase pe care le conțin) sunt gestionate in mod ecologic.
Pentru a asigura respectarea noilor norme, propunerea prevede obligația ca armatorii să informeze autoritățile naționale atunci cand intenționează să trimită o navă in vederea reciclării. Prin compararea listei navelor pentru care au emis un certificat de inventar cu lista navelor care au fost reciclate in instalații autorizate, autoritățile vor fi in măsură să identifice cu mai multă ușurință cazurile de reciclare ilegală. Sancțiunile propuse in regulament vor fi, de asemenea, mai detaliate și mai focalizate.
Etapele următoare
Consiliul și Parlamentul European urmează să discute pe marginea propunerii Comisiei.
Context
In prezent, reciclarea navelor este reglementată de Regulamentul privind transferurile de deșeuri, care interzice exportul de deșeuri periculoase către țări care nu sunt membre ale OCDE (Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică). Cu toate acestea, legislația existentă nu este concepută in mod specific pentru nave, fiind adesea eludată. Această situație se explică prin lipsa unei capacități de reciclare corespunzătoare in țările OCDE; totodată, este dificil să se identifice momentul precis in care o navă devine deșeu și care este țara responsabilă cu exportul navei respective. Noua propunere vizează să remedieze deficiențele acestei legislații și să permită reciclarea, in condiții mai stricte, a navelor sub pavilionul UE in țările care nu sunt membre ale OCDE.
In 2009, peste 90% din navele europene au fost dezmembrate in instalații de reciclare a navelor din țări care nu sunt membre ale OCDE, unele dintre aceste instalații prezentand un caracter necorespunzător. Numărul navelor europene scoase din uz este semnificativ, dat fiind că 17% din tonajul mondial provine de la nave care arborează pavilionul UE. Prin urmare, imbunătățirea practicilor de dezmembrare a navelor aplicabile la scară mondială trebuie să constituie o prioritate pentru UE.
Ca dovadă a preocupării serioase privind efectele negative ale reciclării navelor asupra sănătății umane și asupra mediului, Comisia a adoptat, la 19 noiembrie 2008, o strategie a UE pentru imbunătățirea practicilor de dezmembrare a navelor. Această strategie propunea o serie de măsuri de imbunătățire cat mai rapidă a reciclării navelor, fără a se aștepta intrarea in vigoare a Convenției de la Hong Kong. Propunerea de astăzi se bazează pe ideile cuprinse in respectiva strategie.
Pentru a intra in vigoare, Convenția de la Hong Kong trebuie ratificată de cel puțin 15 mari state de pavilion și state care practică reciclarea. Aceste țări ar trebui să reprezinte cel puțin 40% din flota mondială și o parte semnificativă (aproximativ 50%) din capacitatea de reciclare existentă la nivel mondial.
Informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm