InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE propune noi norme in materie de TVA pentru cupoanele valorice

15.05.2012
 

Comisia Europeană a propus actualizarea normelor UE in materie de TVA pentru a asigura uniformizarea, in toate statele membre, a tratamentului fiscal aplicat tuturor tipurilor de cupoane valorice. Cupoanele valorice reprezintă o piață de peste 52 de miliarde EUR pe an in Uniunea Europeană. Telecomunicațiile preplătite reprezintă aproape 70% din piața cupoanelor valorice, fiind urmate de cupoanele-cadou și de cupoanele de reducere. Cu toate acestea, diferențele dintre normele naționale in materie de TVA duc la apariția unor deficiențe grave ale pieței. In loc să poată beneficia cu adevărat de piața unică, societățile se confruntă cu probleme legate de dubla impunere și cu dificultăți in ceea ce privește extinderea activității lor comerciale in străinătate. Noile norme vizează remedierea acestei situații.
Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: "In fiecare săptămană se vand și se cumpără milioane de cupoane valorice, ceea ce reprezintă o activitate in plină expansiune in Europa. Nu există niciun motiv ca această piață in continuă expansiune să nu poată funcționa din cauza incertitudinii și a complexității normelor fiscale. Noile norme in materie de TVA propuse astăzi ne permit să progresăm către o piață unică autentică a cupoanelor valorice, in beneficiul intreprinderilor, al cetățenilor și al administrațiilor fiscale."
In temeiul noilor norme propuse, diferitele categorii de cupoane valorice și tratamentul TVA aplicabil acestora ar fi definite in mod clar. Acest lucru ar permite tratamentul uniform, in intreaga Europă, al operațiunilor care implică cupoane valorice. Propunerea include dispoziții privind definirea cupoanelor valorice in scopuri de TVA și stabilirea momentului in care se percepe TVA-ul aferent cupoanelor respective (adică la vanzare sau la preschimbare). De asemenea, propunerea cuprinde norme aplicabile cupoanelor valorice care trec prin lanțuri de distribuție și mijloacelor de plată generale. Noile norme vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2015.
Context
In prezent, nu există norme UE in materie de TVA cu privire la tratamentul operațiunilor care implică cupoane valorice. In absența unor norme comune, statele membre și-au dezvoltat propriile lor practici, care nu sunt coordonate și generează frecvent probleme atat pentru intreprinderi, cat și in ceea ce privește colectarea TVA. Atunci cand un cupon valoric este emis intr-un stat membru și utilizat in altul, nu este intotdeauna clar in ce moment trebuie impozitate operațiunile legate de cuponul valoric respectiv, ca de exemplu in cazul hotelurilor internaționale care iși promovează serviciile de cazare in mai multe state membre ale UE prin intermediul cupoanelor valorice.
Propunerea de astăzi are ca obiectiv clarificarea și armonizarea normelor UE referitoare la tratamentul TVA aplicabil cupoanelor valorice. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra intreprinderilor prin eliminarea situațiilor de dublă impunere și a incertitudinii in privința respectării obligațiilor fiscale și va contribui, de asemenea, la suprimarea lacunelor care facilitează evaziunea fiscală pentru anumite intreprinderi ce exploatează neconcordanțele existente intre statele membre. Noile norme se incadrează bine și in strategia mai amplă a Agendei digitale pentru Europa, in special in ceea ce privește obiectivul acesteia de a crea o piață unică digitală.
In primul rand, Comisia iși propune să armonizeze definiția cupoanelor valorice in scopuri de TVA și momentul impozitării operațiunilor care le implică, pentru a preveni neconcordanțele care conduc la dubla impunere sau la dubla neimpozitare. Momentul impozitării va fi stabilit in funcție de natura cuponului valoric și prin urmare se va clarifica dacă un cupon trebuie impozitat in momentul vanzării sau in momentul preschimbării in bunuri sau servicii.
In al doilea rand, noile norme fac o distincție clară intre cupoanele valorice și alte mijloace de plată. Din cauza numărului tot mai mare al dispozitivelor mobile, este necesar să se facă distincția intre creditele preplătite de telecomunicații (care sunt cupoane valorice) și serviciile mobile de plată (care se impozitează in mod diferit). Datorită modificării tehnologiilor de plată, in special datorită utilizării tot mai frecventă a dispozitivelor mobile pentru efectuarea plăților, este necesar să se elimine eventualele confuzii.
In al treilea rand, directiva stabilește norme comune pentru distribuirea cupoanelor valorice in cadrul unui lanț de intermediari, in special atunci cand aceasta se extinde in două sau mai multe state membre. De exemplu, o cartelă telefonică poate fi tranzacționată de mai multe ori in cadrul unui lanț de distribuție inainte de a ajunge la consumator, iar intreprinderile in cauză au nevoie de certitudine cu privire la obligațiile lor fiscale.
In propunere sunt incluse și o serie de alte măsuri tehnice vizand dreptul de deducere, preschimbarea și procedurile de rambursare, persoana obligată la plata taxei și alte obligații pentru intreprinderi.
Propunerea Comisiei este insoțită de o evaluare a impactului, care concluzionează că singura modalitate eficientă de a face față deficiențelor constatate este de a include noile dispoziții privind cupoanele valorice in Directiva TVA. Directiva TVA a UE și evaluarea impactului pot fi găsite la:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm
Sursa:CE