InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE propune masuri pentru a combate manipularea ratelor dobanzilor interbancare

26.07.2012
 

Recentul scandal al manipulării Libor a suscitat ingrijorări serioase in legătură cu declarațiile false emise de bănci referitoare la ratele estimate ale dobanzilor interbancare. Orice manipulare sau tentativă de manipulare a unor astfel de indicatori esențiali poate avea repercusiuni grave asupra integrității pieței și poate duce la pierderi semnificative pentru consumatori și investitori sau la denaturarea economiei reale. Astăzi, Comisia Europeană a acționat in vederea contracarării acestui tip de manipulare a pieței, adoptand modificări ale propunerilor inițiale de regulament și de directivă privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței, inclusiv in ceea ce privește sancțiunile penale, care au fost prezentate la 20 octombrie 2011 .Modificările adoptate astăzi prevăd interzicerea clară a manipulării indicatorilor, inclusiv a indicilor LIBOR și EURIBOR, și calificarea acestui tip de manipulare drept infracțiune.
Vicepreședinta Comisiei, doamna Viviane Reding, comisar al UE pentru justiție, a declarat: "Scandalurile recente legate de manipulările grave ale ratelor dobanzilor de către bănci au determinat o scădere drastică a increderii publicului. Sunt necesare măsuri la nivelul UE pentru a pune capăt activității infracționale din sectorul bancar, iar dreptul penal poate avea un puternic efect disuasiv in acest sens. De aceea propunem astăzi norme la nivelul UE pentru a combate acest tip de abuz de piață și pentru a elimina eventualele lacune de reglementare. Un acord rapid cu privire la aceste propuneri va contribui la restabilirea increderii indispensabile a publicului și a investitorilor in acest sector vital al economiei."
Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: "Anchetele internaționale in curs cu privire la manipularea indicelui LIBOR au scos la iveală incă un exemplu de comportament scandalos al băncilor. Doream să mă asigur că propunerile noastre legislative privind abuzul de piață interzic categoric asemenea acte reprobabile. De aceea am discutat acest aspect cu Parlamentul European și am luat măsuri rapide pentru modificarea propunerilor, astfel incat manipularea indicatorilor să fie considerată in mod clar ilegală și să facă obiectul unor sancțiuni penale in toate țările."
Context
Un indicator este orice indice comercial sau cifră publicată care se calculează prin aplicarea unei formule la valoarea unuia sau mai multor active-suport sau prețuri de referință, inclusiv estimări ale prețurilor, ale ratelor dobanzilor sau ale altor valori, sau la date de anchete la care se face trimitere atunci cand se stabilește suma de plată in cadrul unui instrument financiar. Activele-suport sau prețurile de referință utilizate la stabilirea indicatorilor pot include rate ale dobanzilor sau materii prime precum petrolul, cu condiția ca acestea să determine suma de plată in cadrul unui instrument financiar, cum ar fi un instrument financiar derivat. Comisia a adoptat astăzi două propuneri modificate. Prima este o propunere modificată care aduce următoarele modificări propunerii de regulament privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței, adoptată de Comisie la 20 octombrie 2011:
• modificarea domeniului de aplicare al regulamentului propus pentru a include indicatorii;
• modificarea definițiilor pentru a include o definiție a indicatorilor, bazată pe o versiune extinsă a definiției utilizate in propunerea de regulament privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR); printre altele, sunt incluși indicatorii privind ratele dobanzilor și materiile prime;
• modificarea definiției infracțiunii de manipulare a pieței (articolul 8) pentru a include manipularea și tentativele de manipulare a indicatorilor; și
• modificarea considerentelor pentru a justifica integrarea indicatorilor in domeniul de aplicare al regulamentului și in definiția infracțiunii de manipulare a pieței.
In paralel, Comisia a adoptat o propunere modificată care aduce următoarele modificări propunerii de directivă privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și pentru manipulările pieței:
• modificarea definițiilor pentru a include o definiție a indicatorilor;
• modificarea definiției infracțiunii de manipulare a pieței pentru a include și manipularea indicatorilor; și
• modificarea definiției infracțiunii de "instigare, complicitate și tentativă" pentru a include aceste comportamente in cazul manipulării indicatorilor.
Comisia nu iși propune deocamdată să stabilească tipurile și nivelurile minime ale sancțiunilor penale, insă dorește să solicite fiecărui stat membru să prevadă in legislația sa națională sancțiuni penale pentru manipularea indicatorilor. In propunerea sa inițială de directivă, Comisia și-a propus să realizeze, in termen de patru ani de la intrarea in vigoare a directivei, o reexaminare in special a oportunității introducerii de norme comune minime privind tipurile de sancțiuni penale și nivelurile acestora
Sursa:CE