InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE propune masuri efective pentru a proteja mai bine cetatenii de o gama larga de amenintari transfrontaliere la adresa sanatatii

09.12.2011
 

Pentru a proteja mai bine europenii de o gamă largă de amenințări la adresa sănătății și pentru a asigura o reacție pe deplin coordonată in caz de criză, Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere legislativă privind mijloacele de contracarare a amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății. Pornind de la lecțiile invățate in cursul recentelor crize precum pandemia H1N1 in 2009, norul de cenușă vulcanică in 2010 și epidemia cauzată de E. coli in 2011, Comisia propune amplificarea mijloacelor de pregătire pentru situații de criză și de contracarare a acestora. Principalele măsuri propuse includ:
• extinderea mecanismului de coordonare existent pentru bolile transmisibile la toate amenințările la adresa sănătății cauzate de factori biologici, chimici sau de mediu;
• consolidarea mandatului Comitetului pentru securitate sanitară;
• atingerea unui nivel de pregătire superior in vederea combaterii crizelor, de exemplu prin crearea condițiilor pentru achiziționarea in comun de vaccinuri;
• punerea la dispoziție a mijloacelor de a recunoaște o "situație de urgență in domeniul sănătății publice" la nivel european in scopul disponibilizării mai rapide a medicamentelor;
• realizarea unor acorduri cu privire la măsuri transfrontaliere la nivel european pentru situații de urgență in cazul in care o situația de criză determină o mortalitate mare, iar măsurile luate la nivel național nu reușesc să oprească răspandirea bolii.
John Dalli, comisarul european pentru sănătate și consumatori, a declarat: "In societatea globalizată de astăzi, oamenii și bunurile trec granițele, iar bolile se pot răspandi in intreaga Europă - și in lume - in decurs de cateva ore. Acesta este motivul pentru care Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să fie pregătite să acționeze impreună in condiții de coordonare deplină pentru a opri răspandirea unei boli. Propunerea pe care am adoptat-o astăzi ne oferă mijloacele și structurile prin care putem proteja efectiv cetățenii noștri din intreaga Europă de o gamă largă de amenințări la adresa sănătății".
Factori biologici, chimici sau de mediu pot declanșa amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății. Astfel de amenințări se pot materializa ca boli care se răspandesc de la persoană la persoană cum sunt gripa, bolile transmise prin intermediul consumului de apă și de alimente, ca de exemplu botulismul, infecțiile cu E. coli sau survin ca urmare a unor condiții meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură sau de frig. In ultimii ani, Uniunea Europeană a trecut prin diverse crize de acest tip. Utilizand ca bază sistemul de avertizare și reacție timpurie pentru bolile transmisibile inființat in 1998, propunerea Comisiei urmărește luarea unor măsuri de intărire a capacității de reacție la amenințările transfrontaliere grave in UE.
Context
Comisia Europeană a dezvoltat capacități de a gestiona crizele in materie de sănătate și a stabilit o serie de politici, mecanisme și instrumente pentru a combate amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății. In funcție de natura amenințării au fost puse in aplicare politici individualizate, ca de exemplu: accentul pe protecția civilă, asigurarea respectării legislației sau structurile de sprijin.
Cu toate acestea, pană in prezent, diferitele tipuri de amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății nu au fost tratate in mod coerent la nivelul UE. Amenințările generate de incidente biologice, chimice și de mediu nu sunt abordate in același mod cum sunt abordate bolile transmisibile.
Prezenta propunere se bazează pe structurile existente, pe care la consolidează prin intermediul următoarelor măsuri:
1. Extinderea evaluării riscurilor și a coordonării măsurilor din cazul bolilor transmisibile la toate amenințările la adresa sănătății cauzate de factori biologici, chimici sau de mediu
Pe parcursul unei crize de sănătate publică este esențial să se cunoască natura amenințării, modul in care se răspandește, cat de rapid și cat de departe, pentru a se putea limita răspandirea și consecințele negative pentru sănătate, precum și pentru a oferi cetățenilor informații și recomandări actualizate. Există deja in funcțiune o rețea pentru supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile compusă din Comisia Europeană, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și autoritățile naționale. Noua propunere prevede extinderea acestei expertize la alte amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății. In cazul materializării unei astfel de amenințări, rețelele pot fi instituite ad hoc pentru a face schimb de informații, a evalua riscurile implicate, reunind oameni de știință și cunoștințe la nivel de expert.
2. Consolidarea rolului Comitetului pentru securitate sanitară pentru o mai bună coordonare a măsurilor de combatere a crizei de sănătate publică
In 2001, după atacurile teroriste și diseminarea deliberată de toxine care cauzează antraxul in Statele Unite, miniștrii sănătății din țările UE au inființat Comitetul pentru securitate sanitară al UE. De atunci, comitetul a sprijinit coordonarea reacțiilor in cazul crizelor de sănătate publică la nivelul UE prin coordonarea evaluării și gestionării riscurilor generate de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății. Propunerea formalizează și oferă un mandat mai cuprinzător comitetului, ceea ce include acordarea de consiliere statelor membre și Comisiei cu privire la aspecte politice și tehnice referitoare la securitatea sănătății publice.
3. Atingerea unui nivel de pregătire superior in vederea combaterii unei crize
Dispunerea de un plan de pregătire pentru a ști ce este de făcut in cazul apariției unei crize de sănătate publică este esențială pentru stoparea crizei. Propunerea Comisiei prevede ca fiecare stat membru să-și coordoneze eforturile pentru a dezvolta, consolida și menține planul său național de pregătire și reacție, prin consultări cu alte state membre. Astfel de planuri includ, de exemplu, măsuri de imbunătățire a accesului la contramăsuri medicale, precum și coordonarea cu alte sectoare-cheie. De asemenea, statele membre trebuie să respecte orientările formulate de Comisie, care va coordona procesul. Astfel de orientări pot fi referitoare la măsuri care vizează sănătatea publică sau comunicarea cu publicul. De asemenea, propunerea pune la dispoziție o bază pentru achiziționarea voluntară in comun de vaccinuri și pentru alte contramăsuri medicale pentru statele membre care sunt interesate.
4. Punerea la dispoziție a mijloacelor de a recunoaște o "situație de urgență in domeniul sănătății publice" la nivel european in scopul disponibilizării mai rapide a medicamentelor (necesare pentru a depăși o criză)
Propunerea prevede ca, in cazul in care o boală potențial letală care poate fi prevenită cu ajutorul vaccinurilor sau vindecată cu ajutorul medicamentelor se răspandește cu rapiditate in Europa, iar Organizația Mondială a Sănătății nu a declarat incă existența unei situații de "urgență", UE să poată recunoaște o urgență de sănătate publică la nivel european, cu scopul de a autoriza mai rapid noi medicamente sau de a schimba indicația unui medicament. In temeiul legislației UE existente, Comisia Europeană trebuie să aștepte ca OMS să declare existența unei situații de urgență la nivel internațional, in mai multe continente. Această dispoziție vizează situațiile in care o boală se răspandește in toată Europa (nu la scară mondială) și pot fi salvate vieți cu ajutorul farmaceuticelor.
5. Măsuri cu caracter transfrontalier pentru situații de urgență la nivel european
Propunerea prevede ca, in situații de urgență foarte specifice care determină decese sau spitalizări foarte numeroase și in cazul in care măsurile adoptate de statele membre se dovedesc a fi insuficiente pentru a stăpani răspandirea situației dincolo de frontierele lor, Comisia să adopte măsuri de urgență cu caracter transfrontalier, de exemplu măsuri de limitare a epidemiei sau de depistare a cetățenilor infectați.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_en.htm