InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch:







 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE prezinta perspectivele de crestere sustenabila generata de sectoarele marin si maritime

13.09.2012
 

Pentru a depăși perioada de criză, Europa are nevoie de contribuția tuturor sectoarelor economiei sale. Intr-o comunicare privind "creșterea albastră" adoptată pe 13 septembrie 2012, Comisia Europeană prezintă indicii promițătoare privind creșterea economică și perspectivele de ocupare a forței de muncă in sectorul economic marin și in cel maritim, in măsură să contribuie la redresarea economică a Europei.
Aceste sectoare economice asigură locuri de muncă pentru 5,4 milioane de persoane și contribuie la o valoare adăugată brută totală de circa 500 de miliarde EUR. Pană in 2020, aceste cifre ar trebui să crească pană la 7 milioane de persoane, respectiv aproape 600 de miliarde EUR. In vederea concretizării acestui potențial, Comisia consideră că trebuie indepărtate obstacolele din calea creșterii și trebuie implementate soluții inteligente pentru a stimula noile sectoare. Prin promovarea cercetării și a inovării marine, prin sprijinirea IMM-urilor inovatoare, prin acoperirea lacunelor in ceea ce privește competențele necesare și prin incurajarea produselor și a soluțiilor inovatoare, Europa poate debloca potențialul neexploatat de creștere la nivelul economiei albastre, protejand in același timp biodiversitatea și mediul inconjurător. Unele sectoare tradiționale precum transportul maritim, turismul maritim și turismul din zonele de coastă vor deveni mai competitive. Sectoarele aflate in creștere și sectoarele emergente, precum energia din surse regenerabile a oceanelor și biotehnologia albastră, pot juca un rol cheie in vederea creării mai multor locuri de muncă, producției de energie mai curată și furnizării mai multor bunuri și servicii
Comunicarea de pe 13 septembrie lansează un proces care va acorda un loc stabil economiei albastre pe lista de priorități a statelor membre, regiunilor, intreprinderilor și societății civile. Comunicarea descrie modul in care statele membre și politicile UE sprijină deja economia albastră, apoi identifică cinci domenii specifice cu potențial de creștere deosebit, in care s-ar putea aduce un stimul suplimentar prin acțiuni precis orientate: i) turismul maritim, turismul din zonele de coastă și turismul de croazieră, ii) energia albastră, iii) resursele minerale marine, iv) acvacultura și v) biotehnologia albastră.
In viitorul apropiat se vor lansa o serie inițiative ale Comisiei care vor analiza și vor dezvolta potențialul de creștere in aceste domenii, inclusiv comunicări privind turismul maritim și din zonele de coastă, energia oceanelor, biotehnologia albastră și extracția minereurilor marine, precum și orientări strategice privind acvacultura. Toate inițiativele vor fi intreprinse in consultare cu statele membre și părțile interesate pertinente.
In urma studiului a reieșit că cel mai important sector maritim, ca valoare adăugată brută și ocupare a forței de muncă, este turismul din zonele de coastă și maritim, care se preconizează că va crește cu 2 - 3 % pană in 2020; totodată, se preconizează că turismul de croazieră va crea 100 000 de noi locuri de muncă pană in 2020, comparativ cu 2010. Avand in vedere că se așteaptă ca in viitorul apropiat capacitatea instalată a energiei oceanelor la nivel mondial să se dubleze an de an, comercializarea tehnologiilor legate de valuri și maree se va imbunătăți printr-o reducere a costurilor tehnologiei. Conform estimărilor, se preconizează că cifra de afaceri anuală la nivel mondial a sectorului de extracție a minereurilor marine va crește de la aproape zero pană la 5 miliarde EUR in următorii 10 ani și pană la 10 miliarde EUR pană in 2030. Acvacultura din UE ar putea contribui la o dietă sănătoasă dacă ritmul de creștere din afara UE ar putea fi egalat. In următorul deceniu, cu aproximație, sectorul biotehnologiei albastre ar trebui să devină un furnizor pentru piețele produselor de masă, inclusiv cosmetice, produse alimentare, produse farmaceutice, produse chimice și biocombustibili.
Comunicarea privind creșterea albastră va figura printre principalele puncte de discuție la Conferința ministerială privind politica maritimă integrată, găzduită de Cipru la Limassol pe 8 octombrie 2012.
Raport privind progresele inregistrate in legătură cu politica maritimă integrată
Intr-un alt raport adoptat pe 13 septembrie, Comisia trece in revistă progresele inregistrate in ceea ce privește implementarea politicii maritime integrate din 2007 și enumeră toate inițiativele intreprinse de Comisie pentru a sprijini creșterea sustenabilă a sectorului maritim. De la crearea sa, politica maritimă integrată urmărește să stimuleze dezvoltarea sustenabilă a economiei maritime europene, prin facilitarea cooperării intersectoriale și transfrontaliere intre toți actorii din domeniul maritim.
Sursa CE