InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE prezinta noua strategie de reorganizare a invatamantului

22.11.2012
 

In randul tinerilor, rata șomajului este de aproape 23% in intreaga Uniune Europeană, deși există peste 2 milioane de locuri de muncă vacante care nu pot fi ocupate. Europa are nevoie de o reorganizare radicală a modului in care sistemele de invățămant și formare contribuie la dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii. Este o provocare cum nu se poate mai dificilă in contextul măsurilor de austeritate generalizate și al reducerilor din cadrul bugetelor pentru educație. Comisia Europeană lansează o strategie denumită "Reorganizarea invățămantului" destinată să incurajeze statele membre să ia măsuri imediate pentru a asigura formarea, in randul tinerilor, a competențelor și aptitudinilor necesare pe piața muncii și pentru a-și atinge obiectivele in materie de creștere și de creare de locuri de muncă.
Strategia "Reorganizarea invățămantului" vizează o schimbare radicală a sistemelor educative, concentrandu-se mai mult asupra "rezultatelor invățării", și anume asupra cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pe care le dobandesc elevii. Simplul fapt de a fi participat la procesul educațional nu mai este suficient. In plus, mai trebuie imbunătățite considerabil și cunoștințele elementare in materie de citit, scris și socotit și trebuie dezvoltate sau consolidate competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă privind apelul la o orientare mai puternică asupra noilor competențe in școli.
Pentru a se asigura o mai mare compatibilitate a invățămantului cu necesitățile elevilor și ale pieței muncii, metodele de evaluare trebuie adaptate și modernizate. Ar trebui intensificată utilizarea TIC și a resurselor educaționale deschise in toate contextele educaționale. Profesorii trebuie să-și actualizeze propriile competențe prin formare periodică. De asemenea, strategia face apel la statele membre să consolideze legăturile dintre școală și angajatori, să apropie intreprinderile de sala de clasă și să le permită tinerilor să descopere universul muncii prin intensificarea activităților de invățare intr-un mediu profesional. Miniștri educației din UE sunt incurajați, de asemenea, să-și intensifice cooperarea in acest domeniu la nivel național și european.

Printre alte măsuri propuse se numără un nou criteriu de referință pentru invățarea limbilor străine, orientările privind evaluarea și dezvoltarea educației antreprenoriale, precum și o analiză a impactului la nivelul UE privind utilizarea TIC și a resurselor educaționale deschise in invățămant, pentru a deschide calea unei noi inițiative, care va fi lansată in 2013, privind "Deschiderea invățămantului", al cărei scop este de a valorifica la maximum potențialul TIC pentru educație
Reorganizarea invățămantului" pe scurt:
 Trebuie să se pună mai mult accentul pe dezvoltarea competențelor transversale și a celor elementare la toate nivelurile. Acest lucru este valabil mai ales in cazul competențelor antreprenoriale și IT.
 Un nou criteriu de referință pentru invățarea limbilor străine: pană in 2020, cel puțin 50% dintre tinerii de 15 ani ar trebui să cunoască o limbă străină (42% in prezent) și cel puțin 75% ar trebui să studieze o a doua limbă străină (61% in prezent).
 Sunt necesare investiții pentru a crea sisteme de invățămant și formare vocațională de nivel mondial și pentru a spori nivelurile de invățare intr-un mediu profesional.
 Statele membre trebuie să imbunătățească recunoașterea calificărilor și a competențelor, inclusiv a celor dobandite in afara sistemului oficial de educație și formare.
 Tehnologia, in special internetul, trebuie exploatată la maximum. Școlile, universitățile și institutele vocaționale și de formare trebuie să permită un acces mai larg la educație prin resursele educaționale deschise.
 Aceste reforme trebuie sprijinite de profesori bine pregătiți, motivați și intreprinzători.
 Finanțarea trebuie orientată astfel incat să maximizeze randamentul investițiilor. Atat la nivel național, cat și la nivelul UE este necesar să se dezbată problema finanțării educației - in special a invățămantului vocațional și a celui superior.
 Este esențial să se adopte o abordare bazată pe parteneriate. Sunt necesare atat fonduri publice, cat și fonduri private pentru stimularea inovării și favorizarea schimburilor productive dintre mediul academic și sectorul intreprinderilor
Erasmus pentru toți,
Programul pentru educație, formare, tineret și sport propus de Comisie, in valoare de 19 miliarde EUR, ar avea ca scop dublarea numărului de beneficiari ai burselor pentru oportunități de consolidare a competențelor prin studiu, formare sau voluntariat in străinătate, ajungandu-se la 5 milioane de astfel de beneficiari in perioada 2014-2020. Peste două treimi din bugetul programului ar sprijini acest tip de mobilitate in scop educațional, iar restul ar urma să fie alocat pentru proiecte axate pe cooperare in scopul inovării, pe reformarea politicilor și pe schimbul de bune practici.
La 5 decembrie, Comisia va prezenta un pachet de măsuri privind ocuparea forței de muncă in randul tinerilor, care include o propunere de garanție pentru tineret. prin care se solicită statelor membre să se asigure că fiecare tanăr primește o ofertă de calitate in materie de angajare, formare sau completare a studiilor in termen de patru luni de la terminarea școlii sau de la angajare. Propunerea prevede valorificarea la maximum a fondurilor UE și mai ales a Fondului social european
Sursa:CE