InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE lanseaza o strategie pentru a stimula cresterea si crearea de locuri de munca in sectoarele creative si culturale

10.10.2012, sursa: Comisia Europeana
 

Comisia lansează o strategie pentru a stimula creșterea și crearea de locuri de muncă in sectoarele culturale și creative
Comisia Europeană a prezentat astăzi o strategie de deblocare a intregului potențial al sectoarelor culturale și creative din UE pentru a impulsiona crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Aceste sectoare, care includ societăți și alte organizații active in domeniile arhitectură, artizanat, patrimoniu cultural, design, festivaluri, filme și televiziune, muzică, arte interpretative și vizuale, arhive și biblioteci, edituri și radio, reprezintă deja pană la 4,5% din produsul brut al Uniunii Europene și pană la 8,5 milioane de locuri de muncă in UE. Dar sectoarele culturale și creative se confruntă, de asemenea, cu provocări majore ca urmare a digitalizării și globalizării, precum și ca urmare a unei fragmentări accentuate a piețelor de produse culturale și lingvistice. Accesul la finanțare rămane o dificultate majoră.
Noua strategie a Comisiei urmărește să sporească competitivitatea și potențialul de export al acestor sectoare, precum și să maximizeze beneficiile acestora pentru alte domenii precum inovarea, TIC și reabilitarea urbană. Comisia indeamnă la o serie de acțiuni de promovare a condițiilor adecvate pentru inflorirea sectoarelor culturale și creative. Ele se concentrează pe dezvoltarea competențelor, accesul la finanțare, promovarea de noi modele de afaceri, lărgirea audienței, accesul la piețele internaționale și imbunătățirea legăturilor cu alte sectoare.
"Sectoarele culturale și creative din Europa nu sunt doar esențiale pentru diversitatea culturală; ele contribuie, de asemenea, in mare măsură la dezvoltarea socială și economică din statele membre și regiunile UE. La nivel local și regional, investițiile strategice in aceste sectoare au furnizat adesea rezultate impresionante, exemple fiind multiplele capitale europene ale culturii. Ele determină, de asemenea, efecte colaterale importante, precum și o imagine dinamică mai intensă a unei Europe atractive și creative, care este deschisă unor culturi și talente din intreaga lume", a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.
Strategia, prezentată intr-un document intitulat "Promovarea sectoarelor culturale și creative pentru creștere și locuri de muncă in UE", preconizează o serie de inițiative de politici și promovarea unui mediu de reglementare modern. De asemenea, Comisia dorește să incurajeze parteneriate mai stranse intre diferitele politici, in special cele vizand cultura, educația, industria, afacerile economice, turismul, dezvoltarea regională și urbană și amenajarea teritoriului. Ea plănuiește, de asemenea, mobilizarea de fonduri UE in vederea creșterii sprijinului pentru sectoare, in special prin propunerea de a aloca 1,8 miliarde EUR in perioada 2014­2020 pentru programul "Europa creativă" și prin intermediul fondurilor politicii de coeziune.
Context
Conform ediției 2010 a Raportului privind competitivitatea Europei și altor surse, sectoarele culturale și creative reprezintă intre 3,3% și 4,5% din produsul brut al UE și intre 7 și 8,5 milioane de locuri de muncă. Date colectate la nivel european, național, regional și local confirmă importanța economică a sectoarelor care au manifestat o rezistență relativă in perioada actuală de recesiune economică.
Cercetări independente au arătat că intreprinderile care cheltuiesc dublul sumelor medii pe resurse creative au cu 25% mai multe șanse de a introduce produse inovatoare. Alte efecte colaterale includ un impact pozitiv asupra turismului, modei și industriilor produselor de varf, precum și asupra artizanatului.