InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE intareste protectia monedei euro prin masuri de drept penal

07.02.2013
 

Comisia Europeană a avansat astăzi o propunere de combatere a infracțiunilor de falsificare a bancnotelor și monedelor euro. Se estimează că, de la introducerea euro in 2002, falsificarea a provocat daune de cel puțin 500 de milioane EUR. Propunerea urmărește să apere mai bine moneda euro și alte valute impotriva falsificării, prin măsuri de drept penal, respectiv prin consolidarea anchetelor transfrontaliere și prin introducerea unor pedepse minime (inclusiv cu inchisoarea) pentru infracțiunile cele mai grave de falsificare. Propunerea va permite de asemenea analizarea falsurilor confiscate in timpul procedurilor judiciare, pentru a facilita depistarea altor falsuri aflate in circulație.
Directiva, care este o iniÈ›iativă comună a vicepreÈ™edinÈ›ilor Reding È™i Rehn È™i a comisarului Šemeta, va impune statelor membre să pună la dispoziÈ›ia organelor de anchetă instrumente eficace de depistare a cazurilor de falsificare, echivalente cu instrumentele utilizate in combaterea crimei organizate È™i a altor activități infracÈ›ionale grave. Comisia propune introducerea unei pedepse minime cu inchisoarea de È™ase luni pentru cazurile grave de producÈ›ie È™i distribuÈ›ie de valută falsificată È™i, de asemenea, introducerea unei pedepse maxime cu inchisoarea de minimum opt ani pentru infracÈ›iunea de distribuÈ›ie (pedeapsă care se aplică deja pentru infracÈ›iunea de producÈ›ie, conform deciziei-cadru a Consiliului - Council Framework Decision 2000/383/JHA). Astfel, moneda euro va fi mai bine protejată, infracÈ›iunile de falsificare vor fi È™i mai mult descurajate pe teritoriul Uniunii È™i cooperarea dintre autoritățile judiciare se va imbunătăți, permiÈ›and prinderea falsificatorilor.
Directiva va impune de asemenea statelor membre să asigure că centrele naționale de analiză și de analiză a monedei au capacitatea de a analiza falsurile in timpul procedurilor judiciare, pentru a permite depistarea altor falsuri aflate in circulație.
Context
Valoarea totală a bancnotelor euro aflate in circulație in intreaga lume este de aproximativ 913 miliarde euro, iar cea a monedelor este de 16 miliarde de euro.
Grupările infracționale care se ocupă cu falsificarea de bani vizează in continuare moneda euro și alte monede. De la introducerea euro in 2002, falsificarea acestei monede a provocat pagube financiare de cel puțin 500 de milioane EUR, situație ilustrată de confiscarea unui volum important de bancnote și monede euro falsificate și de desființarea tipografiilor și atelierelor clandestine aflate in interiorul și in afara Uniunii Europene. Bilanțul acestei situații indică faptul că măsurile care se aplică in prezent impotriva falsificării de bani sunt insuficiente și că este necesar să se acționeze la nivel european pentru imbunătățirea protecției euro. In a doua jumătate a anului 2012, au fost retrase din circulație 280 000 de bancnote euro false.
Conform ultimelor statistici ale Băncii Centrale Europene, bancnotele de 20 și de 50 de euro sunt cele mai falsificate. Majoritatea (97,5%) falsurilor recuperate in a doua jumătate a anului 2012 au fost depistate in țări din zona euro, doar aproximativ 2% in state membre ale UE din afara zonei euro și 0,5% in alte părți ale lumii.
Propunerea de directivă are ca temei și urmează să inlocuiască Decizia-cadru a Consiliului 2000/383/JHA privind creștere protecției, prin sancțiuni penale și de altă natură, impotriva falsificării legate de introducerea euro. Directiva menține majoritatea dispozițiilor deciziei-cadru, preluand (intocmai) definițiile infracțiunilor, și ține cont de elementele noi introduse de Tratatul de la Lisabona, care a consolidat capacitatea UE de combatere a fraudei, conferindu-i competența de a formula texte de lege in domeniul dreptului penal. Potrivit Convenției internaționale din 1929 pentru represiunea falsificatorilor de monede (Convenția de la Geneva), imbunătățirea protecției monedei euro trebuie să se aplice și altor monede. Directiva suplimentează prevederile Convenției de la Geneva și facilitează aplicarea acesteia in Uniunea Europeană.
La 10 ianuarie 2013, Banca Centrală Europeană a prezentat noua bancnotă de 5 EUR. Bancnota de 5 EUR este prima bancnotă din seria Europa care va fi introdusă, urmand a fi emisă la 2 mai 2013 in toată zona euro. De la intrarea in circulație in 2002, bancnotele și monedele euro au devenit un simbol vizibil al integrării europene.
Sursa:CE