InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE actioneaza in sprijinul inovarii bazate pe utilizarea in comun a spectrului de frecvente in tehnologiile pe suport radio

05.09.2012
 

Comisia Europeană a anunțat planuri de soluționare a creșterii exponențiale a traficului de date in rețelele mobile și pe suport radio prin autorizarea utilizării in comun a spectrului radio de către tehnologiile pe suport radio, inclusiv de bandă largă.
Comisia Europeană a anunțat planuri de soluționare a creșterii exponențiale a traficului de date in rețelele mobile și pe suport radio prin autorizarea utilizării in comun a spectrului radio de către tehnologiile pe suport radio, inclusiv de bandă largă.
Cu ajutorul noilor tehnologii este posibilă utilizarea in comun a spectrului radio de către mai mulți utilizatori - cum ar fi furnizorii de internet - sau utilizarea in alte scopuri a spectrului disponibil, de exemplu, intre frecvențele TV.Reglementarea națională in domeniul spectrului radio deseori nu reflectă noile posibilități tehnice, expunand utilizatorii rețelelor mobile și de bandă largă la riscul de deteriorare a calității serviciului odată cu creșterea cererii și impiedicand crearea unei piețe unice pentru investițiile in aceste piețe de comunicații
O abordare europeană coordonată a utilizării in comun a spectrului va permite creșterea capacității rețelelor mobile, ieftinirea serviciilor de bandă largă pe suport radio și crearea unor noi piețe, precum cea a drepturilor secundare tranzacționabile la alocarea anumitor frecvențe.
Neelie Kroes, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu Agenda digitală pentru Europa, a declarat: "Spectrul radio inseamnă oxigen pentru economie și este utilizat de toate persoanele și toate intreprinderile. Dacă il epuizăm, rețelele mobile și de bandă largă nu vor mai funcționa. Așa ceva este inacceptabil, trebuie să maximizăm această resursă limitată reutilizand-o și creand o piață unică pentru ea. Avem nevoie de o piață unică a spectrului radio pentru a recaștiga poziția de lider industrial mondial in domeniul serviciilor mobile și de date și pentru a atrage mai multe investiții in cercetare și dezvoltare."
Ca primă măsură a noului Program privind Politica in domeniul spectrului radio al UE (IP/12/141) Comisia a solicitat pe 3 septembrie:
1) autorităților de reglementare să sprijine inovarea in domeniul tehnologiilor pe suport radio, prin monitorizarea și posibila extindere a benzilor armonizate ale pieței interne pentru care nu sunt necesare licențe (așa-numitele "benzi scutite de licență") prin măsuri adecvate in temeiul Deciziei privind spectrul de frecvențe radio (Decizia nr. 676/2002/CE);
2) promovarea abordărilor coerente la nivelul UE in materie de reglementare a drepturilor de utilizare in comun a spectrului radio, care oferă stimulente și securitate juridică tuturor utilizatorilor (actuali și noi) ce pot beneficia in comun de valoroase resurse de spectru.
Context
Spectrul radio este o resursă extrem de valoroasă, dar care devine din ce in ce mai limitată. Acesta este utilizat din ce in ce mai frecvent de o gamă largă de aplicații din diverse sectoare și este o condiție prealabilă pentru furnizarea serviciilor de bandă largă pe suport radio. Ca urmare a creșterii exponențiale a cererii - stimulată, de exemplu, de dispozitivele mobile, de punctele de acces Wi-Fi, dar și de rețelele electrice inteligente și de automatizarea industrială - Europa este nevoită să folosească această resursă finită mai eficient decat in trecut.
Surse din sector estimează că traficul mondial de date in rețelele mobile va crește cu 26 % pe an pană in 2015. Pană atunci, vor putea fi conectate la internet peste 7 miliarde de telefoane, tablete și alte dispozitive mobile.
Alte inovații pe suport radio care utilizează spectrul includ senzorii și telecomenzile care acționează sisteme inteligente (de exemplu, sting lumina atunci cand nu mai e nimeni in locuință sau reglează sistemele de climatizare in funcție de temperatură). In Europa, numai in banda armonizată de 863-870 MHz, scutită de licență, sunt vandute in fiecare an cel puțin 40 de milioane de astfel de dispozitive pe suport radio.
Cu toate acestea, cererea in creștere pentru conexiuni fără fir se apropie de limitele spectrului radio disponibil. Nu mai există spectru neutilizat, iar costul realocării unor frecvențe pentru noi utilizări este ridicat, in special dacă utilizatorii actuali trebuie deconectați.
Datorită progreselor tehnologice, accesul comun la spectru disponibilizează resurse suplimentare fără a compromite drepturile de utilizare a frecvențelor ale titularului actual al licenței. De exemplu, multe tehnologii noi pe suport radio sunt concepute pentru utilizarea in comun a benzilor pentru care nu sunt necesare licențe (benzi scutite de licență). Altele disponibilizează resurse suplimentare de spectru, de exemplu, furnizand servicii de bandă largă pe suport radio in intervalele dintre frecvențele de televiziune (așa-numitele "spații albe").
Pentru ca beneficiile unor astfel de abordări ale utilizării in comun a spectrului să fie maxime, trebuie eliminate barierele in domeniul reglementării și trebuie luate măsuri de stimulare la nivelul UE. In special, noile dispoziții de reglementare trebuie să garanteze diverșilor utilizatori, inclusiv titularilor actuali, drepturi de utilizare in comun a unei anumite benzi de frecvență și nivele de protecție impotriva interferențelor.
Implementarea in curs a inventarului utilizărilor spectrului in conformitate cu Programul privind Politica in domenul spectrului radio va oferi informații relevante cu privire la utilizarea benzilor de frecvență și va facilita astfel identificarea posibilităților de utilizare avantajoasă in comun (beneficial sharing opportunities - BSO) in cadrul pieței unice, atat pentru spectrul supus licențelor, cat și pentru cel scutit de licențe. Odată stabilite, posibilitățile de utilizare avantajoasă in comun pot fi, de asemenea, inregistrate in inventar ca referință pentru alte zone geografice sau pentru utilizări similare in alte benzi de frecvență.
Comisia urmărește să obțină sprijinul Parlamentului European și al Consiliului pentru crearea acestui cadru de reglementare mai avansat in Europa.

Sursa:CE