InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE a prezentat propuneri pentru solutionarea mai rapida, mai simpla si mai ieftina a litigiilor cu comerciantii

29.11.2011
 

In 2010, unul din cinci consumatori europeni a intampinat probleme la achiziționarea de bunuri și servicii pe piața unică. In cazul in care un vanzător refuză să vă repare laptopul care s-a defectat in perioada de garanție sau dacă nu puteți ajunge la un acord cu un agent de turism in legătură cu o restituire in cazul unei vacanțe ratate, există modalități de a soluționa aceasta fără prezentarea in instanță. Dar, din păcate, in stadiul actual, soluționarea extrajudiciară a litigiilor in UE este posibilă numai pentru anumite sectoare comerciale sau in anumite domenii. Pentru a rezolva această problemă, Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet de propuneri legislative care să garanteze că toți consumatorii din UE iși pot rezolva problemele fără a se prezenta in instanță, indiferent de tipul de produs sau serviciu care face obiectul litigiului contractual și indiferent de locul in care l-a achiziționat pe piața unică europeană [adică pe teritoriul național sau in străinătate). Pentru consumatorii care cumpără online dintr-o altă țară UE, Comisia dorește să creeze o platformă online unică la nivelul UE, care va permite soluționarea litigiilor contractuale, in intregime online, in termen de 30 de zile.
Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) (ADR - Alternative Dispute Resolution) in materie de consum este o modalitate de soluționare mai rapidă, mai ieftină și mai ușor de utilizat decat procedurile judiciare. Se estimează că accesul universal la SAL de calitate in UE va determina economisirea de către consumatori a circa 22,5 miliarde EUR/an. Aceasta va ajuta, de asemenea, intreprinderile să iși gestioneze relațiile cu clienții și să iți imbunătățească imaginea corporatistă. Comisia dorește ca noul pachet legislativ să contribuie la stimularea increderii consumatorilor in piața unică la nivelul UE, ceea ce inseamnă pentru ei o ofertă mai variată și prețuri mai bune, contribuind, astfel, la creșterea economiei UE.
Comisarul pentru Sănătate și Consumatori, John Dalli, a declarat: "Este inacceptabil faptul că atat de multe probleme legate de consum sunt lăsate nesoluționate deoarece consumatorii nu au nici un mijloc eficient de a rezolva litigiile cu comercianții. Aceasta le afectează buzunarele și increderea; de asemenea, aceasta incetinește creșterea economică europeană. Odată adoptate, propunerile pe care le prezint astăzi vor ajuta consumatorii europeni să utilizeze modalități simple, rapide și necostisitoare pentru rezolvarea problemelor lor, indiferent de locul sau modul in care achiziționează un produs sau un serviciu in UE".
Ce a fost adoptat:
• Directiva privind soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) se va asigura că există proceduri extrajudiciare de calitate, pentru a putea face față oricărui litigiu contractual intre un consumator și o intreprindere. Conform propunerii:
• entitățile SAL vor trebui să indeplinească anumite criterii de calitate, adică să fie bine pregătite, imparțiale, transparente, eficiente și echitabile
• intreprinderile vor informa consumatorii in legătură cu entitatea SAL care poate soluționa un potențial litigiu contractual pe care l-ar putea avea cu aceștia
• entitățile SAL vor soluționa litigiile in termen de 90 de zile.
• Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor va crea o platformă online la nivelul UE ("platforma SOL") care oferă consumatorilor și intreprinderilor un punct de intrare unic pentru soluționarea online a litigiilor referitoare la achizițiile efectuate online in alt stat membru al UE. Acest punct de intrare unic european:
• va transmite automat reclamația consumatorului către entitatea SAL națională competentă
• va facilita soluționarea litigiului in termen de 30 de zile.
Care sunt avantajele pentru consumatori și intreprinderi?
• Consumatorii vor avea acces la o modalitate eficientă și necostisitoare de soluționare a litigiilor cu comercianții, indiferent de produsele sau serviciile pe care le achiziționează, indiferent de modalitatea de achiziționare (online sau off-line) și atunci cand achiziționează in UE (in propria țară sau in străinătate).
• Consumatorii care achiziționează online din alte țări ale UE vor putea să iși soluționeze litigiile contractuale cu comercianții din UE in intregime online.
• Economiile realizate astfel de consumatori sunt estimate la aproximativ 0,2% din PIB-ul UE (22,5 miliarde EUR).
• Pentru intreprinderi, accesul la soluționarea alternativă a litigiilor va fi esențială pentru gestionarea relațiilor cu clienții și imbunătățirea imaginii corporatiste și, de asemenea, pentru economisirea costurilor de soluționare a litigiilor in instanță.
• Consumatorii și comercianții din intreaga Europă vor avea siguranța că toate entitățile extrajudiciare europene de soluționare a litigiilor indeplinesc aceleași criterii. Acestea vor fi transparente, bine pregătite, imparțiale, eficiente și echitabile.
• In cele din urmă, sporirea increderii va incuraja consumatorii să acționeze mai activ in căutarea ofertelor bune și a celor mai bune prețuri in intreaga piață unică a UE, stimuland astfel concurența și creșterea economică.
Context
Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) se bazează pe o parte neutră (cum ar fi un arbitru, un mediator sau un ombudsman). Este mai ieftină, mai rapidă și mai simplă decat să apelarea la o instanță judecătorească.
In prezent, in UE există peste 750 de entități SAL. Cu toate acestea, in unele state membre, ele sunt disponibile numai in anumite regiuni sau in anumite sectoare (de exemplu servicii financiare sau telecomunicații). Consumatorii și intreprinderile sunt prea puțin conștienți de posibilitățile oferite de SAL. Sistemele de soluționare online a litigiilor pentru achizițiile transfrontaliere online nu sunt suficient de dezvoltate.
Costul litigiilor in materie de consum nesoluționate este estimat la 0,4% din PIB-ul UE. Acesta include sumele pierdute de către consumatorii europeni din cauza unor probleme in cazul achizițiilor din alte state membre ale UE, care sunt estimate intre 500 de milioane EUR și 1 miliard EUR.
Etapele următoare
Parlamentului European și Consiliul UE s-au angajat să adopte pachetul legislativ pană la sfarșitul anului 2012 ca acțiune prioritară in cadrul Actului privind piața unică .Acest pachet completează, de asemenea, una din acțiunile prevăzute de Agenda Digitală pentru Europa. După adoptare, statele membre ale UE vor avea la dispoziție 18 luni pentru a pune in aplicare Directiva privind SAL. Aceasta inseamnă că entități extrajudiciare SAL de calitate ar trebui să fie disponibile peste tot in UE in cursul celui de-al doilea semestru din 2014. Platforma unică la nivel UE de soluționare online a litigiilor va deveni complet operațională la șase luni de la acest termen (adică la inceputul anului 2015), deoarece funcționarea sa necesită inființarea și actualizarea entităților extrajudiciare, după caz.
Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/consumer-adr