InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE a prezentat propuneri pentru solutionarea mai rapida, mai simpla si mai ieftina a litigiilor cu comerciantii

29.11.2011
 

In 2010, unul din cinci consumatori europeni a intampinat probleme la achiziționarea de bunuri și servicii pe piața unică. In cazul in care un vanzător refuză să vă repare laptopul care s-a defectat in perioada de garanție sau dacă nu puteți ajunge la un acord cu un agent de turism in legătură cu o restituire in cazul unei vacanțe ratate, există modalități de a soluționa aceasta fără prezentarea in instanță. Dar, din păcate, in stadiul actual, soluționarea extrajudiciară a litigiilor in UE este posibilă numai pentru anumite sectoare comerciale sau in anumite domenii. Pentru a rezolva această problemă, Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet de propuneri legislative care să garanteze că toți consumatorii din UE iși pot rezolva problemele fără a se prezenta in instanță, indiferent de tipul de produs sau serviciu care face obiectul litigiului contractual și indiferent de locul in care l-a achiziționat pe piața unică europeană [adică pe teritoriul național sau in străinătate). Pentru consumatorii care cumpără online dintr-o altă țară UE, Comisia dorește să creeze o platformă online unică la nivelul UE, care va permite soluționarea litigiilor contractuale, in intregime online, in termen de 30 de zile.
Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) (ADR - Alternative Dispute Resolution) in materie de consum este o modalitate de soluționare mai rapidă, mai ieftină și mai ușor de utilizat decat procedurile judiciare. Se estimează că accesul universal la SAL de calitate in UE va determina economisirea de către consumatori a circa 22,5 miliarde EUR/an. Aceasta va ajuta, de asemenea, intreprinderile să iși gestioneze relațiile cu clienții și să iți imbunătățească imaginea corporatistă. Comisia dorește ca noul pachet legislativ să contribuie la stimularea increderii consumatorilor in piața unică la nivelul UE, ceea ce inseamnă pentru ei o ofertă mai variată și prețuri mai bune, contribuind, astfel, la creșterea economiei UE.
Comisarul pentru Sănătate și Consumatori, John Dalli, a declarat: "Este inacceptabil faptul că atat de multe probleme legate de consum sunt lăsate nesoluționate deoarece consumatorii nu au nici un mijloc eficient de a rezolva litigiile cu comercianții. Aceasta le afectează buzunarele și increderea; de asemenea, aceasta incetinește creșterea economică europeană. Odată adoptate, propunerile pe care le prezint astăzi vor ajuta consumatorii europeni să utilizeze modalități simple, rapide și necostisitoare pentru rezolvarea problemelor lor, indiferent de locul sau modul in care achiziționează un produs sau un serviciu in UE".
Ce a fost adoptat:
• Directiva privind soluÈ›ionarea alternativă a litigiilor (SAL) se va asigura că există proceduri extrajudiciare de calitate, pentru a putea face față oricărui litigiu contractual intre un consumator È™i o intreprindere. Conform propunerii:
• entitățile SAL vor trebui să indeplinească anumite criterii de calitate, adică să fie bine pregătite, imparÈ›iale, transparente, eficiente È™i echitabile
• intreprinderile vor informa consumatorii in legătură cu entitatea SAL care poate soluÈ›iona un potenÈ›ial litigiu contractual pe care l-ar putea avea cu aceÈ™tia
• entitățile SAL vor soluÈ›iona litigiile in termen de 90 de zile.
• Regulamentul privind soluÈ›ionarea online a litigiilor va crea o platformă online la nivelul UE ("platforma SOL") care oferă consumatorilor È™i intreprinderilor un punct de intrare unic pentru soluÈ›ionarea online a litigiilor referitoare la achiziÈ›iile efectuate online in alt stat membru al UE. Acest punct de intrare unic european:
• va transmite automat reclamaÈ›ia consumatorului către entitatea SAL naÈ›ională competentă
• va facilita soluÈ›ionarea litigiului in termen de 30 de zile.
Care sunt avantajele pentru consumatori și intreprinderi?
• Consumatorii vor avea acces la o modalitate eficientă È™i necostisitoare de soluÈ›ionare a litigiilor cu comercianÈ›ii, indiferent de produsele sau serviciile pe care le achiziÈ›ionează, indiferent de modalitatea de achiziÈ›ionare (online sau off-line) È™i atunci cand achiziÈ›ionează in UE (in propria È›ară sau in străinătate).
• Consumatorii care achiziÈ›ionează online din alte țări ale UE vor putea să iÈ™i soluÈ›ioneze litigiile contractuale cu comercianÈ›ii din UE in intregime online.
• Economiile realizate astfel de consumatori sunt estimate la aproximativ 0,2% din PIB-ul UE (22,5 miliarde EUR).
• Pentru intreprinderi, accesul la soluÈ›ionarea alternativă a litigiilor va fi esenÈ›ială pentru gestionarea relaÈ›iilor cu clienÈ›ii È™i imbunătățirea imaginii corporatiste È™i, de asemenea, pentru economisirea costurilor de soluÈ›ionare a litigiilor in instanță.
• Consumatorii È™i comercianÈ›ii din intreaga Europă vor avea siguranÈ›a că toate entitățile extrajudiciare europene de soluÈ›ionare a litigiilor indeplinesc aceleaÈ™i criterii. Acestea vor fi transparente, bine pregătite, imparÈ›iale, eficiente È™i echitabile.
• In cele din urmă, sporirea increderii va incuraja consumatorii să acÈ›ioneze mai activ in căutarea ofertelor bune È™i a celor mai bune preÈ›uri in intreaga piață unică a UE, stimuland astfel concurenÈ›a È™i creÈ™terea economică.
Context
Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) se bazează pe o parte neutră (cum ar fi un arbitru, un mediator sau un ombudsman). Este mai ieftină, mai rapidă și mai simplă decat să apelarea la o instanță judecătorească.
In prezent, in UE există peste 750 de entități SAL. Cu toate acestea, in unele state membre, ele sunt disponibile numai in anumite regiuni sau in anumite sectoare (de exemplu servicii financiare sau telecomunicații). Consumatorii și intreprinderile sunt prea puțin conștienți de posibilitățile oferite de SAL. Sistemele de soluționare online a litigiilor pentru achizițiile transfrontaliere online nu sunt suficient de dezvoltate.
Costul litigiilor in materie de consum nesoluționate este estimat la 0,4% din PIB-ul UE. Acesta include sumele pierdute de către consumatorii europeni din cauza unor probleme in cazul achizițiilor din alte state membre ale UE, care sunt estimate intre 500 de milioane EUR și 1 miliard EUR.
Etapele următoare
Parlamentului European și Consiliul UE s-au angajat să adopte pachetul legislativ pană la sfarșitul anului 2012 ca acțiune prioritară in cadrul Actului privind piața unică .Acest pachet completează, de asemenea, una din acțiunile prevăzute de Agenda Digitală pentru Europa. După adoptare, statele membre ale UE vor avea la dispoziție 18 luni pentru a pune in aplicare Directiva privind SAL. Aceasta inseamnă că entități extrajudiciare SAL de calitate ar trebui să fie disponibile peste tot in UE in cursul celui de-al doilea semestru din 2014. Platforma unică la nivel UE de soluționare online a litigiilor va deveni complet operațională la șase luni de la acest termen (adică la inceputul anului 2015), deoarece funcționarea sa necesită inființarea și actualizarea entităților extrajudiciare, după caz.
Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/consumer-adr