InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE :Evaluarea impactului asupra mediului este acum mai usor de utilizat

20.02.2012
 

Pentru a ajuta autoritățile statelor membre și dezvoltatorii să gestioneze cu mai multă ușurință consecințele pe care proiectele de construcție le au asupra mediului, Comisia a reunit toată legislația UE existentă care reglementează evaluarea impactului asupra mediului. Directiva inițială privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) și cele trei revizuiri ulterioare ale acesteia au fost reunite pentru a crea o versiune mai compactă, clar tradusă și mai ușor de folosit, care intră in vigoare astăzi.
Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: "Directiva EIA este un instrument important pentru abordarea aspectelor de mediu in cadrul elaborării proiectelor de construcție. Modificările vizează simplificarea formatului directivei, făcand-o mai clară din punct de vedere juridic, mai accesibilă și mai ușor de aplicat. Această inițiativă face parte din revizuirea Directivei EIA, un proces care a inceput in 2010 și are drept obiectiv creșterea eficienței directivei in ceea ce privește protecția mediului, reducand in același timp sarcina administrativă."
Această "codificare" face parte dintr-un efort continuu de simplificare a mediului de reglementare al UE. Aceasta inseamnă că Directiva EIA și toate modificările ulterioare ale acesteia constituie in prezent un singur act legislativ transparent și lizibil, fără nicio modificare a dispozițiilor sale inițiale. Ca și legislația existentă, versiunea codificată a fost tradusă in toate limbile oficiale ale UE. Traducerile noilor versiuni au fost de asemenea revizuite, pentru a se elimina orice incertitudini cauzate de formulări neclare sau de erori lingvistice.
Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva EIA codificată la 13 decembrie 2011, iar textul acesteia a fost publicat la 28 ianuarie 2012 ca Directiva 2011/92/UE.
Evaluarea de mediu este o procedură care asigură faptul că impactul pe care proiectele de construcție - de exemplu baraje, autostrăzi, aeroporturi, fabrici și proiecte energetice - il au asupra mediului sunt evaluate și luate in considerare inainte ca autoritatea competentă a statului membru in cauză să formuleze o decizie cu privire la aprobarea proiectului. Principiile comune pentru evaluarea de mediu a proiectelor publice și private individuale au fost definite inițial in Directiva EIA din 1985 și modificate in 1997, 2003 și 2009.
Etapele următoare
Procesul de revizuire a Directivei EIA se va incheia in cursul anului 2012, atunci cand Comisia iși va prezenta propunerea privind revizuirea directivei codificate. Viitoarele modificări se vor concentra mai degrabă asupra conținutului directivei, decat asupra formatului acesteia.
Context
Obiectivul Directivei EIA este de a asigura faptul că proiectele care pot avea un efect semnificativ asupra mediului sunt evaluate in mod adecvat inainte de a fi aprobate. Prin urmare, inainte de luarea oricărei decizii de a permite realizarea unui astfel de proiect, posibilele sale efecte asupra mediului sunt identificate și evaluate. Dezvoltatorii pot modifica apoi proiectele pentru a reduce la minimum impactul lor negativ, inainte ca acesta să se producă efectiv, sau autoritățile competente pot include in aprobarea proiectului măsuri de atenuare.
Directiva asigură o participare de timpuriu a publicului la procedurile de adoptare a deciziilor legate de mediu. In cursul perioadei de evaluare a proiectului, membrii publicului interesat trebuie să fie informați și să poată face observații cu privire la propunerile dezvoltatorilor, permițand astfel autorităților competente și dezvoltatorilor să ia decizii in cunoștință de cauză.
 Textul codificat al Directivei EIA este disponibil la adresa:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:ro:HTML