InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

CE propune o reforma a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF)

17.03.2011
 

Comisia Europeană a adoptat in 17.03.2011 o propunere de reformă a Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF. Scopul reformei este de a imbunătăţi eficienţa, eficacitatea şi responsabilitatea OLAF, menţinandu-i in acelaşi timp independenţa de investigare. De la crearea sa in 1999, OLAF a realizat circa 4 500 de investigaţii şi a contribuit substanţial la protejarea bugetului UE impotriva fraudelor. Totuşi, sunt necesare imbunătăţiri care să permită OLAF să işi desfăşoare activitatea la capacitate maximă. Comisia abordează o serie de aspecte esenţiale, propunand intărirea capacităţii OLAF de a lupta impotriva fraudelor cu rezultate maxime. Propunerea de astăzi include măsuri privind eficientizarea modului de desfăşurare şi de continuare a investigaţiilor, pentru a proteja drepturile persoanelor supuse unei investigaţii şi pentru a intări cooperarea dintre OLAF şi partenerii săi strategici in lupta impotriva fraudei. Propunerea va fi trimisă Parlamentului European şi Consiliului, pentru ca acestea să-şi exprime acordul, conform procedurii de codecizie.
Comisarul Algirdas Šemeta, responsabil pentru lupta antifraudă, a declarat: "OLAF reprezintă un element esenţial in ceea ce priveşte protejarea bugetului UE şi lupta impotriva fraudei. Prin această procedură de reformă, dorim să devină mai puternic, mai eficient şi să işi sporească competenţele, in beneficiul tuturor cetăţenilor Uniunii Europene".
Vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiţie a declarat: "Sunt necesare o serie de norme şi garanţii procedurale mai puternice, care să permită realizarea unor investigaţii mai corecte şi mai eficiente, pentru a proteja banii contribuabililor europeni".
Intărirea responsabilităţii
Un aspect important al propunerii făcute astăzi constă in intărirea garanţiilor procedurale (şi anume respectarea drepturilor fundamentale), in beneficiul persoanelor supuse unei investigaţii realizate de OLAF. Persoanele supuse unei investigaţii trebuie să fie informate cu privire la drepturile de care dispun. Este vorba despre dreptul persoanelor investigate de a avea acces la un rezumat al aspectelor care fac obiectul investigaţiei şi dreptul de a-şi exprima opinia inainte de redactarea concluziilor, dreptul de a beneficia de asistenţă din partea unei persoane la libera lor alegere şi dreptul de a folosi una dintre limbile oficiale ale UE, la alegere. De asemenea, va fi instituită o procedură de revizuire pentru cazurile de incălcare a drepturilor procedurale. Comitetul de supraveghere va continua să monitorizeze activităţile OLAF, pentru a se asigura că investigaţiile sunt realizate in mod independent şi in conformitate cu reglementările şi procedurile stabilite.
Intărirea eficienţei
Una dintre problemele luptei impotriva fraudei la nivel european este numărul redus al acţiunilor judiciare in unele state membre, ca urmare a investigaţiilor OLAF. Comisia incearcă să rezolve această problemă sporind cooperarea dintre OLAF şi autorităţile din statele membre şi permiţand un schimb mai mare de informaţii cu privire la dosare şi urmăririle penale corespunzătoare. Fiecare stat membru trebuie să desemneze un punct de contact, ceea ce va facilita cooperarea intre autorităţile naţionale şi OLAF. In plus, statele membre trebuie să raporteze, la cerere, măsurile pe care le-au luat ca răspuns la cazurile semnalate de OLAF.
Pentru a spori eficienţa OLAF, Comisia a propus ca, in cazul in care o investigaţie nu este finalizată in termen de 12 luni, Oficiul va trebui să informeze Comitetul de supraveghere cu privire la motivele prelungirii acestui termen.
Directorul General al OLAF va fi in continuare responsabil cu deciziile privind investigaţiile pe care le desfăşoară OLAF. Totuşi, Comisia propune crearea unui organism intern in cadrul OLAF, care să ofere sprijin cu privire la aceste decizii. Pentru a asigura folosirea optimă a resurselor OLAF, propunerea clarifică regula "de minimis" cu privire la deciziile privind investigaţiile. Aceasta inseamnă că OLAF trebuie să ţină seama de impactul financiar al fraudei suspectate atunci cand işi stabileşte priorităţile operaţionale. In cazul in care acest lucru este mai eficient, un caz trebuie să fie investigat la nivelul instituţiei, agenţiei sau organismului in cauză, mai degrabă decat de OLAF.
Imbunătăţirea cooperării
Comisia subliniază nevoia menţinerii independenţei depline a OLAF in cursul investigaţiilor. In acelaşi timp, trebuie să existe o cooperare stransă şi un schimb de informaţii intre OLAF şi instituţiile europene, pentru a asigura cea mai bună protecţie a intereselor financiare ale UE. Este stabilită o procedură flexibilă cu privire la schimbul de opinii intre OLAF, Comisia Europeană, Parlament şi Consiliu. Scopul este de a permite instituţiilor să discute priorităţile strategice ale OLAF şi să işi exprime opiniile cu privire la eficacitatea activităţii desfăşurate de Oficiu. Acest fapt va asigura o verificare a modului de funcţionare a OLAF şi o guvernanţă imbunătăţită a Oficiului.
Dat fiind nivelul crescut al resurselor UE dedicate relaţiilor externe şi ajutorului internaţional, rolul OLAF in ceea ce priveşte protejarea bugetului UE depăşeşte graniţele UE. Cooperarea dintre OLAF, organizaţiile internaţionale şi autorităţile din ţările terţe este crucială pentru succesul operaţiilor din afara UE. Prin urmare, Comisia propune ca OLAF să fie mandatat să incheie acorduri administrative cu serviciile competente din ţările terţe, in coordonare cu Serviciul european de acţiune externă şi serviciile relevante ale Comisiei.
Cooperarea cu Oficiul European de Poliţie (Europol) şi unitatea de cooperare judiciară a UE (Eurojust) este, de asemenea, importantă şi trebuie să fie intărită. Prin urmare, Comisia propune, de asemenea, mandatarea OLAF pentru a incheia acorduri administrative cu aceste două organizaţii.

Sursa CE