InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

BEI acorda asistenta suplimentara Romaniei pentru punerea in aplicare a unor proiecte prioritare sprijinite din fonduri europene

30.01.2012
 

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a semnat un memorandum de inţelegere cu guvernul Romaniei privind acordarea de asistenţă tehnică pentru sprijinirea punerii in aplicare a proiectelor europene cofinanţate de bancă in Romania.
Potrivit dlui Wilhelm Molterer, vicepreşedintele BEI responsabil pentru Romania, care a semnat memorandumul de inţelegere cu dl Leonard Orban, ministrul roman al afacerilor europene "acordul de cooperare incheiat astăzi intre BEI şi Romania prevede asistenţă tehnică pentru punerea in aplicare a proiectelor europene prin cofinanţare BEI şi urmăreşte să accelereze absorbţia fondurilor europene. Acest demers este complementar asistenţei tehnice pe care banca o acordă Romaniei prin JASPERS incepand din 2006, in vederea conceperii unor proiecte de foarte bună calitate care să fie sprijinite din fonduri europene, şi reflectă rolul important al BEI in furnizarea cofinanţării necesare pentru a acoperi contribuţia naţională la punerea in aplicare a acestor proiecte prioritare. Am convingerea că acest efort, care a presupus o coordonare stransă cu Comisia Europeană, ca o iniţiativă comună cu guvernul Romaniei, va juca un rol important in facilitarea utilizării fondurilor europene in cel mai bun mod posibil in beneficiul Romaniei".
Acordul se va concentra pe creşterea vitezei şi a calităţii absorbţiei fondurilor structurale europene, prin intermediul asistenţei in gestionarea şi punerea in aplicare a proiectelor. Romania a solicitat această asistenţă din partea BEI, bazandu-se pe expertiza consacrată de care dispune in privinţa finanţării proiectelor, in special in regiunile mai puţin dezvoltate care beneficiază de fonduri structurale ale UE, urmărindu-se consolidarea capacităţii Romaniei in ceea ce priveşte punerea in aplicare a proiectelor, precum şi formularea politicilor şi a strategiilor şi planificarea sectorială şi la nivel de proiect.
In acest cadru, BEI va acorda sprijin pentru proiectele prioritare care urmează să fie finanţate in perioada de programare 2007-2013 şi va contribui la dezvoltarea capacităţii de a gestiona punerea in aplicare a proiectelor avandu-se in vedere viitoarea perioadă de programare 2014-2020. BEI va acţiona in conformitate cu mandatul incredinţat şi cu reglementările UE relevante şi in coordonare cu partenerul său, Comisia Europeană, şi cu JASPERS.
Un memorandum de inţelegere similar a fost semnat intre Romania şi Banca Mondială.
BEI desfăşoară activităţi in Romania incepand din 1990 şi colaborează cu o gamă largă de parteneri eligibili. Aceasta deţine un portofoliu de operaţiuni de creditare in valoare de peste 9 miliarde EUR, destinate investiţiilor publice şi private in infrastructura de transport, telecomunicaţii, mediu şi energie, şi oferă sprijin IMM-urilor locale prin imprumuturile acordate intermediarilor financiari ai BEI.
Informatii utile: http://www.eib.org/