InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Apel la dezbatere publica despre viitorul agriculturii in Europa

12.04.2010
 

Dacian Cioloş, membru al Comisiei Europene responsabil cu agricultura şi dezvoltarea rurală,a lansat o dezbatere publică despre viitorul politicii agricole comune (PAC) in Uniunea Europeană. Incă de la crearea sa, PAC a fost permanent adaptată ca să răspundă mizelor actualităţii. In ultimii ani, in special in 2003 şi cu ocazia Bilanţului de sănătate al PAC din 2008, s au intreprins reforme semnificative, destinate să modernizeze sectorul şi să-l orienteze mai temeinic către piaţă. Strategia "Europa 2020" deschide o nouă perspectivă. In acest context, PAC poate să-şi sporească contribuţia la realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, răspunzand noilor provocări, in special provocărilor economice, sociale, ecologice, climatice şi tehnologice cu care se confruntă societatea noastră. Trebuie totodată ca PAC să ţină mai mult seama de diversitatea şi bogăţia agriculturilor din cele 27 de state membre ale UE. Dezbaterea care incepe se axează pe obiectivele viitoare ale PAC din noua perspectivă a strategiei "Europa 2020". Mijloacele vor intra in discuţie mai tarziu.
"Politica agricolă comună nu este numai treaba specialiştilor. Este o politică a tuturor europenilor. Pe cetăţenii europeni, trebuie să-i asculţi. Trebuie să-ţi iei răgazul să culegi ideile şi aşteptările tuturor actorilor din societate", a declarat Dacian Cioloş. "Aştept reacţiile şi gandurile agricultorilor, dar şi ale asociaţiilor care se ocupă de protecţia mediului, a consumatorilor, a bunăstării animalelor. Trebuie să deschidem această dezbatere cat mai larg posibil. Prin alimentaţie, prin amenajarea teritoriului, prin protecţia mediului, intreaga societate beneficiază de această politică comună europeană. Este deci normal ca toţi cetăţenii să aibă dreptul şi timpul necesar ca să şi exprime părerea", a adăugat el.
La sfarşitul acestui an, Comisia Europeană va prezenta o comunicare cu privire la viitorul PAC dincolo de anul 2013. Dar mai inainte de a propune primele orientări politice pentru acest sector strategic şi pentru a alimenta lucrările premergătoare procesului decizional, Comisarul Cioloş lansează o dezbatere publică asupra viitorului politicii agricole comune, asupra obiectivelor şi principiilor ei şi asupra contribuţiei ei la strategia "Europa 2020".
Dacian Cioloş a anunţat inaugurarea unui site web (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate), care va fi deschis pană in iunie 2010 pentru a aduna contribuţiile la dezbatere. Acestea vor fi sintetizate apoi de un organism independent. In iulie 2010, Comisia Europeană va organiza o conferinţă de sinteză a rezultatelor dezbaterii publice, de unde speră să-şi extragă ideile de bază pentru comunicarea cu privire la PAC după 2013, care ar urma să fie prezentată la sfarşitul acestui an.

Pe langă aportul PAC la dezvoltarea strategiei "Europa 2020", dezbaterea publică va fi structurată in jurul a ptru teme principale:
-Pentru ce este nevoie de o politică agricolă comună a Europei?
-Care sunt obiectivele pe care societatea le alocă agriculturii in intreaga ei diversitate?
-De ce trebuie reformată PAC şi cum trebuie procedat pentru ca ea să răspundă aşteptărilor societăţii?
-Care vor fi instrumentele de maine ale PAC?
In discursul adresat Comisiei pentru agricultură (COMAGRI) a Parlamentului European, Comisarul Cioloş a abordat, pe lană aceste teme esenţiale, şi o serie de aspecte mai detaliate legate de aprovizionarea cu alimente a Europei şi a lumii, ocuparea forţei de muncă in zonele rurale, gestionarea durabilă a resurselor naturale, schimbările climatice, volatilitatea preţurilor, inţelegerea de către cetăţeni a schemelor de ajutoare, echilibrul in cadrul lanţului alimentar şi competitivitatea agriculturii europene.
Pentru informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate