InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Apa potabila mai sigura pentru toti europenii

02.02.2018
 

Revizuirea directivei europene, propusă de Comisia Europeană, va imbunătăți calitatea apei potabile, va facilita accesul la aceasta și va permite o mai bună informare a cetățenilor.

Dreptul de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv la apă, este unul dintre principiile prevăzute in Pilonul european al drepturilor sociale, care a fost unanim aprobat de către șefii de stat sau de guvern la Summit-ul de la Gothenburg. Propunerea legislativă  actuală are drept obiectiv garantarea acestui drept, constituind astfel răspunsul la prima inițiativă cetățenească europeană incununată de succes, "Right2Water", care a reunit 1,6 milioane de semnături in sprijinul imbunătățirii accesului la apă potabilă sigură pentru toți europenii. In plus, această propunere urmărește să consolideze poziția consumatorilor, asigurand faptul că aceștia vor primi din partea furnizorilor de apă informații mai clare cu privire la consumul de apă, la structura costurilor, precum și la prețul pe litru, ceea ce le va permite să facă o comparație cu prețul apei imbuteliate. Propunerea va contribui la realizarea obiectivelor de mediu de reducere a utilizării inutile a plasticului și de limitare a amprentei de carbon a UE, precum și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

 

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: "Prin intermediul acestei inițiative cetățenești europene, cetățenii s-au exprimat clar și răspicat, solicitand luarea de măsuri care să le garanteze accesul la o apă potabilă sigură. Am auzit acest apel, am ținut cont de el și am efectuat o analiză aprofundată a legislației europene existente. Prin urmare, ceea ce propunem astăzi este modernizarea legislației UE, astfel incat să se amelioreze calitatea apei potabile, iar cetățenii să beneficieze de un acces mai larg la apă potabilă, acolo unde aceste acțiuni contează cel mai mult. Impreună, putem și trebuie să protejăm sănătatea și siguranța cetățenilor noștri."

 

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: "Cu ajutorul acestei propuneri vom facilita tranziția către o economie circulară, ajutand statele membre să gestioneze apa potabilă intr-un mod eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor. Acest lucru implică reducerea consumului de energie și a pierderilor inutile de apă. Transparența sporită va consolida poziția consumatorilor și ii va orienta către alegeri mai sustenabile, cum ar fi utilizarea apei de robinet."

 

Majoritatea locuitorilor UE beneficiază de un acces foarte bun la apă potabilă de calitate superioară. Acest lucru se datorează legislației UE, care de foarte mult timp protejează cetățenii europeni, asigurandu-le accesul la apă potabilă de calitate superioară. Comisia dorește să se asigure că această calitate superioară va fi menținută pe termen lung. Normele a căror actualizare este propusă astăzi de Comisie vor imbunătăți calitatea și siguranța apei prin adăugarea de substanțe noi și emergente (de exemplu, legionella și cloratul) la lista de criterii pentru determinarea siguranței apei. Aceste adăugiri țin seama de cele mai recente cunoștințe științifice și recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății.

 

Noile norme vor impune statelor membre să imbunătățească accesul la apă potabilă al tuturor cetățenilor, in special in cazul grupurilor vulnerabile și marginalizate pentru care, in prezent, accesul la apă potabilă este dificil. In practică, acest lucru inseamnă instalarea, in spațiile publice, a unor echipamente care să permită accesul la apă potabilă, lansarea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei pe care o beau și incurajarea administrațiilor și clădirilor publice să ofere acces la apă potabilă.

 

O altă modificare importantă a legislației va oferi cetățenilor un acces ușor și comod pentru utilizatori, inclusiv online, la informații despre calitatea apei potabile și aprovizionarea cu apă potabilă in zonele in care locuiesc, sporind astfel increderea in apa de robinet. Conform estimărilor, noile măsuri ar urma să reducă riscurile potențiale pentru sănătate asociate cu apa potabilă de la 4 % la mai puțin de 1 %.

 

In plus, scăderea consumului de apă imbuteliată poate ajuta gospodăriile din Europa să economisească peste 600 de milioane EUR pe an. Sporirea increderii in apa de robinet va permite cetățenilor să contribuie și la reducerea deșeurilor din plastic provenite de la apa imbuteliată, inclusiv a deșeurilor marine. Sticlele de plastic sunt unul dintre obiectele de plastic de unică folosință cel mai des intalnite pe plajele europene. Prin actualizarea Directivei privind apa potabilă, Comisia parcurge o etapă importantă, la nivel legislativ, către punerea in aplicare a Strategiei UE privind materialele plastice, care a fost prezentată la 16 ianuarie 2018.

 

Mai buna gestionare a apei potabile de către statele membre va permite să se evite pierderile inutile de apă și va contribui la reducerea amprentei de carbon. Prin urmare, propunerea va contribui considerabil la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 (obiectivul 6) și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Datorită noii abordări in ceea ce privește siguranța, care este bazată pe riscuri, controalele de siguranță vor fi orientate in mod mai precis asupra cazurilor care prezintă riscuri mai mari. In paralel, Comisia va accelera și activitățile de standardizare, pentru a se asigura că produsele pentru construcții utilizate in sectorul apei in intreaga piață internă a UE, de exemplu conductele și rezervoarele, nu poluează apa potabilă.

 

Mai mule informaţii:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html