InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Ajutoare acordate de CE pentru fostii angajati Nokia

22.10.2012, sursa: Comisia Europeana
 

Ocuparea forței de muncă: Comisia propune alocarea a 2,9 milioane EUR din Fondul de ajustare la globalizare pentru foștii angajați ai societății Nokia in Romania

Comisia Europeană a propus astăzi să se aloce Romaniei 2,9 milioane EUR din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru a ajuta 1 416 lucrători concediați in Romania de către SC Nokia Romania SRL și de către unul dintre furnizorii acesteia să iși găsească alte locuri de muncă. Propunerea este transmisă, in prezent, spre aprobare Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE.

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, a declarat: "Modelele de producție la nivel mondial pentru telefoanele mobile sunt intr-o permanentă evoluție, producătorii europeni delocalizandu-și unitățile de producție pentru a fi mai aproape de piețele cu cea mai accentuată creștere, și anume in Asia. Această propunere de alocare a unei sume de aproape 3 milioane EUR din Fondul european de ajustare la globalizare este destinată sprijinirii foștilor lucrători de la Nokia pentru ca aceștia să iși adapteze aptitudinile, să găsească noi locuri de muncă și să iși construiască un viitor mai bun."

Cererea introdusă de Romania se referă la 1 904 concedieri efectuate de SC Nokia Romania SRL și de un furnizor al acesteia. Un număr de 1 416 persoane din totalul de lucrători concediați ar urma să participe la măsurile cofinanțate de FEG. Pachetul va ajuta lucrătorii prin punerea la dispoziția acestora a serviciilor centrului de tranziție "De la un loc de muncă la un loc de muncă inteligent", prin informații, consiliere și orientare profesională, prin formare profesională și formare in vederea certificării, prin promovarea spiritului antreprenorial și asistență financiară pentru inființarea unei intreprinderi, prin indrumare și sprijin după angajare, precum și prin intermediul mai multor tipuri de alocații, cum sunt alocațiile pentru căutarea unui loc de muncă, alocațiile de transport și alocațiile de stagiu.

Costul total estimat al pachetului este de aproximativ 4,5 milioane EUR, dintre care 2,9 milioane EUR ar urma să fie puse la dispoziție prin intermediul FEG.

De asemenea, Comisia a adoptat astăzi o propunere de alocare a unei sume din FEG pentru a sprijini lucrătorii concediați de Nokia in Finlanda (a se vedea IP/12/1122). In ambele cazuri, concedierile sunt o consecință a transferului producției din Europa in Asia.

Context

Motivul principal al concedierilor este transferul liniilor de asamblare a telefoanelor mobile către țări din Asia (China, Coreea de Sud, India și Vietnam - țară in care este in curs de construcție o nouă unitate de producție Nokia). Fabricarea componentelor și producția subcontractată fuseseră deja transferate in afara Europei.

Cea mai afectată zonă din Romania in urma concedierilor de la Nokia este județul Cluj, in special zona metropolitană Cluj-Napoca.

Situația din Cluj s-a deteriorat in ceea ce privește ocuparea forței de muncă și producția. Aproximativ 40% din locurile de muncă disponibile in această regiune in domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor au dispărut in urma inchiderii unității de producție Nokia din Cluj.

De la instituirea FEG, in 2007, au fost depuse 101 cereri de ajutor financiar acordate prin acest fond. Au fost solicitate fonduri in valoare de circa 443,3 milioane EUR pentru sprijinirea unui număr de circa 92 000 de lucrători. Un număr din ce in ce mai mare de state membre depun cereri de alocare de fonduri prin FEG, cu scopul de a sprijini lucrătorii concediați dintr-un număr tot mai mare de sectoare.

O mai mare deschidere a comerțului cu restul lumii favorizează in ansamblu creșterea economică și ocuparea forței de muncă, dar poate, de asemenea, să cauzeze pierderea unor locuri de muncă, in special in sectoarele vulnerabile, afectand lucrătorii cu nivel mai scăzut de calificare. Acesta este motivul pentru care președintele Comisiei, domnul Barroso, a propus crearea unui fond pentru a-i ajuta pe cei care trebuie să se adapteze la consecințele globalizării. FEG a fost creat la sfarșitul anului 2006 și a fost conceput pentru a demonstra solidaritatea majorității populației, care beneficiază de deschidere, cu persoanele, puține la număr, care se confruntă cu șocul brusc al pierderii locului de muncă. In iunie 2009, regulamentul FEG a fost revizuit pentru a consolida rolul FEG de instrument rapid de intervenție, făcand parte din strategia de reacție a Europei la criza financiară și economică. Regulamentul FEG revizuit, care a intrat in vigoare la 2 iulie 2009 și a fost aplicat pentru toate cererile depuse intre 1 mai 2009 și 30 decembrie 2011, a mărit nivelul de cofinanțare al UE de la 50% la 65%.

Bazandu-se pe experiența acumulată prin utilizarea FEG incepand din 2007 și pe valoarea sa adăugată pentru lucrătorii care au beneficiat de asistență și pentru regiunile afectate, Comisia a propus menținerea fondului și pe durata cadrului financiar multianual 2014a2020, imbunătățind totodată și mai mult funcționarea sa.