InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Agenda digitala pentru Europa - standarde deschise

26.06.2013, sursa: Reprezentanta Comisiei Europene
 


Comisia va comunica o nouă politică care va ajuta autoritățile publice să evite dependența de un singur furnizor de TIC. Urmand recomandările formulate in această nouă abordare "de reducere a riscului de blocaj" s-ar putea economisi 1,1 miliarde de euro pe an pentru sectorul public al UE. De exemplu, procedurile de licitație deschisă, pot incuraja creșterea numărului de ofertanți cu oferte de o valoare mai mare (dublarea numărului de ofertanți, de regulă, reduce dimensiunea contractului cu 9 %).


Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei Europene, a declarat: "Standardele deschise creează concurență, conduc la inovare și la realizarea de economii. Ghidul publicat astăzi a fost creat pentru a ajuta autoritățile naționale să profite de fiecare oportunitate in scopul inovării și eficienței".


A lucra cu standarde - in comparație cu a specifica o singură marcă, un instrument, un sistem sau un produs TIC- la achiziționarea de sisteme TIC contribuie la economisirea banilor contribuabililor. Cu toate acestea, multe organizații fie nu au expertiza de a decide care standarde sunt relevante pentru nevoile lor de TIC, fie se tem că costurile inițiale de modificare ar fi prea mari și ar putea conduce la pierderi de date. Ca urmare, acestea răman blocate in sistemele lor de TIC sau intr-o relație cu un singur furnizor.

In plus, utilizarea sporită a standardelor facilitează schimbul de date intre sistemele publice, astfel incat cetățenii pot furniza datele lor numai o singură dată in cadrul oricărei administrații publice și aceasta va facilita serviciile de guvernare electronică transfrontaliere de care cetățenii și intreprinderile au nevoie atunci cand călătoresc/lucrează/studiază/fac afaceri in interiorul UE.

Ghidul publicat astăzi este destinat să ajute funcționarii responsabili cu planificarea și achiziționarea de sisteme și servicii TIC pentru organizațiile publice. Ghidul oferă asistență țărilor, regiunilor sau sectoarelor de aplicare in elaborarea unei strategii TIC de ansamblu și constă in principii de bază pentru ca sistemele TIC să colaboreze și să ofere un serviciu eficient cetățenilor. Mai mult decat atat, ghidul le ajută la evaluarea standardelor existente in mod corect și transparent, pentru a le putea alege pe cele care le pot sprijini cel mai bine strategiile și pentru evitarea blocajelor. Ghidul sugerează că planificarea pe termen lung ar putea contribui la inlocuirea sistemelor care sunt predispuse la "blocaje" cu alternative bazate pe standarde; acest lucru ar trebui să compenseze costurile inițiale mai ridicate generate de inlocuirea sistemelor. In cele din urmă, ghidul oferă autorităților responsabile cu achizițiile publice, indicații "gata de utilizat" pentru a le ajuta să iși asume noua inițiativă.

Pentru a sprijini autoritățile publice in timpul acestui proces de tranziție, Comisia Europeană va organiza reuniuni cu autoritățile publice, industria furnizoare de TIC, organizațiile de standardizare și societatea civilă, in care cetățenii vor invăța unii de la alții, se vor adapta la cele mai bune practici care rezultă, vor analiza problemele comune și vor sugera soluții comune.


Context

Agenda digitală pentru Europa a identificat "blocajul" ca o problemă și s-a angajat să furnizeze orientări referitoare la legătura dintre standardizarea TIC și achizițiile publice, pentru a oferi asistență autorităților publice in utilizarea optimă a standardelor in scopul promovării eficacității și al reducerii riscului de blocaj. Comisia prezintă astăzi o comunicare, insoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei care conține un ghid practic privind modalitățile de utilizare mai eficientă a standardelor in domeniul achizițiilor publice, in special in sectorul public.