InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Actul privind piata unica II: 12 actiuni prioritare pentru o noua etapa de crestere

03.10.2012
 

Anul acesta marchează cea de a 20-a aniversare a pieței unice. S-au parcurs deja etape importante. Pentru consumatorii europeni, piața unică inseamnă o gamă mai variată de produse și servicii, la prețuri mai mici. Piața unică le-a oferit cetățenilor posibilitatea de a circula liber, de a se stabili și de a lucra oriunde doresc. Tinerilor le-a dat ocazia de a studia in străinătate; in ultimii 25 de ani, de acest privilegiu s au bucurat peste 2,5 milioane de studenți. Pentru cele 23 de milioane de companii din UE, piața unică a creat acces la 500 de milioane de consumatori și a generat investiții străine. Mesajul este clar, iar dovezile sunt evidente: o piață unică puternică, dezvoltată și integrată generează creștere și locuri de muncă, iar cetățenilor le oferă posibilități care in urmă cu 20 de ani erau inexistente.
Edificarea pieței unice este un exercițiu permanent și un element central in programul de măsuri europene destinate ieșirii din criza economică actuală. In acest context, Comisia Europeană a adoptat astăzi Actul privind piața unică II și a prezentat 12 acțiuni-cheie care așteaptă aprobarea rapidă a instituțiilor UE. Aceste acțiuni se concentrează asupra a patru catalizatori principali pentru creștere, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea unui climat de incredere: a) rețele integrate, b) mobilitate transfrontalieră pentru cetățeni și intreprinderi, c) economia digitală și d) acțiuni care să consolideze coeziunea și să sporească avantajele de care se bucură consumatorii.
"Piața unică poate face mai mult pentru cetățenii și intreprinderile europene", a spus Michel Barnier, comisarul european responsabil cu piața internă și serviciile. El a adăugat: "Actul pentru piața unică II este un apel adresat nouă, celor care elaborăm politicile europene, pentru a ne mobiliza, pentru a ne concentra forțele și pentru a genera rezultate palpabile. Am convingerea că cele 12 acțiuni-cheie prezentate astăzi vor primi sprijinul politic pe care il merită. Aceasta este șansa noastră de a folosi atuul major al UE - piața unică - pentru ca economia noastră de piață socială să redevină competitivă și infloritoare."
Actul privind piața unică II este continuarea unui prim set de măsuri prezentate de Comisie, Actul privind piața unică I și reprezintă un nou pas in evoluția către o piață unică bine dezvoltată și integrată.
El marchează cea de-a 20-a aniversare a pieței unice și dă startul Săptămanii pieței unice (15-20 octombrie 2012). Sub sloganul "Impreună pentru o nouă creștere", timp de o săptămană, vor avea loc pe tot cuprinsul UE diferite evenimente, care vor da ocazia factorilor de decizie politică și cetățenilor să analizeze realizările și provocările pieței unice și să propună noi idei și inițiative.
Context
Actul privind piața unică II cuprinde următoarele acțiuni:
Rețele de transport și energie: rețelele de transport și energie eficiente și complet integrate reprezintă elementul fundamental al pieței unice. Oportunitățile oferite de fondurile structurale și de coeziune trebui să fie insoțite de un angajament ferm in sensul stimulării concurenței și furnizării unei game mai variate de produse și servicii de cea mai bună calitate in UE. Pentru ca această viziune să se materializeze, Actul privind piața unică II propune:
(i) o acțiune menită să deschidă serviciile naționale de transport feroviar pentru călători unei concurențe extinse in interiorul UE
(ii) dezvoltarea pieței unice a transportului maritim
(iii) măsuri de accelerare a punerii in aplicare a Cerului unic european
(iv) acțiuni de eficientizare a aplicării legislației UE in vigoare in domeniul energetic.
Mobilitatea cetățenilor și a intreprinderilor: libera circulație peste frontiere reprezintă nucleul pieței unice și unul dintre elementele de bază ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, incă mai există anumite obstacole de ordin practic și juridic care ingreunează mobilitatea cetățenilor, a activităților economice și a investițiilor. Prin Actul privind piața unică II, Comisia propune deci următoarele:
(i) dezvoltarea portalului EURES și transformarea acestuia intr-un adevărat instrument european de recrutare și de plasare a forței de muncă
(ii) introducerea unor prevederi in sensul mobilizării fondurilor pentru investiții pe termen lung in favoarea intreprinderilor private și a proiectelor de durată
(iii) modernizarea procedurilor de insolvență, incepand cu cazurile transfrontaliere, contribuind astfel la crearea unui mediu care oferă o a doua șansă intreprinzătorilor care eșuează.
Economia digitală: ținand cont de ponderea sa in economie și de efectele colaterale importante care pot să apară, de exemplu in materie de productivitate și de abordare a provocărilor societale, revoluția economiei digitale rămane o oportunitate care nu trebuie ratată. In eforturile sale de edificare a pieței digitale unice pană in 2015, Comisia propune următoarele:
(i) facilitarea comerțului electronic in UE prin simplificarea modului de utilizare a serviciilor de plată electronică și prin transformarea acestora in servicii mai competitive și mai demne de incredere
(ii) identificarea de soluții la o problemă care constituie cauza principală a lipsei investițiilor in conexiuni de bandă largă de mare viteză, și anume costurile de inginerie civilă
(iii) transformarea facturării electronice intr-o procedură standard in cadrul achizițiilor publice, aceasta fiind o măsură de economisire cu eficiență dovedită.
Antreprenorialului social, coeziunea și increderea consumatorilor: succesul pieței unice este in egală măsură rezultatul participării economice și sociale pe care o generează. Consumatorii trebuie să fie increzători și este important ca toți cetățenii, pretutindeni in UE, să aibă șansa de a profita de oportunitățile oferite de piața unică. Comisia intenționează să urmărească acest obiectiv prin utilizarea unor instrumente concrete specifice pieței interne, printre care se numără:
(i) imbunătățirea normelor de siguranță a produselor și aplicarea lor efectivă
(ii) măsuri care să garanteze accesul larg la conturi bancare, precum și comisioane bancare transparente și comparabile și posibilitatea de a schimba cu ușurință contul bancar.
Etapele următoare
•O dezbatere online pe Google cu privire la piața unică, in data de 10 octombrie
•Săptămana pieței unice, 15-20 octombrie 20121
•Comisia va inainta toate propunerile legislative principale din cadrul Actului pentru piața unică II pană in primăvara anului 2013 și pe cele nelegislative pană la sfarșitul anului 2013.
•Se face apel la Parlamentul European și la Consiliu să adopte cu prioritate aceste propuneri legislative pană in primăvara anului 2014.

Sursa:CE