InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Actiunile Marie Curie: CE invita cercetatorii sa depuna candidaturi pentru burse in valoare totala de 227 milioane euro

18.03.2013
 

Comisia Europeană invită la depunerea de candidaturi pentru tranșa finală de burse Marie Curie alocate in cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare (FP7, 2007 2013). Aproximativ 227 milioane EUR, cea mai mare sumă pusă la dispoziție vreodată prin intermediul fondului pentru acțiuni Marie Curie, vor fi acordate in acest an unui număr de aproximativ 1 000 de cercetători cu experiență. Procesul de depunere a candidaturilor se desfășoară pană la 14 august 2013.
Androulla Vassiliou, comisarul european responsabil cu Fondul Marie Curie, a declarat: "In vremuri de strictețe bugetară, cheltuielile publice trebuie să fie direcționate către politicile care generează cele mai mari beneficii pentru cetățeni și pentru economia europeană. Bursele noastre Marie Curie asigură un sprijin pentru excelență in cercetare in domenii precum asistența medicală, putand conduce la descoperiri care să transforme viețile a milioane de oameni.Beneficiarii recenți ai burselor Marie Curie au realizat activități de cercetare revoluționare care vizează combaterea hepatitei C și a malariei, de exemplu."
Bursele individuale Marie Curie sprijină mobilitatea cercetătorilor in Europa și in afara acesteia - și, de asemenea, contribuie la atragerea celor mai buni cercetători străini pentru a lucra in UE. "Prestigiul acțiunilor Marie Curie și excelentul pachet pe care il oferă m-au motivat să candidez. Am avut astfel posibilitatea să lucrez in Londra și să creez o vastă rețea de colaborări internaționale", a comentat Armando Arias Esteban din Madrid, care a fost timp de doi ani bursier intraeuropean la Imperial College.
Bursele individuale vor continua să fie acordate in temeiul noilor acțiuni Marie Skłodowska-Curie, in cadrul programului Orizont 2020, care incepe in 2014.
Pentru a vă depune candidatura, vă rugăm să vizitați
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/funding
Context
Ce sunt acțiunile Marie Curie?
Acțiunile Marie Curie promovează carierele in cercetare in Europa prin sisteme de finanțare gestionate de Agenția Executivă pentru Cercetare a Comisiei Europene. Bugetul acțiunilor Marie Curie pentru perioada 2007-2013 se ridică la 4,7 miliarde EUR. Aproape jumătate din finanțare (48 %) sprijină formarea doctorală pentru cercetători, un procent de 24 % fiind alocat burselor pentru cercetătorii care au acumulat peste patru ani de experiență după obținerea diplomei de master. Restul sprijină parteneriatele intre industrie și mediul academic, granturile de integrare profesională (pentru cercetătorii care se intorc in UE), programele de schimburi și acțiunile specifice de sprijin precum Noaptea cercetătorilor din UE.
Incepand din 2007, au fost acordate peste 4 000 de burse Marie Curie pentru cercetători care lucrează in 50 de țări și care reprezintă peste 90 de naționalități. Aproape 780 milioane EUR au fost alocate pană in prezent pentru burse individuale, cu o valoare medie a burselor de 195 000 EUR. In mod normal, bursa acoperă salariul pe doi ani, o indemnizație de mobilitate, costurile de cercetare și cheltuielile de regie pentru instituția gazdă. Aproximativ 37 % dintre beneficiari sunt femei. Principalele destinații pentru bursierii Marie Curie sunt Regatul Unit, urmat de Statele Unite ale Americii, Franța, Germania și Elveția. In afară de acestea, 75 de alte țări găzduiesc bursieri Marie Curie.
Cum funcționează bursele individuale?
Cercetătorii individuali prezintă propuneri pentru finanțare in colaborare cu organizația-gazdă pe care au ales-o. Experți independenți selectează cercetătorii care vor beneficia de finanțare, pe baza următoarelor criterii: excelența cercetătorilor, abordarea inovatoare in materie de cercetare și de formare, precum și sprijinul oferit de organizația-gazdă și perspectivele de carieră ale cercetătorului.
Trei tipuri de burse individuale beneficiază de sprijin:
• Bursele intraeuropene (IEF) sprijină cercetătorii care intenționează să dobandească cunoștințe și noi competențe in altă țară din Europa.
• Bursele internaționale de plecare (IOF) oferă cercetătorilor posibilitatea de a dobandi noi cunoștințe intr-o organizație de nivel inalt din afara Europei. Acordul de grant prevede faptul că cercetătorii trebuie să revină in Europa și să impărtășească aceste cunoștințe.
• Bursele internaționale de primire (IIF) permit cercetătorilor din afara Europei să beneficieze de formare intr-o instituție europeană.
Ce se va intampla cu bursele individuale după 2014?
Bursele individuale vor fi menținute prin intermediul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie in cadrul programului Orizont 2020, cu opțiunea de a petrece o perioadă de timp intr-o organizație de alt tip (de exemplu o companie). Detaliile programului se află incă in discuție la nivelul statelor membre și al Parlamentului European. Comisia Europeană preconizează că va publica primul apel nou la candidaturi pentru burse individuale pană la sfarșitul anului 2013.
Sursa:CE