InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Acord privind bugetul UE pentru 2020

20.11.2019
 

 

In 19 noiembrie 2019, cele trei instituții ale UE au convenit asupra bugetului UE pentru 2020. Acest lucru ii va permite UE să iși concentreze resursele asupra priorităților care contează pentru cetățeni: schimbările climatice, locurile de muncă, tinerii, securitatea și solidaritatea in UE.

Bugetul pentru anul următor va pregăti, de asemenea, tranziția către următorul ciclu bugetar, intrucat va fi cel de al șaptelea și ultimul din cadrul actualului ciclu bugetar pe termen lung pentru perioada 2014-2020.

Bugetul UE pentru 2020 este stabilit la 168,69 miliarde EUR in credite de angajament (fonduri care pot fi convenite prin contracte intr-un anumit an) și la 153,57 miliarde EUR in credite de plată (fonduri care urmează să fie plătite). Cateva elemente-cheie privind bugetul:

 

  • 21 % din bugetul total va fi alocat măsurilor de combatere a schimbărilor climatice. De exemplu, programul LIFE pentru mediu și combaterea schimbărilor climatice va primi 589,6 milioane EUR(cu 5,6 % mai mult comparativ cu 2019). Programul Orizont 2020, care, in mod tradițional, are o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor climatice, va primi 13,49 miliarde EUR(cu 8,8 % mai mult comparativ cu 2019). Componenta "Energie" a Mecanismului pentru interconectarea Europei - care investește in dezvoltarea la scară largă a surselor regenerabile, in modernizarea infrastructurii existente de transport al energiei și in dezvoltarea de noi infrastructuri - va primi 1,28 miliarde EUR(cu 35 % mai mult comparativ cu 2019). Componenta "Transporturi" a Mecanismului pentru interconectarea Europei va fi sprijinită prin alocarea sumei de 2,58 miliarde EUR.
  • Aproape jumătate din fonduri - 83,93 miliarde EUR in credite de angajament(cu 4,1 % mai mult comparativ cu 2019)- vor contribui la sporirea competitivității economiei noastre. Din această sumă, 58,65 miliarde EUR(cu 2,5 % mai mult comparativ cu 2019)vor contribui la reducerea decalajelor economice atat la nivel național, cat și intre statele membre, stimuland creșterea economică, crearea de locuri de muncă și promovand convergența prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI).
  • Galileo, sistemul global de navigație prin satelit al Uniunii Europene, va fi sprijinit cu 1,2 miliarde EUR(cu 74,7 % mai mult comparativ cu 2019)pentru a-și extinde penetrarea pe piață la nivel mondial, astfel incat să ajungă la 1,2 miliarde de utilizatori pană la sfarșitul anului 2020.
  • Suma de 255 de milioane EUR va fi alocată măsurilor menite să stimuleze colaborarea dintre intreprinderile europene in vederea dezvoltării de produse și tehnologii de apărare in cadrul Programului european de dezvoltare industrială in domeniul apărării.
  • Tinerii vor beneficia de sprijin prin intermediul mai multor programe: 2,89 miliarde EUR vor fi alocate educației, prin intermediul programuluiErasmus+(cu 3,6 % mai mult comparativ cu 2019).

Corpul european de solidaritate care va beneficia de 166,1 milioane EUR (cu 15,9 % mai mult comparativ cu 2019), va oferi șansa desfășurării de activități de voluntariat sau a implicării in proiecte la nivel național sau in străinătate.

 

  • Fermierii europeni vor beneficia de 58,12 miliarde EUR.
  • Securitatea și gestionarea migrației vor beneficia in continuare de sprijin. De exemplu, 2,36 miliarde EUR vor fi alocate Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și agențiilor care iși desfășoară activitatea in acest domeniu [Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), EASO, eu-LISA].

Acordul se bazează pe ipoteza conform căreia Regatul Unit va continua și după retragerea sa din Uniunea Europeană, pană la 31 ianuarie 2020 cel tarziu, să contribuie și să participe la execuția bugetului UE pană la sfarșitul anului 2020, ca și cum ar fi stat membru.

Context

In fiecare an, de obicei la sfarșitul primăverii, Comisia Europeană prezintă un proiect de buget al UE pentru următorul exercițiu financiar. In acest an, Comisia și-a prezentat propunerea inițială la 5 iunie 2019.

Pe baza acestei propuneri, Parlamentul European și Consiliul adoptă, fiecare, o poziție. In acest an, Consiliul și-a adoptat poziția in mod oficial la 3 septembrie 2019, iar Parlamentul European a votat asupra propriei poziții in plen la 23 octombrie 2019.

Diferențele dintre pozițiile adoptate de Parlamentul European și de Consiliu sunt abordate in cadrul unui proces de negociere, numit "procedura de conciliere". In acest an, procedura de conciliere de 21 de zile s-a desfășurat in perioada 29 octombrie-18 noiembrie 2019.

 

Etapele următoare

Parlamentul European și Consiliul European- trebuie să aprobe in mod oficial textul in termen de 14 zile.