InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Accesul liber la rezultatele activitatii de cercetare va stimula capacitatea de inovare a Europei

18.07.2012
 

Comisia Europeană a prezentat unele măsuri pentru imbunătățirea accesului la informațiile științifice produse in Europa. Un acces mai extins și mai rapid la documente și date științifice va permite cercetătorilor și intreprinderilor să profite cu mai multă ușurință de rezultatele activității de cercetare finanțate din fonduri publice. Acest lucru va stimula capacitatea de inovare a Europei și va oferi cetățenilor un acces mai rapid la avantajele oferite de descoperirile științifice, in timp ce Europa va beneficia de un randament sporit al investițiilor sale de 87 de miliarde de euro pe an in cercetare și dezvoltare. Măsurile vin in completarea comunicării adoptate de Comisie privind realizarea Spațiului european de cercetare (SEC).
Ca primă etapă, in cadrul programului UE de finanțare a cercetării și dezvoltării pentru 2014-2020 "Orizont 2020", Comisia va generaliza posibilitatea de a avea acces liber la publicațiile științifice. Incepand din 2014, toate articolele realizate cu finanțare prin programul Orizont 2020 vor trebui să fie făcute accesibile:
 fie imediat, de către editor, care le va pune la dispoziție online (așa-numitul acces liber de tip "Gold"); costurile de publicare anticipate pot fi eligibile pentru rambursare de către Comisia Europeană, sau
 fie de către cercetători, in cel mult șase luni după publicare (12 luni pentru articole in domeniul științelor sociale și umaniste), prin intermediul unor arhive cu acces liber (acces liber de tip "Green").
Comisia recomandă, de asemenea, statelor membre să adopte o abordare similară cu privire la rezultatele activității de cercetare finanțate in cadrul programelor lor interne. Obiectivul este ca, pană in 2016, 60% din articolele de cercetare finanțate din fonduri publice europene să fie disponibile in regim de acces liber.
Comisia va incepe totodată să ofere experimental acces liber la datele colectate in timpul activităților de cercetare finanțate din fonduri publice (de exemplu, rezultatele numerice ale unor experimente), luand in calcul preocupările legitime legate de interesele comerciale ale beneficiarului fondurilor sau de confidențialitate
Comisia va intreprinde următoarele acțiuni:
va defini accesul liber la publicațiile evaluate inter pares drept principiu general in cadrul programului Orizont 2020, fie prin publicarea in regim de acces liber (acces liber de tip "Gold") fie prin autoarhivare (acces liber de tip "Green");
va promova accesul liber la datele cercetării (rezultate experimentale, observații și informații generate de calculator etc.) și va stabili, in contextul programului Orizont 2020, un cadru-pilot care să țină seama de preocupările legitime legate de protecția vieții private, interesele comerciale și problemele generate de volumele mari de date;
va dezvolta și sprijini infrastructuri electronice pentru găzduirea și partajarea de informații științifice (publicații și date) care să fie interoperabile la nivel european și mondial
va ajuta cercetătorii să respecte obligațiile privind accesul liber și va promova o cultură a schimbului de informații.
Comisia Europeană va continua să finanțeze proiecte legate de accesul liber. In 2012-2013, Comisia va aloca 45 de milioane de euro infrastructurilor de date și cercetării privind conservarea digitală. Finanțarea va continua in cadrul programului Orizont 2020. In cursul aceleiași perioade, Comisia va sprijini experimentarea de noi moduri de a prelucra informațiile științifice (de exemplu, noi metode de evaluare inter pares și modalități de măsurare a impactului articolelor).
Sursa:CE