InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Accesul liber la publicatiile stiintifice

27.08.2013
 

Tendința globală de a pune in mod gratuit rezultatele cercetării la dispoziția cititorilor - așa numitul "acces liber" - a fost confirmată de un studiu finanțat de Comisia Europeană. Aceste noi cercetări sugerează că accesul liber este in curs de a atinge un punct critic, aproximativ 50 % dintre lucrările științifice publicate in 2011 fiind in prezent disponibile in mod gratuit. Acest nivel este de două ori mai mare decat cel estimat in studiile anterioare, lucru explicat prin utilizarea unei metodologii imbunătățite și prin aplicarea unei definiții lărgite a accesului liber. De asemenea, studiul estimează că peste 40 % din articolele validate de comunitatea științifică și publicate la nivel mondial intre 2004 și 2011 sunt in prezent accesibile online in mod liber. Studiul analizează situația din UE și din cateva țări invecinate, precum și din Brazilia, Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii.
Accesul liber la rezultatele cercetării poate crește calitatea și eficiența științei și poate stimula inovația in sectoarele public și privat. Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: "Aceste constatări ne arată că accesul liber are viitor. Introducerea rezultatelor cercetării in sfera publică este benefică pentru știință și consolidează economia noastră bazată pe cunoaștere."
Studiul a analizat disponibilitatea publicațiilor academice in 22 de domenii ale cunoașterii in Spațiul european de cercetare, Brazilia, Canada, Japonia și Statele Unite. In prezent, in mai multe țări și discipline, peste 50 % dintre documente sunt disponibile in mod gratuit. Disponibilitatea gratuită a majorității articolelor este in prezent o realitate in domeniile: știință și tehnologie, cercetare biomedicală, biologie și matematică și statistică. Accesul liber este cel mai limitat in domeniile: științe sociale și umaniste, științe aplicate, inginerie și tehnologie.
O comunicare recentă a Comisiei Europene) a identificat accesul liber drept mijloc principal de a imbunătăți circulația cunoștințelor și, drept consecință, inovația in Europa. Prin urmare, accesul liber va fi obligatoriu pentru toate publicațiile științifice realizate cu finanțare prin Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și inovării pentru perioada 2014-2020. Comunicarea recomandă ca statele membre să adopte o abordare similară celei a Comisiei cu privire la programele lor naționale.
Comisarul Geoghegan-Quinn a subliniat faptul că Comisia Europeană promovează accesul liber in Europa, inclusiv in ceea ce privește rezultatele cercetării finanțate din fonduri proprii: "Contribuabilul european nu ar trebui să plătească de două ori pentru cercetarea finanțată din fonduri publice. Din acest motiv, am făcut din accesul liber la publicații modalitatea standard de acces in cadrul Orizont 2020, următorul program al UE de finanțare a cercetării și a inovării".
Context
Studiul a fost realizat de Science-Metrix, o intreprindere de cercetare specializată in evaluare, și a inclus cele 28 de state membre ale UE, precum și Elveția, Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Israel, Brazilia, Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii. Alte două rapoarte ale aceluiași grup, care examinează politicile de acces liber și problema accesului liber la date, au fost, de asemenea, publicate astăzi.
In ceea ce privește politicile privind accesul liber, in raport se constată că majoritatea celor 48 de finanțatori majori ai științei au considerat acceptabile ambele forme de acces liber: accesul liber la articole publicate in reviste (abordarea de tip "gold" sau "hibrid") și autoarhivarea (abordarea de tip "green"). Peste 75 % dintre aceștia au acceptat perioade de embargo - adică intervalul dintre data publicării și data la care publicația devine disponibilă in mod gratuit - cuprinse intre 6 și 12 luni.
Cel de-al treilea studiu a relevat totuși că in prezent există mai puține politici pentru accesul liber la date științifice decat pentru accesul liber la publicații. Accesul liber la datele cercetării evoluează rapid intr-un mediu in care cetățenii, instituțiile, administrațiile, organizațiile non-profit și intreprinderile private cooperează in mod flexibil pentru a dezvolta infrastructuri, standarde, prototipuri și modele de afaceri. In cadrul Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și a inovării pentru perioada 2014-2020, Comisia va demara de asemenea un proiect pilot privind accesul liber la datele colectate in timpul activităților de cercetare finanțate din fonduri publice, luand in considerare preocupările legitime legate de interesele comerciale ale beneficiarului grantului, de viața privată și de securitate.
Comisia va face din accesul liber la publicațiile științifice un principiu general al programului Orizont 2020. Incepand din 2014, toate articolele realizate cu finanțare prin programul Orizont 2020 vor trebui puse la dispoziție in regim de acces liber:
 fie imediat de către editor, care le va publica online (accesul liber de tip "gold" și "hibrid"); costurile de publicare anticipate vor putea fi rambursate de Comisia Europeană;
 fie de către cercetători, in cel mult șase luni după publicare (12 luni pentru articole in domeniul științelor sociale și umaniste), prin intermediul unor arhive cu acces liber (acces liber de tip "green").
Sursa:CE