InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

Acces mai rapid si mai simplu la fondurile UE pentru agentii economici, orasele, regiunile si oamenii de stiinta din Europa

31.10.2012
 

După intrarea in vigoare recentă a noului regulament financiar, Comisia a adoptat noile norme de aplicare a acestuia. Acordarea de fonduri ale UE către agenți economici, ONG-uri, cercetători, studenți, municipalități și alți beneficiari va fi imbunătățită incepand cu 1 ianuarie 2013 grație unor proceduri simplificate. Noua legislație asigură o transparență mai bună și prevede o responsabilitate mai mare pentru orice persoană care se ocupă de finanțele UE. Aceasta include posibilități mai largi de a utiliza sume forfetare și rate forfetare, pentru sume mai mici, elimină necesitatea de a completa aceleași detalii de fiecare dată cand se depune o cerere pentru fondurile UE, introduce inscrierea electronică și multe alte noi caracteristici.
Simplificare
Regulamentul financiar revizuit conține numeroase imbunătățiri care vor facilita demersurile beneficiarilor fondurilor Uniunii. Intervalul de timp dintre cererile de propuneri, incheierea unor acorduri de grant și termenele de plată va fi redus. Sistemul de grant se va concentra mai mult asupra efectuării plăților pentru furnizarea rezultatelor decat asupra rambursării cererilor de plată, printr-o utilizare sporită a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare. O utilizare mai intensă a premiilor acordate caștigătorului unui concurs pentru găsirea unei soluții la o problemă predefinită ("premii de stimulare") va contribui, de asemenea, la simplificarea administrării și va consolida orientarea către rezultate a fondurilor UE. Beneficiarii de fonduri UE nu vor mai fi obligați să deschidă conturi bancare separate purtătoare de dobanzi. Mai mult, chiar dacă există caștiguri din dobanzi, acestea nu vor mai trebui returnate bugetului UE și nici nu vor fi considerate venituri ale proiectului. Această măsură răspunde unei preocupări majore a beneficiarilor de granturi și a altor părți interesate, in special din domeniul cercetării și din comunitatea organizațiilor neguvernamentale, adusă in discuție in timpul consultării publice din 2009 care a precedat propunerea din 2010 a Comisiei
Responsabilitate și protecție sporită pentru cetățenii europeni
Noile norme vor crește gradul de responsabilizare al celor care gestionează banii contribuabililor din UE. Printre aceștia se numără statele membre, care implementează o mare parte din bugetul UE, inclusiv in politica regională a Uniunii. In viitor, autoritățile din statele membre care gestionează fonduri UE vor trebui să semneze și să prezinte Comisiei declarații anuale care să ateste că fondurile UE au fost utilizate in mod corect.
Mecanismele de corecții financiare in cazuri de nereguli comise de beneficiari și descoperite prin intermediul auditului au fost consolidate. Comisia va publica deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru utilizarea incorectă a fondurilor UE, acest lucru dorindu-se a fi un element de descurajare.
Sporirea eficacității fondurilor UE prin mecanisme de finanțare inovatoare
In viitor, vor fi utilizate diferite instrumente financiare, cum ar fi imprumuturi, capitaluri proprii sau garanții, pentru a spori eficacitatea fondurilor UE și, astfel, pentru a amplifica impactul lor financiar. Sunt create noi posibilități pentru o mai mare flexibilitate in punerea in aplicare a parteneriatelor intre sectorul public și cel privat (denumite in continuare "PPP-uri"), fapt care reflectă cererile părților europene interesate din sectorul industrial care sunt parteneri in astfel de PPP-uri.
In domeniul acțiunii externe, UE va putea să creeze fonduri fiduciare ale UE prin punerea in comun a resurselor proprii cu cele ale statelor membre și ale altor donatori, in vederea unei mai bune coordonări și furnizări a ajutorului extern, precum și pentru a-și spori vizibilitatea
Comisia este hotărată să extindă programul de simplificare
Simplificarea normelor și proceselor nu va inceta după adoptarea noului regulament financiar. Comisia va continua să iși urmărească propunerile sale multiple in vederea simplificării, astfel incat acestea să fie ferm ancorate in noua generație de programe (2014-2020), in prezent in curs de negociere in cadrul Consiliului și al Parlamentului European
Informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/COM_2012_531_en.pdf

 

Fisiere atasate

MS Word
MEMO-12-795_EN.doc
MEMO-12-795_EN.doc
93,50 KBytes
31.10.2012 09:40