InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

A fost lansat site-ul internet Tabloul de bord al pietei unice

08.07.2013
 

Odată cu lansarea Tabloului de bord al pieței unice, care este disponibil numai online, a fost instituit un sistem de raportare mai detaliat și mai ușor de utilizat. Tabloul de bord al pieței unice incorporează rapoarte detaliate cu privire la 13 instrumente de guvernanță, precum monitorizarea transpunerii corecte a directivelor UE, analize ale procedurilor de constatare a neindeplinirii obligațiilor, rețele de cooperare administrativă și diverse servicii de informare și de soluționare a problemelor.
Tabloul de bord al pieței unice pentru 2012/2013 iși propune să ofere o imagine de ansamblu a situației reale. Acesta prezintă rezultatele obținute de statele membre, insă oferă și exemple de dificultăți cu care cetățenii și intreprinderile continuă să se confrunte in exercitarea drepturilor lor in UE.
Există in continuare numeroase obstacole in domeniul securității sociale, al drepturilor de ședere, al recunoașterii calificărilor profesionale și al inmatriculării autovehiculelor. Tabloul de bord al pieței unice evidențiază punctele tari și punctele slabe și indică, pentru fiecare stat membru, domeniile in care sunt necesare acțiuni suplimentare.
Potrivit acestei diagrame, statele cu cele mai bune rezultate la nivel general sunt: Estonia, Suedia, Austria, Regatul Unit, Germania, Cipru, Lituania, Ungaria, Danemarca, Malta și Finlanda, care nu au niciun "marcaj roșu". Alte două state membre, Luxemburg și Țările de Jos, au doar cate un "marcaj roșu" fiecare, dar acesta este contrabalansat de 7, respectiv 5 "marcaje verzi".
Transpunerea
In ultimele șase luni, statele membre au reușit să mențină deficitul mediu de transpunere - procentul de directive privind piața internă care nu au fost transpuse la timp in legislația națională - la un nivel scăzut, de 0,6 %. Unele dintre acestea au făcut eforturi colosale și au reușit să iși imbunătățească performanțele in mod remarcabil - un rezultat bun, mai ales in contextul crizei economice actuale.
Neindeplinirea obligațiilor
In ceea ce privește procedurile de constatare a neindeplinirii obligațiilor in legătură cu piața unică, numărul mediu, la nivelul UE, de cazuri deschise a scăzut ușor de la 31 la 30 de cazuri pe stat membru, ceea ce reflectă o tendință de scădere lentă, insă constantă.
SOLVIT
SOLVIT este o rețea online de soluționare a problemelor legate de aplicarea incorectă a normelor pieței interne. S-a reușit menținerea unei rate bune de soluționare, de 89 %, fiind redusă in același timp perioada necesară soluționării cazurilor. Portugalia și Regatul Unit au reușit să inregistreze perioade scurte de răspuns, alături de rate bune de soluționare. Centrul SOLVIT din Republica Cehă ar putea fi incă imbunătățit.
Europa ta
Site-ul internet "Europa ta" este un serviciu multilingv de informare publică ce oferă informații detaliate și acces la asistență cetățenilor și intreprinderilor care intenționează să desfășoare activități transfrontaliere in cadrul Uniunii Europene. Interesul față de site-ul "Europa ta" și utilizarea acestuia se află intr-o creștere rapidă: in decurs de un an, numărul de accesări ale site-ului aproape s-a dublat, ajungandu-se la peste 4 milioane de accesări. Cele mai vizitate secțiuni sunt "lucrători" (in partea destinată cetățenilor) și "administrare" (in partea destinată intreprinderilor). Grecia și Țările de Jos ar putea investi mai mult in promovarea site-ului "Europa ta" și ar putea contribui mai mult la conținutul acestuia.
Ghișeele unice
Directiva privind serviciile prevede inființarea de ghișee unice in toate statele membre. Ghișeele unice sunt portaluri de guvernare electronică care furnizează informații cu privire la normele, reglementările și formalitățile aplicabile activităților de prestări servicii și care oferă posibilitatea de a efectua online procedurile administrative relevante. In prezent, toate statele membre au instituit cel puțin un "ghișeu unic de prima generație". Cu toate acestea, mai multe state membre, in special Bulgaria, trebuie să iși intensifice eforturile pentru a se asigura că ghișeele lor unice răspund nevoilor utilizatorilor. Pe de altă parte, Regatul Unit, Țările de Jos și Danemarca aparțin grupului cu cele mai bune rezultate.
Sistemul de informare al pieței interne
Sistemul de informare al pieței interne (IMI) permite schimbul de informații intre administrațiile naționale in domeniile "calificări profesionale", "servicii" și "detașarea lucrătorilor". Utilizarea sa a crescut cu 24 % in ultimul an, dar autoritățile trebuie să acorde mai multă atenție respectării termenelor stabilite de comun acord și să urmeze exemplul Estoniei, Maltei și Spaniei, care au inregistrat rezultate excelente in ceea ce privește timpul de răspuns.
EU Pilot
EU Pilot promovează soluționarea din timp a problemelor dintre Comisie și statele membre cu privire la chestiuni legate de dreptul UE. Valoarea de referință pentru timpul mediu in care statele membre trebuie să ofere un răspuns este de 70 de zile. Trei țări, Belgia, Franța și Spania, nu au respectat această valoare de referință.
EURES
Platforma și rețeaua EURES care oferă informații, consiliere și servicii de recrutare/plasare au fost folosite din ce in ce mai mult in 2012, avand in vedere situația economică actuală, inregistrand peste două milioane de vizitatori lunar și contribuind astfel in mod activ la atenuarea dezechilibrelor de pe piața muncii.
Context
Incepand cu 1998, Comisia a publicat un tablou de bord al pieței interne de două ori pe an pentru a prezenta cifre referitoare la transpunerea legislației in domeniul pieței unice și la incălcarea acesteia. In plus, au fost publicate rapoarte privind instrumentele de guvernanță a pieței unice, cum ar fi SOLVIT și IMI.
Pentru a oferi o imagine generală mai bună asupra funcționării pieței unice in ansamblu, aceste rapoarte au fost reunite intr-un tablou de bord al pieței unice, care este online și acoperă 13 instrumente diferite și care va fi actualizat in fiecare an (cu excepția statisticilor referitoare la transpunere și la procedurile de constatare a neindeplinirii obligațiilor, acestea urmand să fie actualizate de două ori pe an).
Croația va fi adăugată in ediția de anul viitor.
Informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/single-market-scoreboard