InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Stiri EENultimele noutati din reteaua EEN

Abonati-va la feed-ul de stiri

A fost aprobat Programul Regional Sud-Est 2021-2027

25.10.2022
 

In 24 octombrie 2022  Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027 a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene.

Obiectivul general al PR SE 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și imbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, in scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic.

Programul Regional Sud-Est 2021-2027 beneficiaza de o alocare totala de 1.48 miliarde de euro, din care 83.20% reprezinta contributia Uniunii Europene. Investițiile finanțate vor sprijini specializarea inteligentă și inovarea, IMM-urile, digitalizarea, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, infrastructura verde, mobilitatea și conectivitatea, infrastructura educațională, turismul și punerea in valoare a patrimoniului natural/cultural.

PR SE 2021-2027 este structurat pe 6 priorități, cu alocări financiare dedicate, după cum urmează:

 

  • Prioritate 1.  O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și intreprinderi dinamice - 363 milioane de euro;

 

  • Prioritate 2.  O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri - 360 milioane de euro;
  • Prioritate 3.  O regiune cu emisii de carbon reduse - 200 milioane de euro;
  • Prioritate: 4.  O regiune accesibilă - 236 milioane de euro;
  • Prioritate 5.  O regiune educată - 88 milioane de euro;
  • Prioritate 6.  O regiune atractivă - 177 milioane de euro;
  • Prioritatea 7.  Asistenta tehnica - 62 milioane de euro.

PR SE 2021-2027 urmărește ca Regiunea Sud-Est să devină una dintre cele mai dinamice regiuni europene in ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, valorificand diversitatea locală și stimuland inovarea in vederea diminuării disparităților și creșterii standardului de viață.

Nevoile de finanțare din PR SE au fost identificate avand in vedere analizele socio-economice din PDR SE 2021-2027 și RIS3 SE. Dezvoltarea sustenabilă și rezilientă, in deplin acord cu obiectivele de mediu și climă asumate la nivel european, reprezintă un aspect transversal care definește strategia și intervențiile PR SE. Acțiunile finanțate prin program vor urmări sustenabilitate ecologică / de mediu prin design, integrand de la inceput considerentele legate de mediu.

PR SE 2021-2027 poate fi consultat la adresa: https://www.adrse.ro/POR_2021/PR_ADRSE